Кафедра аналітичної та токсикологічної хімії

вул. Елісаветинська (Щепкіна) 14, Одеса, 65026, Україна.
телефон: (048) 723-82-22
e-mail:

Завідувач кафедри – Чеботарьов Олександр Миколайович
кандидат хімічних наук, доцент

Спеціалізація - аналітична хімія

Відповідно до кваліфікаційної характеристики випускники кафедри можуть працювати викладачами в середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах; інженерами-хіміками, науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах НАН України; у хіміко-аналітичних і центрально-заводських лабораторіях підприємств; установах відповідних Міністерств і відомств; підвищувати свою кваліфікацію в аспірантурі за спеціальністю 102 «Хімія»

Викладачі кафедри:

 1. Чеботарьов Олександр Миколайович - кандидат хімічних наук, доцент, зав. кафедри (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Scopus Author ID 7102774699)
 2. Топоров Сергій Васильович - кандидат хімічних наук, доцент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
 3. Щербакова Тетяна Михайлівна - кандидат хімічних наук, доцент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Scopus Author ID 7003514762)
 4. Хома Руслан Євгенійович - доктор хімічних наук, доцент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Scopus Author ID 8920719900)
 5. Гузенко Олена Михайлівна – кандидат хімічних наук, доцент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Scopus Author ID 23489221900)
 6. Рахлицька Олена Михайлівна – кандидат хімічних наук, доцент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Scopus Author ID 57206896775)
 7. Снігур Денис Васильович - кандидат хімічних наук, доцент (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Scopus Author ID 56447119400)

Учбово-допоміжний персонал:

Мамій Вікторія Андріївна - зав. лабораторією
Ковальова Анастасія Георгієвна - фахівець І категорії
Трокай Інна Іванівна - фахівець І категорії
Стоянова Альона Степанівна - ст. лаборант

Аспіранти кафедри:

Кафедра забезпечує викладання загальних та спеціальних курсів для студентів факультету хімії та фармації, які навчаються за спеціальностями 102 «Хімія», 014 «Середня освіта (Хімія)», 226 «Фармація, промислова фармація», а також для студентів біологічного та геолого-географічного факультетів.

102 «Хімія», бакалавр (ОПП Хімія, ОПП Фармацевтична хімія)

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Аналітична хімія
 • Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів
 • Метрологічні основи хімічного аналізу

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Методи розділення та концентрування
 • Аналітична хімія навколишнього середовища з основами броматології
 • Хімічний аналіз лікарських рослин
 • Органічні реагенти в аналітичної хімії
 • Квантова хімія
 • Аналітична токсикологія
 • Інтегровані навчальні дисципліни
 • Активні методи навчання
 • Основи стандартизації та сертифікації лікарських препаратів

014.06 «Середня освіта (Хімія)», бакалавр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Аналітична хімія
 • Методика та техніка шкільного хімічного експерименту

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Активні методи навчання
 • Позакласна робота з хімії
 • Інтегровані навчальні дисципліни
 • Сучасні технології навчання хімії
 • Метрологічні основи хімічного аналізу
 • Екотоксикологія
 • Аналітична хімія навколишнього середовища
 • Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних

091 «Біологія»

Обов’язкова навчальна дисципліна:

 • Аналітична хімія

103 «Науки про землю»

Обов’язкова навчальна дисципліна:

 • Аналітична хімія

102 «Хімія», магістр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Сорбційно-спектроскопічні і тест-методи в хімічному аналізі
 • Токсикологічна хімія

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Основи стандартизації та сертифікації
 • Комплексні сполуки в хімічному аналізі

226 «Фармація, промислова фармація», магістр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Аналітична хімія

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Метрологічні основи хімічного аналізу
 • Сучасна аналітична лабораторна практика
 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія», у межах якої читається курси лекцій для PhD студентів:

 • Сучасна аналітична хімія в дослідженнях якості і безпеки речовин, матеріалів та стану довкілля
 • Спектральні методи визначення слідових кількостей неорганічних речовин

За останні 10 років захищено 7 дисертаційних робіт за спеціальностями 02.00.02 – аналітична хімія, 02.00.01 – неорганічна хімія та 21.06.01 – екологічна безпека:

