Нормативно-правова база

 1. Закон України«Про освіту»
 2. Закон України «Про вищу освіту»

Постанови КМ України 

 1. Перелік галузей знань і спеціальностей
 2. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
 3. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Накази і листи МОН України 

 1. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
 2. List of fields of study and program subject areas in higher education
 3. Лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018 року “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”
 4. Лист МОН України № 1/9-377 від 05.06.2018 «Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм»
 5. Лист МОН України№ 1/9-650 від 23.10.2018 щодо розсилки матеріалів з академічної доброчесності

Інші документи і матеріали 

 1. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник користувача
 2. Европейская квалификационная рамка для обучения в течении всей жизни (ЕКР)
 3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005)
 4. Международная стандартная классификация образования МСКО 2011
 5. Національна рамка кваліфікацій
 6. Національний освітній глосарій: вища освіта
 7. Оновлений класифікатор професій
 8. Сопроводительное руководство к МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 2011
 9. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).–К.:ТОВ “ЦС”,2015.–32 c.
 10. Стандарты и рекомендации для гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top