Регіональний міжвідомчий центр інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень

Керівник Центру

Медінець Володимир Іванович

 • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник
 • Член-кореспондент Української Екологічної Академії Наук і Міжнародної Академії збереження життя.
 • У 1970 р. закінчив Одеський політехнічний інститут.
 • У 1981 році закінчив аспірантуру Інституту прикладної геофізики (Москва).
 • У 1982 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук в Інституті глобального клімату й екології (Москва).
 • Опублікував більш 200 наукових праць.
 • Основні напрямки наукової діяльності: екологічні дослідження прісноводних і морських екосистем, атмосферна хімія, радіоекологія, інтегрований моніторинг природних екосистем, антропогенні і кліматичні зміни природного середовища.
 • Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Має урядові нагороди.

Коротка історія підрозділу:

Історія Центра моніторингу починається в 1998 році, коли спільним рішенням Одеського національного університету ім. И.И. Мечникова і Державного науково-виробничого центра «Природа» Національного космічного агентства України в структурі Одеського національного університету був організований центр аерокосмічного моніторингу навколишнього природного середовища, який у 2003 році спільним рішенням Одеського національного університету ім. И.И. Мечникова, Одеської обласної ради й Одеської обласної державної адміністрації був перетворений у Регіональний центр інтегрованого моніторингу й екологічних досліджень Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Науковий склад підрозділу:

 • З моменту заснування та станом на на 1 квітня 2016 року  в складі Центра Моніторингу працювали наступні штатні співробітники:
 • Медінець Володимир Іванович – канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник, керівник центру
 • Ковальова Наталя Володимирівна – канд. біол. наук, провідний науковий співробітник
 • Чередниченко Олександр Павлович – канд. геол.-мінер. наук, доцент, провідний науковий співробітник
 • Снігірьов Сергій Михайлович – канд. біол. наук, старший науковий співробітник
 • Конарева Ольга Петрівна – старший науковий співробітник
 • Дерезюк Наталя Володимирівна – старший науковий співробітник
 • Газєтов Євгеній Іванович - науковий співробітник
 • Медінець Сергій Володимирович - науковий співробітник
 • Молчанюк Володимир Іванович – науковий співробітник
 • Піцик Василь Зіновійович - молодший науковий співробітник
 • Солтис Інна Євгенівна - молодший науковий співробітник
 • Павлик Тетяна Володимирівна – молодший науковий співробітник
 • Абакумов Олександр Миколайович – спеціаліст
 • Мілева Алла Петрівна – спеціаліст
 • Роженко Микола Васильович – молодший науковий співробітник
 • Молодіт Олег Валерійович – спеціаліст
 • Снігірьов Павло Михайлович – спеціаліст
 • Халаім Анастасія Андріївна – спеціаліст
 • Погребна Оксана Олександрівна – спеціаліст
 • Ковальова Євгенія Олександрівна - технік
 • Чічкін Володимир Миколайович – старший науковий співробітник (2003-2008 рр.)
 • Новіков Андрій Миколайович - науковий співробітник (2003-2009 рр.)
 • Писаренко Володимир Васильович – науковий співробітник (2004-2007 рр.)
 • Морозова Яна Іванівна  – молодший науковий співробітник (2003-2006 рр.)
 • Покась Анастасія Сергіївна – молодший науковий співробітник (2003-2009 рр.)
 • Прощенко Вадим Володимирович  – молодший науковий співробітник (2003-2010 рр.)
 • Савельєв Олег Костянтинович – молодший науковий співробітник (2004-2007 рр.)
 • Вострикова Інна Валентинівна – технік (2005-2010 рр.)
 • Сорокоумов Анатолій Олександрович – спеціаліст (2007-2010 рр.)
 • Лебедев Денис Геннадійович – молодший науковий співробітник (2010-2013 рр.)
 • Степанов Олександр Володимирович - спеціаліст (2011-2012 рр.)
 • Музанов Віктор Валентинович – спеціаліст (2012-2013 рр.)
 • Астафурова Світлана Андріївна – науковий співробітник (2013-2014 рр.)
 • Котогура Світлана Станіславівна – молодший науковий співробітник (2009-2016 рр.)
 • Любимов Андрій Олександрович -  молодший науковий співробітник (2014-2016 рр.)