 • Кулалаєва Н.В. Розробка модифікованих коалесцентів нафтопродуктів для захисту водойм від забруднення: Дис. … канд. хім. наук: 21.06.01. – Екологічна безпека. – Київ, 2010. - 189 с. (наук. керівник доц. Чеботарьов О.М.).
 • Єфімова І.С. 4-сульфо-2(4`-сульфонафталін-1`-азо) нафтол-1 – редокс-реагент для фотометричного визначення ряду іонів металів у вищих ступенях окиснення: Дис. … канд. хім. наук: 02.00.02. – аналітична хімія. – Одеса, 2010. - 158 с. (наук. керівник доц. Чеботарьов О.М.).
 • Рахлицька О.М. Вплив гідролізу на концентрування та розділення Al(III), Ga(III), In(III) гідратованними та алкілованими кремнеземами. Дис. … канд. хім. наук: 02.00.01. – неорганічна хімія. – Одеса, 2015. - 240 с. (наук. керівник доц. Чеботарьов О.М.).
 • Арабаджи М.В. Атомно-абсорбційне визначення міді, цинку, свинцю, кадмію і селену в біологічних рідинах та продуктах харчування за допомогою атомізатора графітова втулка-фільтр з вугільною ниткою-колектором. Дис. … канд. хім. наук: 02.00.02. – аналітична хімія. – Одеса, 2018. - 124 с. (наук. керівник доц. Захарія О.М.).
 • Снігур Д.В. Застосування кольорометричних функцій в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних сполук: Дис. … канд. хім. наук: 02.00.02. – аналітична хімія. – Ужгород, 2018. - 140 с. (наук. керівник доц. Чеботарьов О.М.).
 • Бевзюк К.В. Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтамперометричне визначення синтетичних харчових барвників: Дис. … канд. хім. наук: 02.00.02. – аналітична хімія. – Ужгород, 2019. - 178 с. (наук. керівник доц. Чеботарьов О.М.).
 • Рабошвіль К.В. Нові аналітичні форми для спектрофотометричного визначення ванадію (V) та селену (VI) на основі продуктів редокс-взаємодії з 4-сульфо-2(4`-сульфонафталін-1`-азо)нафтолом-1 : Дис. … канд. хім. наук: 02.00.02. – аналітична хімія. – Ужгород, 2020. - 176 с. (наук. керівник доц. Чеботарьов О.М.).
title_61b206847ff0218800956271639057028
title_61b20684800123867233551639057028
title_61b20684801119775674461639057028
title_61b206848022012439706761639057028
title_61b206848030a15310331081639057028
title_61b206848041013148330271639057028
title_61b206848051b15180806591639057028

Стажування викладачів кафедри

Викладачі кафедри аналітичної та токсикологічної хімії підвищують рівень педагогічної і наукової підготовки, опановуючи новітні освітні технології та методи викладання, а також набувають досвід науково-дослідної діяльності, шляхом стажування у провідних ЗВО (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Одеський національний політехнічний університет; Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України).

Навчальні та навчально-методичні публікації співробітників кафедри аналітичної та токсикологічної хімії

За останні 10 років видано 1 підручник, 2 навчальних посібника, 3 навчально-методичних посібника, 7 методичних посібників, 6 практикумів, 10 методичних вказівок.

Наукові інтереси кафедри представляються наступною тематикою

 • Розробка фізико-хімічних основ вибірковості сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних і органічних речовин.
 • Особливості атомно-абсорбційного визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах, навколишньому середовищі та продуктах харчування.
 • Синтез нових похідних бензопірилію та фенілхроменілію та їх застосування в комбінованих спектроскопічних методах аналізу.
 • Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення органічних речовин.
 • Аналітичні аспекти використання кольорометричних функцій в хімічному аналізі
 • Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах.

Наукові зв'язки кафедри

Наукові зв'язки кафедри здійснюються в рамках університетсько-академічного комплексу «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова - Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України», а також за договором про науково-технічне співробітництво з ІЕЗ ім. Є.О.Патона м. Київ; Ужгородським національним університетом, м. Ужгород; Львівським національним університетом ім. І. Франка, м. Львів; Міжнародні наукові зв’язки здійснюються на рівні договору про науково-технічне співробітництво з Університетом та Дослідницьким центром BUTAL м. Бурса (Туреччина), міжнародною асоціацією EURACHEM, а також в рамках міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій, а також Університетом Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словаччина.

Викладачі кафедри (доц. Чеботарьов О.М. та доц. Снігур Д.В.) є рецензентами провідних українських та міжнародних наукових видань, зокрема Talanta, Analytical Letters, Journal of Molecular Liquids, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis та інших.

До наукової роботи кафедри активно долучаються студенти, які доповідають свої результати на наукових конференціях різного рівня та є співавторами статей, зокрема у виданнях, що індексуються в БД Scopus/WoS. Під керівництвом доц. Чеботарьова О.М. студенти беруть участь в студентських конкурсах наукових робіт. За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (м. Дніпро) зайняли призові місця, серед наукових робіт з хімії, студенти Плюта К.В. (2017/18 н.р., Наказ МОН від 31.07.2018 №827) та Клочкова А.О. (2018/19 н.р., Наказ МОН від 05.08.2019 №1059).

