Біотехнологічний науково-навчальний центр

Інформація оновлена 17.09.2015

 

Біотехнологічний науково-навчальний центр 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 
 
 

 

Керівний склад підрозділу 

 

Науковий керівник Біотехнологічного науково-навчального центру (БННЦ) –  д.б.н., проф. Іваниця В.О.

Директор БННЦ – д.б.н., проф. Галкін Б.М.

Замісник директора БННЦ – Хітрова А.М.

 
 
 
 

Склад науково-технічної ради БННЦ:

 
Голова науково-технічної ради - д.б.н., проф. Галкін Б.М.
Секретар науково-технічної ради - к.б.н. Русакова М.Ю. 
Члени науково-технічної ради:
проф. Іваниця В.О., проф. Філіппова Т.О., проф. Тоцький В.М., проф. Сейфуліна І.Й., д.ф.-м.н. Копит М.Х., д.х.н. Ішков Ю.В., к.х.н. Баклан В.Ю., к.х.н. Блайда І.А., к.б.н. Гудзенко Т.В., к.б.н. Ліманська Н.В., к.х.н. Соболєва С.Г., к.б.н. Васильєва Т.В., к.х.н. Водзинський С.В., Хітрова А.М., Слюсаренко Л.І.
 

Історія підрозділу:

 
Біотехнологічний науково-навчальний центр (БННЦ) був створений з метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок у складі ОНУ імені І. І. Мечникова згідно наказу Міністра освіти і науки України від 4 березня 2009 року № 207. 
Напрямки наукових досліджень
Молекулярна біотехнологія;
Екологічна біотехнологія;
Біотехнологія захисту рослин і грибів;
Біотехнологія препаратів медичного призначення;
Біоінформатика і математична біологія;
Проблеми біобезпеки.
 

СТРУКТУРА БННЦ:

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів (ПНДЛ-5)

 
Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії синтезу лікарських препаратів (ПНДЛ-5)
 – д.б.н., проф. Галкін Б.М. створено згідно постанови Ради Міністрів СРСР № 462-9 (1971); у 2009 р. ПНДЛ-5 увійшла до БННЦ. Засновник та перший керівник – акад. АН УРСР О.В. Богатський (1971-1983 рр.).
Основними напрямками роботи даної лабораторії є синтез, вивчення структури, фізико-хімічних властивостей, біологічної активності (антимікробної, противірусної, протигрибкової, фотосенсібілізуючої та гепатопротекторної): 
піперазинів та піримідинів з метою створення анксіолітиків, антигіпоксантів та стимуляторів працездатності;
природних та синтетичних порфіринів, а також їх металокомплексів.
Спільно з ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України (Одеса) та інститутом Фармакології МОЗ РФ (Москва, Росія) отримано перші вітчизняний транквілізатор – феназепам та денний транквілізатор – гідазепам. Зроблено 30 винаходів, отримано дві медалі на ВДНГ Росії. 
У ПНДЛ-5 працювали: акад. АМН України, заслужений діяч науки та техніки України М.Я. Головенко, д.х.н., проф. З.І. Жиліна, д.б.н., проф. Т.Л. Карасьова, д.б.н., проф. В.Г. Зіньковський, д.б.н., проф. О.В. Жук, д.б.н., проф. Т.О. Філіппова, к.х.н. Л.М. Якубовська, к.х.н. О.П. Руденко, к.б.н. Г.Ю. Коломійченко, к.б.н. Є.І. Назаров та ін. Було захищено 9 докторських та 22 кандидатських дисертації. 
На даний час у ПНДЛ-5 працюють 9 наукових співробітників (2 доктора наук, 3 кандидата наук).
 