У виконанні науково-дослідних робіт Центру брали участь співробітники, аспіранти і студенти біологічного, геолого-географічного факультетів, а також співробітники інших організацій, які працювали в центрі моніторингу за сумісництвом:

 • Черкез Євген Анатолійович – доктор геол.-мінер. наук, професор, декан геолого-географічного факультету, головний науковий співробітник
 • Суворовська Ольга Леонідівна – канд. географ. наук, доцент, провідний науковий співробітник
 • Васильєва Тетяна Володимирівна – канд. біол. наук, доцент, провідний науковий співробітник
 • Жанталай Павло Іванович – канд. географ. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Тортик Микола Йосипович – канд. географ. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Федорончук Наталія Олександрівна - канд. географ. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Біланчин Ярослав Михайлович – канд. географ. наук, доцент, провідний науковий співробітник, зав. кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
 • Сучков Ігор Олександрович – канд. геол.-мінер. наук, доцент, старший науковий співробітник
 • Шевцова Ганна Василівна - науковий співробітник
 • Назарчук Юлія Сергіївна - молодший науковий співробітник
 • Буяновський Андрій Олександрович - молодший науковий співробітник
 • Додонова Світлана Миколаївна - молодший науковий співробітник
 • Грузова Ірина Львівна – молодший науковий співробітник
 • Кротик Олександр Віталійович - спеціаліст
 • Кротик Віталій Абрамович - технік
 • Сітнов Сергій Олександрович - технік
 • Євчук Сергій Григорович - технік

Напрямки наукових досліджень:

 • Охорона навколишнього середовища
 • Інтегрований моніторинг природного середовища
 • Дослідження острівних, водних і морських екосистем
 • Створення ГІС баз даних
 • Атмосферна хімія
 • Антропогенні і кліматичні зміни природного середовища
 • Гідробіологія, мікробіологія, іхтіологія
 • Гідрологія і гідрохімія
 • Геоботаніка (ґрунти і рослинність)
 • Біорізноманіття
 • Обробка космічних знімків
 • Цифрове картографування
 • Експедиційні дослідження озер, рік і морського середовища

Міжнародне співробітництво:

Співробітники центра брали участь у міжнародних проектах програм INTAS, EU-TACIS, FP6,FP7, ЕSА, World Bank:

