Наукова діяльність

Для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Хімія» на високому навчальному, навчально-методичному, науковому рівнях, проведення фундаментальних та прикладних досліджень в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України з 1997 р. працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс подвійного підпорядкування ( спільний наказ Міністерства освіти та Національної академії наук України № 382 від 27.10.97 р., № 257 від 6.11.97 р.). Науковий керівник комплексу та завідувач кафедри фармацевтичної хімії академік  НАНУ С.А. Андронаті.

Наукові досягнення Факультету хімії та фармації широко представлені в Україні та за її межами. Впродовж року  науковцями хімічного факультету видано  1 монографію; 1 навчальний посібник; 178 наукових публікацій:   5 патентів України;  73 статті (40 у зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор); 100 тез  Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

У 2018 році на хімічному факультеті виконувалось  10 науково-дослідних робіт:  3 фундаментальні (мають  фінансування);  7 без цільового фінансування (1 прикладна та  6 фундаментальних досліджень). 

На факультеті існують дві наукових школи, які відрізняються високим рівнем, підтримують спадкоємність в розвитку української хімічної науки:

«Металокомплексні сполуки в каталізі».

Науковий керівник - доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії інженерних наук України, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології  Ракитська Т.Л.

“Координаційна хімія металів з органічними молекулами”.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів  Сейфулліна І.Й.

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності факультету:

  • Координаційна хімія металів з органічними молекулами. Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки сучасних хімічних матеріалів;
  • Розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків антропогенної дії;
  • Фізико-хімічні властивості  речовин з  протизапальними властивостями; їх ідентифікація та встановлення спектру фармакотерапевтичної активності.
  • Розробка колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних компонентів розчинів;
  • Концентрування, розділення і визначення малих кількостей неорганічних речовин в об’єктах різного природного походження.
  • Синтез, властивості та використання аценафтену та продуктів його перетворень, порфіринів та їх металокомплексів, металополімерів b-дикетонатного типу

Науково-педагогічні кадри

Науково-педагогічні кадри за основним місцем роботи

2014

2015

2016

2017

2018

Чисельність викл., усього

42

40

42

42

32

доктори наук (у т.ч. 1 академік НАНУ за суміс.)

9

8

11

12

9

кандидати наук

30

29

30

30

24

без ступеня

3

3

1

-

-

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da751904dc5217601196721571246480
title_5da751904deb1451181521571246480
title_5da751904dfcc19527663061571246480
title_5da751904e14718569814111571246480
Top