Наукова діяльність

Наукові досягнення Факультету хімії та фармації широко представлені в Україні та за її межами.

Впродовж  останніх 5 років науковцями факультету видано  368 статей (126 з них індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), 41 патент, більш 500 тез Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

В 2018 р. на факультеті відкрито нову спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» галузь знань 22 «Охорона здоров’я». 

На факультеті існують дві наукових школи, які відрізняються високим рівнем досліджень, підтримують спадкоємність в розвитку української хімічної науки:

«Металокомплексні сполуки в каталізі». Науковий керівник - доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії інженерних наук України, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології  Ракитська Т.Л.

“Координаційна хімія металів з органічними молекулами”. Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів  Сейфулліна І.Й.

Для забезпечення підготовки студентів на високому навчальному, навчально-методичному, науковому рівнях, проведення фундаментальних та прикладних досліджень на факультеті хімії та фармації Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України з 1997 р. працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс подвійного підпорядкування (спільний наказ Міністерства освіти та Національної академії наук України № 382 від 27.10.97 р., № 257 від 6.11.97 р.). Науковий керівник комплексу академік  НАНУ С.А. Андронаті.

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності факультету

  • Координаційна хімія металів з органічними молекулами. Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки сучасних хімічних матеріалів;
  • Розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків антропогенної дії;
  • Фізико-хімічні властивості  речовин з  протизапальними властивостями; їх ідентифікація та встановлення спектру фармакотерапевтичної активності.
  • Розробка колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних компонентів розчинів;
  • Концентрування, розділення і визначення малих кількостей неорганічних речовин в об’єктах різного природного походження.
  • Синтез, властивості та використання аценафтену та продуктів його перетворень, порфіринів та їх металокомплексів, металополімерів b-дикетонатного типу

Науково-педагогічні кадри

Кадровий потенціал20162017201820192020
Чисельність штатних НПП або НП, з них4242373333
Доктори наук1212999
Кандидати наук3030282424
Аспіранти57688
Молоді вчені67966

Відповідно до наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 р. науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Хімія» входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б). 

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f91fad39cded1071617281603402451
title_5f91fad39cef115916809611603402451
title_5f91fad39cfef6776419201603402451
Top