 

Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів 

 
Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії паливних елементів (ПНДЛ ПЕ) – к.т.н. Блайда І.А. Основними напрямками роботи даної лабораторії є проблеми екології, металургії, паливно-енергетичного комплексу України:
Вилучення рідкісних і кольорових металів з промислових продуктів і відходів кольорової металургії та енергетики традиційними хімічними і сучасними мікробіологічними методами. 
Мікробіологічна детоксикація промислових відвалів.
Знесірчення енергетичного вугілля за допомогою мікроорганізмів.
Було створено перші в СРСР середньо температурні воднево-кисневі електрохімічні генератори струму.
ПНДЛ ПЕ створено відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР № 67 (1962); у 2009 р. ПНДЛ ПЕ увійшла до БННЦ. Засновник та перший керівник – д.т.н., проф. Давтян О.К.
У ПНДЛ ПЕ працювали: проф. Ксьонжик О.С., д.т.н., проф. Преснов В.О., к.т.н. Тетерін Г.О., д.т.н. Трунов О.М., к.ф.-м.н. Кравченко С.М., к.х.н. Макордей Ф.В. Було захищено 11 кандидатських та 4 докторських дисертації.
 

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем 

 
Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії фізики аеродисперсних систем (ПНДЛ ФАС) – д.ф.-м.н., проф., акад. Інженерної академії України Копит М.Х. Основним напрямком роботи даної лабораторії є дослідження механіко-хімічних і електричних процесів у складних системах, у тому числі біологічного походження,  пошук нових способів їх діагностики, стабілізації та руйнування.
Сьогодні проводяться дослідження щодо розробки та застосування уніфікованого датчика-зонда діагностики процесу біокорозії задля її запобігання. 
Отримано більш 150 авторських посвідчень на винаходи і патентів, отримано 6 медалей УДНГ СРСР.
Лабораторію було створено в 1958 р. відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 1759 від 12.12.1958 р. Засновник і перший науковий керівник – відомий вчений і організатор науки проф. В.О. Федосєєв. У ПНДЛ ФАС працювали д.ф.-м.н., проф. С.М. Контуш, д.ф.-м.н. М.М. Чесноков, В.В. Калінчак, к.ф.-м.н. Г.М. Ліпатов, О.В. Ковпаків, О.О. Генчева.
 

До складу БННЦ також входять: 

 
Науково-дослідна лабораторія «Морської біології та екологічної біотехнології» (к.б.н., доц. Гудзенко Т.В.) кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології;
Науково-дослідна лабораторія «Молекулярної мікробіології та біотехнології» (к.б.н., доц. Лиманська Н.В.) кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології; 
Науково-тематична група «Біонеорганічної хімії» (д.х.н., проф. Сейфуліна І.Й.) кафедри загальної хімії та полімерів;
Науково-тематична группа «Молекулярної та біохімічної генетики» (д.б.н., проф. Тоцький В. М.) кафедри генетики та молекулярної біології;
Науково-тематична група «Імуномодулюючих та антимікробних препаратів» (д.б.н., проф. Філіппова Т. О.). 
Співробітники БННЦ брали участь в організації та проведенні значної кількості міжнародних наукових семінарів та конференцій, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні ресурсозберігаючі технології», 2012; Семінар з біомедичної метаболоміки, діагностики та лікування туберкульозу в рамках проекту РП7 за програмою фінансування Марі Кюрі «TB prognosis-IRSES» «TB prognosis-IRSES; a workshop on biomedical metabolomics, TB diagnostics and treatment», 2013. 
Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість впровадження всіх отриманих у межах БННЦ сполук та розробок на підприємствах та в закладах Міністерства охорони здоров,я полягає в екологічно безпечному синтезі, низьких енергетичних затратах та доступності на Україні сировини для їх виготовлення. 
 

Міжнародне співробітництво 

 
У межах співробітництва БННЦ підтримує наукові зв’язки з: Інститутом сільськогосподарської генетики (м. Ханой, В’єтнам), Інститутом мікробіології та біотехнології Національного університету В’єтнаму (Ханой), «Центр наук про Землю, металургії і збагачення» (АО «Національний науково-технічний холдинг «Парасат», Республіка Казахстан), Університетом Брайтона (м. Брайтон, Великобританія), Університетом Умеа (м. Умеа, Швеція), Кубанським державним університетом (Росія), а також Національним науково-дослідним інститутом сільського господарства (м. Нант, Франція).
 