 • Проект EU-TACIS «Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем». Контрактор проекту – фірма Ленделл Мілз, Англія (2000-2003)
 • Проект Європейського Космічного Агентства ERUNET (ЕРУНЕТ) - Європейсько-Російсько-Українське співробітництво в галузі GMES з метою моніторингу розливів нафти і нафтогазопроводів. Координатор проекту - Об'єднаний дослідницький центр Європейської Комісії (Італія, Іспра), Інститут захисту і забезпечення безпеки населення (2005-2006)
 • Проект ІНТАС “Дослідження сполук азоту в атмосфері над колишнім Радянським союзом по відношенню до кислотності і змін клімату. Координатор проекту – Технічний університет Готбус, Німеччина (2000-2002)
 • Проект ІНТАС «Створення наукової мережі країн СНД для поліпшення даних країн по атмосферній хімії». Координатор проекту Технічний університет Готбус (1999-2000)
 • Проект BSERP RER/01/G33 “Контроль евтрофікації, шкідливих речовин і відповідні заходи для реабілітації екосистеми Чорного моря» (Проблема SC4 – Внесок атмосфери» (2003-2004)
 • Проект INTAS “Створення нових методів обробки інформації про якість води в басейнах рік” Координатор проекту фірма МАРІС, Голландія. Учасники – наукові організації Голландії, Німеччини, Молдови й України (2005-2007)
 • Проект EU-TACIS «Технічна допомога в плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». Контрактор - фірма «Аркадіс Євроконсалт», Голландія (2006-2007)
 • Проект EU-FP6 BSS«Чорноморська наукова мережа». Координатор проекту – фірма МАРІС, Голландія (2005-2008)
 • Nitro Europe – «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі» - це європейський проект комплексних досліджень азотного циклу. Проект NitroEurope було засновано на міцному партнерстві 62 установ, розташованих у Європі, Росії, Китаї та Африці. Проект NitroEurope входив до Шостої Рамкової Програми ЄС з Досліджень та технічного розвитку (FP6) і виконувався протягом 6 років, з лютого 2006 по 2012 рр. http://www.nitroeurope.eu/
 • Проект FP7 UP-GRADE BS-SCENE «Поліпшення та оновлення чорноморської наукової мережі» фінансувався програмою ЄС FP7 і виконувався з 2009 по 2011; він був присвячений нарощуванню та розширенню існуючої наукової інфраструктури (створеної в рамках проекту FP6 «BlackSeaScene 1») за участю 19-ти додаткових морських природоохоронних установ/організацій з 6 причорноморських країн.  http://www.blackseascene.net/
 • Проект FP7 EnviroGRIDS «Нарощування можливостей для системи спостережень та оцінки водозбору Чорного моря для підтримки його сталого розвитку». Фінансувався програмою FP7 Європейського Союзу. Головна ціль -  створення в Чорноморському басейні можливості конструювати, підтримувати і використовувати сучасні системи спостереження за Землею з метою зробити внесок до Системи систем глобальних спостережень за Землею (GEOSS). Метою проекту enviroGRIDS були збирання, зберігання, аналіз, візуалізація і розповсюдження критично важливої інформації про навколишнє природне середовище в Чорноморському басейні. Проект виконувався з квітня 2009 по 2014р. http://envirogrids.net/
 • Проект FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA COMFISH  «Посилення впливу досліджень, пов’язаних з рибальством, шляхом розповсюдження, комунікації та передачі технологій», 2012 р. (представник Центру моніторингу Снігірьов С.М.)
 • Програма COST Action ES0804 «Удосконалення інтегрованого моніторингу обміну трасерними газами між біосферою та атмосферою (ABBA)”, проект «Тренінг з встановлення, експлуатації, аналізів та інтерпретації сенсору CEH швидкого реагування (ROFI) для озону», 2012 р. (представник Центру моніторингу Медінець С.В.)
 • Програма COST Action ES0804 «Удосконалення інтегрованого моніторингу обміну трасерними газами між біосферою та атмосферою (ABBA)”, проект «Тренінг з вимірювання амонію шляхом відбору зразків кільцевими денудерами та онлайн-аналізу (AMANDA)», 2012 р. (представник Центру моніторингу Медінець С.В.)
 • Проект UNDP-EU EMBLAS «Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря» спрямований на посилення в Грузії, Російській Федерації та Україні можливостей для біологічного і хімічного моніторингу якості води в Чорному морі у відповідності до водного законодавства Європейського Союзу. Проект фінансується ЄС і Програмою ООН з розвитку (UNDP). Тривалість проекту - 24 місяці: 1 січня 2013 – 31 грудня 2014р. http://emblasproject.org/
 • Програма Transnational access (TA) проекту ЄC FP7 “Розподілена інфраструктура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)” для участі в міжнародному проекті “Емісії оксидів азоту з ґрунту в зимовий період (WTENOS)”, 2014 р. Країни учасники: Німеччина, Велика Британія, Австрія та Україна. (представник Центру моніторингу Медінець С.В.)
 • Програма Transnational access (TA) проекту ЄC FP7 “Розподілена інфраструктура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)” для участі в міжнародному проекті “Взаємозв’язки між емісіями ґрунтових газів N2O та NO в періоди заморожування/відтавання (REFTE)”, 2014 р. Країни учасники: Німеччина, Велика Британія, Австрія та Україна. (представник Центру моніторингу Медінець С.В.)
 • Програма Transnational access (TA) проекту ЄC FP7 “Розподілена інфраструктура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)” для участі в міжнародному проекті “Градієнтні вимірювання концентрацій NO в поровому просторі ґрунту (GraMeNO)”, 2015 р. Країни учасники: Німеччина, Велика Британія, Австрія та Україна. (представник Центру моніторингу Медінець С.В.) 

Наукова група Центру бере участь у виконанні наступних міжнародних проектів:

 • Проект FP7 ÉCLAIRE «Ефекти впливу змін клімату на забруднення повітря і стратегії реагування для європейських екосистем» – це чотирьохрічний проект, що фінансується Сьомою Рамковою Програмою ЄС з Досліджень та технічного розвитку (FP7). Проект виконується протягом 4 років – з жовтня 2011 по грудень 2016 рр. Участь беруть 39 організацій – партнерів по всій Європі. http://www.eclaire-fp7.eu/
 • Проект FP7 PERSEUS «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження європейських південних морів» (PERSEUS) – це науково-дослідний проект, що займається оцінкою подвійного впливу на Середземне і Чорне моря як людської діяльності, так і природних навантажень. PERSEUS поєднує природничі та соціально-економічні науки з метою прогнозування довгострокових ефектів цих впливів на морські екосистеми. Проект прагне створити ефективну та інноваційну структуру керівництва дослідженнями, що забезпечить базу, на якій розробники політики зможуть повернути назад деградацію морських флори і фауни.
  Фінансується ЄС в рамках програми FP7. Проект виконується з січня 2012 по 2016р. http://www.perseus-net.eu/site/content.php
 • Проект UNDP-EU EMBLAS II «Поліпшення моніторингу навколишнього природного середовища Чорного моря, фаза 2», спрямований на підтримку виконання зобов’язань Грузії, України і Російської Федерації в рамках Бухарестської Конвенції та інших пов’язаних з нею конвенцій і угод, а також розробка і впровадження Національних пілотних програм моніторингу для тестування і гармонізації розроблених EMBLAS-I проектів економічно ефективних Національних Чорноморських Інтегрованих Програм моніторингу і оцінки довкілля (NBSIEMAPN-BSIMAP). Проект фінансується ЄС і Програмою ООН з розвитку (UNDP). Тривалість проекту - 42 місяці: с липня 2015 по грудень 2018 р.

