Форма договору

Завантажити угоду

У Г О Д А

ПРО НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
МІЖ
________________________________________________________________
 ТА ОДЕСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА (м.Одеса, Україна)

Предмет Угоди

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (Україна), далі ОНУ, та …….………………….. встановлюють науково-освітянські та гуманітарні відносини між обома вищими навчальними закладами (ВНЗ) для задоволення потреб розвитку освіти та науки в ВНЗ, більш повного взаємного інформування про стан культурних та соціальних проблем обох країн, встановлення єдиних академічних критеріїв освіти і науки в країнах Європи.

Частина I

ОСВІТЯНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 1

Сторони домовились, що співробітництво встановлюється за усіма напрямками та учбовими дисциплінами, що викладаються в обох університетах і що мають інтерес для фахівців кожного з університетів.

Стаття 2

Співробітництво у галузі освіти, дидактики та педагогіки здійснюється шляхом двосторонніх візитів викладачів ВНЗ з метою досягнення нових позитивних зрушень в педагогічній (освітянській) діяльності підрозділів (факультетів, кафедр). Візити здійснюються у вигляді участі в семінарах, конференціях, читанні лекцій, праці в бібліотеках, лабораторіях, кафедрах, інститутах, тощо.

Стаття 3

Співробітництво в освітянській сфері передбачає здійснення шляхом безвалютного обміну методичною літературою, підручниками, публікаціями, інформацією в електронному та паперовому вигляді.
До освітянського співробітництва відносяться також участь у різних міжнародних програмах.

Стаття 4

ОНУ та…………………………. вважають доцільним розробити механізм, що дозволяє здійснювати обмін студентами на різні терміни навчання аж до рівня взаємної підготовки студентів на випускних курсах з правом одержання диплому іноземного ВНЗ.

 

Частина II

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 Стаття 5

Сторони вважають доцільним надати можливість фахівцям обох ВНЗ ознайомитись з науковими досягненнями кожного з них, та встановити індивідуальні творчі контакти в перспективних для кожного з ВНЗ напрямках.

Стаття 6

Сторони домовляються співдіяти творчим обмінам фахівців обох ВНЗ шляхом поїздок та творчої роботи в іноземному ВНЗ (дослідні лабораторії, бібліотеки, кафедри, інститути).

Стаття 7

Обидві сторони вважають доцільним видавати спільні наукові праці, альманахи, річні огляди тощо.

Стаття 8

Сторони згідні підтримувати рішення Вчених рад про взаємну підготовку аспірантів та докторантів, та запрошувати іноземних фахівців (керівників наукових робіт) на засідання своїх Вчених Рад.

 

Частина III

ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 9

Сторони вважають важливим співробітництво та надання різних видів допомоги одна одній у сфері загальнолюдських проблем (прав людини, захист навколишнього середовища, надання гуманітарної допомоги, тощо).

Стаття 10

Сторони згідні на проведення спільних культурних, спортивних заходів (фестивалі, змагання і т.п.) та спільного відпочинку студентів, аспірантів, викладачів, науковців.

 

Частина IV

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття 11

Сторони погоджуються, що дана Угода є рамковою, а всі заходи, які передбачені частинами  І-ІІІ даної Угоди, здійснюються на підставі Робочих програм, які детально обговорюються представниками обох ВНЗ та затверджуються заздалегідь Першими особами обох ВНЗ.
Фінансування заходів здійснюється на підставі домовленостей в кожному окремому випадку. Виконання будь-якого заходу може бути перенесено або відкладено на невизначений термін у разі фінансових труднощів одного з ВНЗ.

Стаття 12

Фінансування дослідницьких програм здійснюється за окремою домовленністю, що приймається для кожної з програм співробітництва з урахуванням наявності взаємного інтелектуального внеску, можливостях використання устаткування, обладнання, тощо.

 

Частина V

ЗАКЛЮЧНА

Стаття 13

Сторони домовились, що дана Угода виконана на мовах обох країн (два примірники на кожній із мов), підписана першими особами ВНЗ, має юридичні адреси сторін, та набирає чинності від дати підписання.

Стаття 14

Обмін підписаними примірниками угоди може бути здійснено як під час взаємних візитів, так і звичайною поштою.

Стаття 15

Дана Угода укладена на термін 5 років і може бути пролонгована, якщо буде письмова домовленність про те сторін

ЗА УНІВЕРСИТЕТ:

 

За Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
проф. ТРУБА Вячеслав Іванович

Ректор, Президент, Провост

 

Ректор

Юридична адреса університету

 

Юридична адреса Одеського національного університету
ім. І.І.Мечникова:
вул. Дворянська, 2,
65082, Одеса, Україна, Ректору
Тел.:  38-048 723-52-54
Факс: 38-048 723-35-15
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://www.onu.edu.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top