Список основних публікацій:

 

2010 р.
 
- Березовский В.В., Ишков Ю.В., Мазепа А.В. Порфирины и их производные. XXVI. Синтез и свойства 2-(3-бутенил,5,10,15,20-тетрафенилпорфирина // Журн. Органич. Химии. – 2010. – Т.46, № 9. – С.1405-1409. 
- Галкін Б.М., Філіпова Т.О. Цитохроми Р-450: I. Загальні та еволюційні аспекти // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. - № 3. – С.8-20.
- Галкін Б.М., Філіпова Т.О., Іваниця В.О. Бактеріальні цитохроми Р-450: II. Структура та функції // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. - № 4. – С.8-25.
- Русакова М.Ю., Галкін Б.М., Вострова Л.Н., Філіпова Т.О., Гренадьорова М.В. Активність ізатинового гідразида феноксіоцтової кислоти щодо деяких штамів Fusarium spp. // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. - № 1. – С. 88-93.
- Степанова Т.Ю., Філіпова Т.О., Галкін Б.М. Вплив тілорону на рівень ФНП-α, ІФН-γ та ІЛ-10 у тканинах мишей з експериментальним алергічним енцефаломієлітом // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 10-12. 
- Джамбек А.А., Джамбек О.И., Макордей Ф.В., Ишков Ю.В., Блайда И.А. Перезаряжаемый кислородно-цинковый элемент с катом на основе неметаллических электрокатализаторов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. - № 3-4. – С. 34-37.
- Галкін М.Б., Водзінський С.В., Кириченко Г.М., Іваниця В.О. Особливості формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 при темновому та  acteriocins s му впливу вісмут-містких порфіринів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. - № 3. – С.51-60.
- Галкін М.Б., Водзінський С.В., Кириченко Г.М., Іваниця В.О. Особливості формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 при темновому та  acteriocins s му впливі вісмут-містких порфіринів  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 3(11). – С. 51-60. 
- Ліманська Н.В., Іваниця В.О., Гаврик А.Г., Сергєєва Ж.Ю., Товкач Ф.І. Вплив бактеріоцинів Rhizobium vitis на експериментальне утворення пухлин у рослин // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – Т. 2, № 10. – С. 30 – 35.
- Viter R., V. Smyntyna, I. Konup, I. Lydina, J. Puustinen, J. Lappalainen, V. Ivanytsia. Investigation of optical and structural properties of tin oxide-porphyrin structures for optical sensors application // “Photoelectronics” Scientific and Technical Journal . 2010. – V. 19 – P. 9 – 12.
- Іваниця В.О., Непомяща Н.М., Ужевська С.П., Багаєва О.С., Кривицька Т.М., Бобрешова Н.С. Методи оцінки ентомоцидної активності мікроорганізмів щодо личинок грибного комарика (Sciaridae) // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. –  № 4. – С. 96 – 108.
- Блайда И.А. Извлечение ценных металлов при переработке промышленных отходов биотехнологическими методами (Обзор) // Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2010.-№6.-С.39-45. 
 
2011 р.
 
- Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э. Гомо- и гетерометаллические комплексонаты германия (IV). – Одеса: Фенікс, 2011. – 168 с.
- Русакова М.Ю., Галкін Б.М., Філіпова Т.О., Косюга А.А. Характеристика антагоністичної активності Рseudomonas spp. Щодо збудників прикореневої гнилі // Мікробіологія і біотехнологія. - № 4. – 2011. – С. 167 – 168.
- Vodzinska N., Galkin B., Ishkov Yu., Kirichenko A., Kondratyuk A., Filipova T. Inhibition of lactophage activity by quinolinilporphyrin and its zinc compex // Polish Journal of Microbiology. – 2011. – Vol. 60 (3). – P. 229–232. 
- Малярчик І.О., Філіпова Т.О., Галкін Б.М. Туморогенна активність Agrobacterium tumefaciens за впливу похідних N-бензотіазол-2-іл-бензенсульфонаміду // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – № 4. – С. 67-72. 
- Русакова М.Ю., Галкін Б.М., Соболєва С.Г., Філіпова Т.О. Антимікробна дія фенотіазинових сполук // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. - № 1. – С.34-40.
- Водзінська Н.С., Кондратюк О.В., Фiлiпова Т.О. Вплив вісмутового та олов’яного комплексів хінолінілпорфірину на активність фагів Lactococcus lactis // Мікробіологія і біотехнологія. – № 1(13). – 2011. – С. 17 – 25.
- Ішков Ю.В., Галкін Б.М., Кириченко Г.М., Водзінський С.В. Мазепа О.В. Синтез водорозчинного 5,10,15,20-тетра(N-метил-6-хінолініл)бактеріохлорину // Вісник ОНУ, серія Хімія. – 2011. – Т.16, № 12. – С.37-42.
- Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф.,  Іваниця В.О. Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва тіоновими бактеріями // Мікробіологія і біотехнологія.-2011.-№2 (14). – С.73-82. 
- И.А. Блайда, Т.В. Васильева, Л.И. Слюсаренко, Н.Ю. Васильева. Поведение германия при переработке техногенных отходов Украины химическими и микробиологическими методами // Цветные металлы – 2011: Сб.научн.статей.- Красноярск, 2011.- С.390-395. 
- Джамбек А..А., Джамбек О.И., Блайда И.А, Ишков Ю.В.. Электрокаталитические свойства некоторых порфиринов и их производных в составе кислородного электрода в щелочном электролите // Ж. Вопросы химии и химической технологии. -2011. – № 4 (1). – С. 157-159.
- Васильева Т.В., Блайда И.А., Иваница В.А. Металлы из промышленных отходов // Энергосбережение.-2011.-№5.-С.31-33.
- Лиманская Н.В., Иваница В.А., Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Бактериоциногенная активность  acterio Rhizobium vitis и Pantoeae agglomerans, выделенных из растений винограда // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009.  № 4 – С. 26 – 32. – Bukhtiyarov A.Y., Lisyutin G.V., Gudzenko Т.V., Ivanytsia V.O.  Resistance of Odessa bay bacteria to heavy metals and antibiotics // Sepsis. – 2011. – P. 99 – 100.
- Filipova T., Ivanytsia V., Vodsinska N., Galkin M., Zinchenko O., Maliarchyk I., Rusakova M. Influence of Staphylococcus aureus  acteriocins s on lymphocyte populations and subpopulations // Sepsis. – 2011. – P. 105 – 106.
- Galkin M., Ivanytsia V. Antibiofilm  activity of porfyrins bismuth complex in presence of Pseudomonas aeruginoza quorum sensing autoinducers// Sepsis. – 2011. – P. 109.
- Ivanytsia T., Tovkach F., Ivanytsia V. Defective phage  acterioc to Ralstonia solanacearum strains // Sepsis. – 2011. – P. 108 – 109.
- Iваниця В.О., Галкiн М.Б.  Сучасні уявлення щодо механізмів формування біоплівки  // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. –  № 2(14). – С. 8-22.
- Галкін Б.М., Іваниця В.О., Галкін М.Б. Бактеріальні синтетази оксиду азоту. // Мікробіологія та біотехнологія. – 2011. – № 3 (15). – С. 6-22  
- Ivanytsia V.,Limanska N., Ivanytsia T., Tovkach F. Perspectives bacteriocins in biotechnology for controlling bacterial plant diseases // Sepsis. – 2011. – P. 108 – 109. 
- Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Іваниця В.О. Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва  acterio бактеріями // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. - № 2. – с. 73 – 82. 
 
2012 р. 
 
