Замовлення дублікатів документів про освіту

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИДАЧУ ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (ДИПЛОМІВ ТА ДОДАТКІВ ДО ДИПЛОМІВ)

Дублікат документа про вищу освіту виготовляє та видає заклад освіти за ПИСЬМОВОЮ ЗАЯВОЮ особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу вищої освіти, який видав документ про освіту. 

Дублікат документа про вищу освіту виготовляється за формою, яка єчинною на дату видачі дубліката.

Керуючись Наказом Міністерства освіти і науки України у редакції від 02.11.2020 №1351 про «Порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка»  та «Положенням про порядок замовлення, виготовлення, видачу, обліку документів про освіту та додатків до них, академічних довідок в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж ОНУ імені І.І. Мечникова»» від 31.08.2022 р. розроблено АЛГОРИТМ ДІЙ та СПИСОК ДОКУМЕНТІВ для відновлення освітніх документів 

У разі замовлення дубліката освітніх документів з причин:

пошкодження документа про освіту та/або виявлення помилки в інформації, що відтворюється в документі про освіту, до заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити;

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ, кожний замовник, який подає заяву на відновлення освітніх документів надає ЗГОДУ НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Видачу дублікатів документів про вищу освіту заклад освіти здійснює протягом тридцяти робочих днів з дати отримання заяви та надання повного пакету документів від особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту (Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачу, обліку документів про освіту та додатків до них, академічних довідок в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж ОНУ імені І.І. Мечникова» від 31.08.2022 р).

Документи про вищу освіту (дублікати документів) видаються випускникам або уповноваженим ними особам відповідно до законодавства.

Формування, оформлення та видача дублікатів Додатків до дипломів випускникам минулих років, при наявності оригіналу Диплома, повністю покладено на структурні підрозділи Університету, а саме, факультети, які закінчили випускники або на яких сьогодні є спеціальність випускника. (КОНТАКТИ ФАКУЛЬТЕТІВ).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27 серпня 2010 р. № 796, спільного наказу Міністра освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23 липня 2010 р. № 736902/758, Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися Одеськім національним університетом імені І.І. Мечникова, для упорядкування питань надання університетом платних послуг у сфері освітньої діяльності Оплата послуг за виготовлення дубліката освітніх документів здійснюється за РЕКВІЗИТАМИ.

Перелік документів:

  1. Перелік документів для оформлення дублікату освітніх документів
  2. Алгоритм подання документів для отримання дублікату освітніх документів
  3. Зразок заяви на отримання дублікату освітніх документів
  4. Згода на збір та обробку персональних даних
  5. Реквізити.
  6. Контакти факультетів
  7. Лист МОН від 04.04.2024 р. №1/5833-24 про внесення інформації до ЄДЕБО для формування є-Документів про освіту в застосунку «Дія»

 

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top