Кар'єра

Випускники факультету отримують знання та вміння, які дозволяють:

  • Бути високоосвіченою та самодостатньою людиною, легко адаптуватися в педагогічних та наукових колективах, добиватися успіху в будь-якій галузі діяльності;
  • Працювати в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних підприємствах, обіймати посади провізора, завідуючого аптекою;
  • Працювати в вищих та середніх навчальних закладах – університетах, академіях, інститутах, технікумах, середніх школах, тощо;
  • Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних установах;
  • Займатися розробкою спрямованого синтезу лікарських препаратів, пошуком нових методів біофармацевтичного аналізу лікарських препаратів
  • Працювати на різних посадах в хімічних лабораторіях підприємств, органах державної експертизи та сертифікації, екологічного, санітарного та митного контролю.

Відомі випускники хімічного факультету

Академіки АН СРСР, АН УРСР та НАН України

Зелінський Микола Дмитрович

Навчався та працював в Новоросійському університеті з 1880 до 1893 р. Згодом створив всесвітньо відому школу хіміків – органіків. Герой Соціалістичної праці, лауреат Ленінської та трьох Державних премій, кавалер чотирьох орденів Леніна.

Писаржевський Лев Володимирович

Працював на кафедрі хімії Новоросійського університету з 1896 по 1904 р. Роботи з вивчення перекисів кислот, виконані разом з його видатним вчителем членом кореспондентом АН СРСР Петром Григоровичем Меліковим (Мелікішвілі), принесли їм обом заслужену славу. Вони відкрили природу неорганічних перекисів, синтезували і вивчили перекиси та надокиси ряду металів. За дослідження неорганічних перекисів П.Г. Мелікішвілі і Л.В. Писаржевського удостоїли вищої нагороди Академії наук – премії ім. М.В. Ломоносова.

Фрумкін Олександр Миколайович

З 1917 р. у стінах Новоросійського університету, а потім і тих вузів, які виникли на його основі, розгорнулась наукова діяльність одного з найбільш видатних фізико – хіміків – академіка О.Н. Фрумкіна. Він поєднав питання власно електрохімії і вчення про електрокапілярні явища. Це дало поштовх до розвитку теорії подвійного електричного шару на межі поділу фаз метал – розчин.

Богатський Олексій Всеволодович

Академік АН УРСР О.В. Богатський – один з провідних хіміків – органіків у країні, визнаний фахівець у галузі тонкого органічного синтезу, стереохімії органічних сполук і хімії фізіологічно активних речовин. Створив відому школу з органічної та біоорганічної хімії, вихованцями якої є академіки НАН України С.А. Андронаті, Г.Л. Качалов, академік АМН України М.Я. Головенко, член – кореспонденти НАН України М.Г. Лук’яненко, професори А.І. Грень, З.І. Жиліна, Т.І. Давіденко, Ю.Л. Жеребін, Е. І. Іванов.

Андронаті Сергій Андрійович

Академік НАН України С.А. Андронаті відомий вчений у галузі біоорганічний і медичної хімії. Його наукові інтереси охоплюють проблеми розробки методів синтезу , вивчення структури, конформацій, особливостей фізіологічної активності, механізмів дії біологічно активних сполук. Практичним наслідком фундаментальних робіт академіка С.А.Андронаті в галузі медичної хімії нейротропних, антивірусних засобів, індукторів інтерферону є створення високоефективних лікарських засобів:транквілізуючого снодійного та протисудорожного засобу – феназепаму, селективного анксіолитика – гідазепаму, першого орального індуктора інтерферону – аміксину.

Камалов Герберт Леонович

Академік НАН України, завідувач відділом ФХІ НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003) та премії президентів НАН України, Беларусі і Молдови. Під керівництвом Г.Л. Камалова розроблені підходи до молекулярного дизайну каталітичних систем, що ефективно проводять сполучене окислення повітрям органічних субстратів. Великий цикл робіт Г.Л. Камалова із працівниками присвячений вивченню перетворень фенілацетиленів і монооксиду вуглецю в координаційній сфері гетерометалічних кластерів ряду перехідних металів.

Члени-кореспонденти АН СРСР, УРСР та НАН України

Бурксер Євген Самійлович

професор кафедри неорганічної хімії. Вперше досліджував радіоактивність одеських лиманів. Ці роботи послужили основою для створення в Одесі інституту курортології та хіміко-радіологічного інституту. ФХІ НАН України веде свою історію з радіологічної лабораторії професора Бурксера.

Петренко-Критченко Павло Іванович

з 1933 по 1940 р. завідувач кафедрою органічної хімії. Займався проблемами взаємного впливу атомів у молекулі, зокрема просторові перешкоди, а також проблеми стереохімії.

Мелікішвілі Петро Григорович

одним з перших у світі вивчив взаємне перетворення цис-транс-ізомерів. Ці дослідження збагатили органічну хімію новим експериментальним матеріалом, мали велике значення для розвитку уявлень про геометричну ізомерію ненасичених сполук. Перший ректор Тбіліського університету.

Відомі керівники виробництва

Редер Анатолій Семенович

Заслужений працівник фармації України. Голова Правління - генеральний директор Відкритого акціонерного товариства «Сумісне Українсько-Бельгійське хімічне підприємство «ІнтерХім»» (ВАТ «ІнтерХім»). Кандидат хімічних наук. Автор 40 наукових праць. Підприємство виробляє 14 лікарських засобів, у тому числі такі популярні ліки як Аміксин ІС та Гидазепам ІС. 5 найменувань препаратів зареєстровано в Росії та Грузії. За 17 років діяльності ВАТ «ІнтерХім» стало одним із провідних підприємств України в області виробництва фармацевтичних субстанцій, імпорту унікальних хімічних сполук, експорту хімічних продуктів з метою забезпечення унікальними реактивами численні підприємства різних країн світу. У ВАТ «ІнтерХім» згуртований колектив, працює більше 450 чоловік, у тому числі: фахівців з вищою освітою - 172, кандидатів і докторів наук – 22, випускників хімічного факультету - 70. ВАТ «ІнтерХім» здійснює спонсорську допомогу факультету: проведено технічне переоснащення Великої хімічної аудиторії, ремонт комп’ютерного класу. Три кращих студента отримують спеціальні стипендії ВАТ «ІнтерХім»

Кернер Сергій Мойсейович

Лауреат Державної премії в області науки і техніки. Заслужений робітник промисловості України. Кандидат технічних наук. Генеральний директора ЗАО «ВОЗКО». Випускник хімічного факультету ОНУ, 1977 р. За час роботи на посаді генерального директора вивів підприємство в лідери вітчизняної шкіряної промисловості.

ЗАТ «ВОЗКО» під керівництвом генерального директора С.М. Кернера відзначено Дипломом всеукраїнської рейтингової програми «Гвардія» в номінації «Гвардія бізнесу» як найуспішніша компанія в регіонах України. С.М. Кернер неодноразово надавав спонсорську допомогу факультету, за що ми йому щиро вдячні.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f92060ab1a5517125554911603405322
title_5f92060ab1b552143030841603405322
title_5f92060ab1c9619094199061603405322
Top