- Limanska N., Ivanytsia T., Choiset Y., Korotaeva N., Sergeeva Zh., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. Effect of Enterococcus durans  acteriocins on bacterial wilt agent // Microbiology and Biotechnology. – 2012. – Vol. 2 (18). -  P. 30-40. 
- Іваниця В.О., Білоіваненко С.О. Чисельність та таксономічний склад дріжджів прибережної акваторії острова Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 3(19). С. 74-81. 
- Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І.,Хитрич В.Ф., Іваниця В.О. Вилучення рідкісних та кольорових металів угрупованнями мікроорганізмів золи від спалювання павлоградського вугілля// Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 3(19). С. 91-101.
- Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Товкач Ф.І., Іваниця В.О.. Вплив Lactobacillus рlantarum OНУ 87 та автолізату бактерій Erwinia сarotovora Zm1 на інфекційність збудників м’якої гнилі/ Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4(20). С. 18-28.
- Васильева Т.В., Блайда И.А., Иваница В.А. Бактериальная десульфуризация углей// Энергосбережение. – 2012. – № 2(159). С. 11-13.
 
 
2013 р.
 
- Limanska N., Ivanytsia T., Basul O., Krylova K., Biscola V., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedling // Acta Phisiologiae Plantarum. – 2013. – V.35, №5. p. 1587-1595.
- Korotaeva N.V., Kondratiuk T.V., Basiul O.V., Krylova K., Yamborko G.V., Ivanytsia V.O, Limanska N.V.  Effect of Lactobacillus plantarum ONU87 in mixture with autolizate of erwinias on formation of tumors caused by Rhizobium radiobacter C58  // Microbiology and Biotechnology. – 2013. – №2. p. 6-14.
 
2014 р.
 
- Карасева Т.Л., Битенский В.С., Соболева С.Г., Цапенко Ж.Н.,Муратова Т.Н., Полясный В.А., Годлевский Л.С. Нейротропные свойства лептина и его влияние на фармакологическую активность агонистов бенздиазепиновых и серотониновых (5-НТ1А) рецепторов // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2014, № 2 (26). – С. 38-44.
- Ішков Ю.В., Галкін Б.М. Хімія формілпорфіринів // Одеса: «Різограф». – 2014. – 89с.
- Ішков Ю.В., Галкін Б.М., Кириченко Г.М., Водзінський С.В. Спосіб отримання меланіну з виноградних вичавок, заявка № u201408994 від 11.08.2014, позитивне рішення про видачу патенту на корисну модель від 02.12.2014.
- Гудзенко Т.В., Коротаєва Н.В., Волювач О.В., Бєляєва Т,О., Горшкова О.Г., Іваниця В.О. Склад жирних кислот ліпідів нафтоокиснювальних штамів бактерій роду Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014, № 3 (27). – С. 31-39.
- Басюл О.В., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Ферментування плодових тіл Pleurotus ostreatus з використанням лактобактерій // Біологічні студії. – Львів, 2014. – № 2 (8). – С. 113-122.
- Mukhlis Abedalabas Ismaeel, N.B. Galkin, E.Yu. Pachomova, T.O. Filipova. Kinetics of the dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of the Pseudomonas aeruginosa signal quinolone // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014. – № 1. – С. 45-52. 
- Mukhlis Abedalabas Ismaeel, M.B. Galkin, Т.О. Filipova. The rhamnolipids biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa ONU 301 in the presence of exogenous signaling // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014. – № 2. – С. 15-23. 
- N.B. Galkin, Mukhlis Abedalabas Ismaeel, E.Yu. Pachomova, T.O. Filipova. The effect of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone on the rhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity // European Scientific Journal. – 2014. – V. 3. – Р. 223-228. 
- Limanska N.V., Korotaeva N.V., Yamborko G.V., Ivanytsia V.O. Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter // Microbiology and Biotechnology. – 2014. - № 1 (25). – P. 8 – 18.
 
Адреса, контактні дані: 

Директор БННЦ – д.б.н., проф. Галкін Борис Миколайович
65056, Одеса, вул. Довженко, 7А, каб. 209 
Тел.: +38(0482)635761 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top