Основні наукові розробки:

Співробітники центра брали участь у виконанні наступних наукових проектів, що фінансувалися Міністерством освіти і науки:

 • «Встановлення основних закономірностей впливу забруднення на біоценози морських екосистем, виявлення відповідних синергетичних ефектів та розроблення концепції та методології управління якістю морського середовища». (1997-1999). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Вивчення основних тенденцій (трендів) та взаємозв’язків глобальних та регіональних змін клімату зі станом здоров’я населення i природного середовища південної України та екосистем західної частини Чорного моря». (1999-2001) Науковий керівник Медінець В.І.
 •  «Дослідження впливу кліматичних змін та атмосферного забруднення на сучасний стан екосистем Придунайських озер».(2002 - 2004). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Дослідження стану та процесів самовідновлення екосистем дельтової частини Дністра та Дністровського лиману». (2003-2005). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Проведення комплексного обстеження та розробка системи інтегрованого екологічного моніторингу і довгострокових наукових досліджень острову Зміїний та прилеглого шельфу». (2003-2005). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Мідинець В.І.
 • «Розробка методів збереження продуктивності морської екосистеми в регіоні острова Зміїний з урахуванням впливу дальнього атмосферного переносу забруднень».(2003-2004) Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Розробка екологічно безпечної автономної системи енергозабезпечення інфраструктури острова Зміїний» (2004-2005) Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Системні дослідження екосистем острову Зміїний та прилеглої частини Чорного моря для визначення і обґрунтування створення ефективної інфраструктури та доцільно збалансованого екологічно безпечного сталого розвитку господарської діяльності в сучасних гідролого-гідрохімічних і метеорологічних умовах». (2006-2008). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Дослідити вплив біогенного забруднення на якість водного середовища дельтової частини Дністра». (2006-2008) Науковий керівник Медінець В.І.
 •  «Вивчити хімічний склад атмосферних опадів і відкладень та провести оцінку атмосферних потоків сполук азоту, фосфору та сірки на акваторію Чорного моря в районі острова Зміїний» (2008-2009). Науковий керівник Медінець В.І.
 •  «Провести комплексні екологічні дослідження та оцінити якість морських прибережних вод  острова Зміїний із застосуванням рекомендацій Водної директиви ЄС». (2008-2009). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Комплексні дослідження та оцінка сучасного екологічного стану прибережної екосистеми острову Зміїний з урахуванням вимог Конвенції про захист Чорного моря». (2009-2010). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Комплексні дослідження та визначення умов виникнення евтрофікаційних явищ в дельтовій частині Дністра». (2009-2010). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Створення системи інтегрованого екологічного моніторингу для оцінки якості морського середовища району Чорного моря біля острова Зміїний». (2011-2012). Науковий керівник Сминтина В.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Вивчити склад  та внесок атмосферних потоків в баланс біогенних сполук в річковому басейні на прикладі нижнього Дністра» (2011-2012). Науковий керівник Медінець В.І.
 •  «Оцінити довгострокові зміни та обґрунтувати заходи  щодо стабілізації екологічного стану прибережних вод та берегової смуги острову Зміїний». (2013-2014). Науковий керівник Черкез Є.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Оцінити вплив агропромислової  діяльності та пожеж на екосистеми Нижнього Дністра та емісію парникових газів в атмосферу». (2013-2014). Науковий керівник Медінець В.І.
 • «Провести дослідження та розробити  сучасну науково-методичну основу для створення  новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу». (2015-2016). Науковий керівник Черкез Є.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи  щодо стабілізації його екологічного стану». (2015-2016). Науковий керівник Черкез Є.А. Відповідальний виконавець Медінець В.І.
 • «Дослідити стан типових водних об’єктів Причорномор’я та розробити  науково-методичні рекомендації для проведення їх екологічного моніторингу». (2015-2016). Науковий керівник Медінець В.І.

 

Список основних публікацій

 

Адреса

Провулок Маяковського 7, Одеса, 65082, Україна
Тел.: +(38) 048 731 73 79, Факс +(38) 048 723 73 38
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b769870761d79211817241534498928
title_5b769870762ef1713818411534498928
title_5b7698707640213336473711534498928
title_5b769870765156215364121534498928
Top