Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології і геохімії

Інформація оновлена 17.09.2015

Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології та геохімії

 

Керівний склад підрозділу:

Перший науковий керівник - доцент Ткаченко Георгій Григорович, канд. г.-м.-н.

З 1991 р. по 2112 р. - професор Ларченков Євген Павлович, д.г.-м.н. 

З 2012 р. - професор Янко Валентина Венедиктівна, д.г.-м.н.

Завідувач лабораторією  - к.г.-м.н., доцент Сучков І.О.

 

Історія підрозділу.

Для подальшого розвитку і підвищення ефективності геолого-геохімічних досліджень на континентальному шельфі й у Світовому океані, а також з метою поліпшення підготовки фахівців в області геології морів та океанів спільним Наказом Міністерства геології СРСР і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР у 1979 році на базі Одеського університету імені І.І. Мечникова була створена Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології та геохімії.

 

Напрямки наукових досліджень.

Основними напрямками дослідження лабораторії є:

 

Основні наукові результати і розробки.

1979-1982 рр.- Дослідження нафтогазоносності Чорного, Азовського, Баренцового, Білого та Каспійського морів.

1983-1998рр. - Дослідження проблем рудогенезу Світового океану.

1994-2005рр.- Дослідження донних відкладень шельфу Чорного моря у зв`язку з екологією, нафтогазоносністю, та пошукам родовищ золота. 

з 2004 р.- Дослідження впливугеологічних процесів і геохімічних параметрів донних відкладеньПівнічно-Західного шельфу Чорного моря.

 

            Результати досліджень Галузевої лабораторії морської геології та геохімії опубліковані в сотнях статей в наукових виданнях; викладені в наукових звітах, монографіях. Накопичені фактичні дані представляють собою ґрунтовну базу для подальших фундаментальних досліджень і рішення прикладних задач.

 

Міжнародне співробітництво.

Співробітники лабораторії приймали участь у виконанні наступних міжнародних програм.

 

Список основних публікацій:

Монографії:

Buynevich, V. Yanko-Hombach, A. Gilbert, R. Martin, eds. 2011. Geology and Geoarchaeology of the Black Sea Region: Beyond the Flood Hypothesis. GSA Special Paper 473, Colorado, USA, 196 pp.

Сучков І.О. Федорончук Н.О. Геологічна будова о. Зміїний / В кн „Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія” / відп. ред. В.І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 7-51.

Федорончук Н.О., Сучков І.О., Тюленева Н.В. Геологічні дослідження шельфу прилеглого до о. Зміїний. / В кн. “Острів Зміїний: екосистема прибережних вод” Під редакцією Сминтини В.А., Одеса, 2008. С. 8-49

Yanko-Hombach, V., Gilbert, A.S., Panin, N., Dolukhanov, P.M., eds. 2007. The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 971 p., 246 illus.

Статті:

Tuleneva N.V., Suchkov I.A., Fedoronchuk N.A. 2013. Changes in cjastline positions during the Holocene in the shelf of the Northwestern Black Sea. Quaternary Internationak (in pres)  http://dx.doi.org/10.1016/j.duaint.2013.07.041

Сучков И.А., Тюленева Н.В. Геохимия осадконакопления в голоцене в пределах северо-западного шельфа Черного моря // Вестн ОНУ им.И.И.Мечникова. Сер. Геология и география. 2014. №1

Сучков І.О., Федорончук Н.О., Мудров І.О. Літолого-мінералогічні передумови накопичення тонкого золота в ново-евксинських відкладах північно-західного шельфу Чорного моря // Геологія і корисні копалини Світового океану, 2013. – Вип.1.

Сучков И.А. Преобразования минералов марганца из морских и океанических железо-марганцевых  образований при нагревании // Актуальністьгеотоксікологічнихдосліджень. – Киев, 2013. – С. 64- 73.

Федорончук Н.А., Сучков И.А. Тонкое терригенное и аутигенное золото в морских отложениях // Збірник наукових праць ІГН НАНУ. Вип.5. – 2012. – С. 145-152.

Сучков И.А. Представления о минеральном составе железо марганцевых образований Индийского океана в связи с их генезисом // Литологический состав донных отложений северо-западного шельфа Черного моря // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. - 2012.

Yanko-Hombach, V., Panin, N., and Filipova-Marinova, M. 2012. IGCP 521: Caspian–Black Sea–Mediterranean Corridors during the last 30 ka: Sea-level change and human adaptive strategies. Selected papers, IV. Quaternary International 261:1-8.

Yanko-Hombach, V., Leroy, S., Sintubin, M., Schneegans, S. 2012. Tales set in stone. A World of SCIENCE, Vol. 10, No. 3, July–September 2012: 2-11.

Сучков И.А. Представления о минеральном составе железо марганцевых образований Индийского океана в связи с их генезисом // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5. - 2012. - с 98-107

Yanko-Hombach V., Mudie P., and Gilbert A.S. 2011. Was the Black Sea catastrophically flooded during the post-glacial? Geological evidence and archaeological impacts. In Underwater Archaeology and the Submerged Prehistory of Europe, J. Benjamin, C. Bonsall, Dr. C. Pickard, and A. Fischer, eds. Oxbow Books, pp. 245-262.

Янко-Хомбах В.В., Смынтына Е.В., Кадурин С.В., Ларченков Е.П., Какаранза С.В.,  Киосак Д.В. 2011. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет. Геология и минеральные ресурсы Мирового Океана 2, C. 61-94.

V.I. Medinets, I.A. Suchkov, N.V. Kovaleva - Experience and inputs of Odessa National I.I.Mechnikov University team in development and in future using of environment data bases in the framework of the Black Sea Scene Project // Journal of Environmental Protection and Ecology. 2010 , vol. 11 no.1, p. 333-337

И.А.Сучков, Н.А.Федорончук, Н.В. Тюленева. Основные черты современного осадконакопления района острова Змеинный / Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. - 2010. - с.204-211

Н.А.Федорончук, И.А. Сучков, В.И. Мединец. Осадконакопление в озерах нижнего течения реки Дунай (литологические и геоэкологические характеристики) / Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. - 2010. - с. 219-226

Yanko-Hombach, V., Gilbert, A., and Dolukhanov, P. 2007. Critical overview of the Flood Hypotheses in the Black Sea in light of geological, paleontological, and archaeological evidence. Quaternary International167–168: 91–113.

Yanko-Hombach, V., Koral, H., Avєar, N., Motnenko, I. and McGann, M. 2006. Geomorphological, depositional and foraminiferal indicators of Late Quaternary tectonic uplift in Iskenderun Bay, Turkey. In Dilek, Y. and Pavlides, S., eds. Postcollisional tectonics and magnetism in the Mediterranean Region and Asia. Geological Society of America Special Paper 409, pp. 591-614.

 

Адреса, контактні дані:

65058. м. Одеса, Шампанський провулок, 2, геолого-географічний факультет ОНУ, Лабораторія морської геології та геохімії.

Т. +38 (0482) 63-33-17

E-mail: gsuchkov@gmail.com

НАГОРУ