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі зі школярами в рамках підготовки до участі в олімпіадах та Малої Академії Наук. На ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН виконує обов'язки члена журі доцент кафедри Снігур Д.В.

На базі кафедри аналітичної та токсикологічної хімії створено сумісно з КП «Рішельєвський ліцей» лабораторію хімії для Центру STEM-освіти Одеської області (відповідальний викладач - к.х.н., доц. Снігур Д.В.).

 • Вибіркові публікації кафедри

  • Захария А.Н., Журавлев А.С., Чеботарев А.Н., Арабаджи М.В. Прямое определение свинца в виноматериалах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермическим атомизатором графитовая втулка-фи0льтр // Журн. прикл. спектр. – 2012. - Т.79, №6. – С. 954 -958. (Scopus)
  • Чеботарёв А.Н., Снигур Д.В. Цветометрическое изучение кислотно-основных равновесий алюминона в водных растворах // Вопросы химии и хим. технологи. – 2013. – Т.-№6. – С. 58-63
  • Чеботарев А.Н., Снигур Д.В., Бевзюк Е.В., Ефимова И.С. Анализ тенденций развития метода химической цветометрии (Обзор) // Методы и объекты химического анализа. – 2014, 9, №1. – с. 4-11.
  • Snigur D.V., Chebotarev A.N., Bevziuk K.V. A tristimulus colorimetric study of the acid–base properties of 6,7-dihydroxybenzopyrylium chlorides in solutions // Moscow university chemistry bulletin.– 2017. – V.58, №4. – P. 187-191. (Scopus)
  • Bevziuk K., Chebotarev A., Snigur D., Fizer M., Sidey V., Bazel Y. Investigation of the acid-base and spectrophotometric properties of Allura red AC and Ponceau 4R // J. Mol. Struct. V. 1144, Р. 216-224 (Scopus)
  • Chebotarev A., Pliuta K., Koicheva A., Bevziuk K., Snigur D. Determination of Levodopa in Pharmaceuticals using a Disposable Electrochemically Activated Carbon-Paste Electrode by Linear Sweep Voltammetry // Anal. Lett. – 2018. – V.51. №10. – P.1520-1528. (Scopus)
  • Pliuta K., Chebotarev A., Koicheva A., Bevziuk K., Snigur D. Development of a novel voltammetric sensor for the determination of quercetin onto electrochemically pretreated carbon-paste electrode // Analytical Methods. – 2018. – V.10(12). – P.1472-1479. (Scopus)
  • Chebotarev A., Pliuta K., Snigur D. Determination of morin on an electrochemically activated carbon-paste electrode // Turk. J. Chem. – 2018. – V.42. № 6. – P.1534-1543. (Scopus)
  • Bevziuk K., Chebotarev A., Fizer M., Klochkova A., Pliuta K., Snigur D.. Protonation of Patented Blue V in aqueous solutions: theoretical and experimental studies // J. Chem. Sci.- 2018. – V.130, Article 12. (Scopus)
  • Bevziuk K., Chebotarev A., Koicheva A., Snigur D. Adsorption of anionic food azo dyes from aqueous solution by silica modified with cetylpyridinium chloride / // Monatsh. Chem. – 2018. – V.149(12), P.2153-2160. (Scopus)
  • Snigur D., Chebotarev A., Bevziuk K. Acid–Base Properties of Azo Dyes in Solution Studied Using Spectrophotometry and Colorimetry // J. Appl. Spectrosc. – 2018. – V.85. №1. – P.21-26. (Scopus)
  • Chebotarev A., Dubovyiy V., Snigur D. Adsorption-Spectrophotometric Determination of Bismuth(III) in Ores and Ore Сoncentrates // Moscow University Chemistry Bulletin. – 2018. – V.73. №3. – P.116-119. (Scopus)
  • Snigur D., Chebotarev A., Dubovyiy V., Barbalat D., Bevziuk K. Salicylic acid assisted cloud point extraction at room temperature: Application for preconcentration and spectrophotometric determination of molybdenum(VI) // Microchem. J. – 2018. – V.142. – P.273-278. (Scopus)
  • Чеботарёв А.Н., Рахлицкая Е.М., Чумак Н.В., Снигур Д.В. Электронодонорные свойства азотсодержащих органических оснований в водно-этанольных и водно-ацетоновых рас творах // Вісник ОНУ. Хімія – 2018. Т.23, №3 (67). – С.80–85.
  • Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Барбалат Д.О., Снігур Д.В. Сорбційне модифікування поверхні органополімерних аніонітів ксиленоловим оранжевим // Вісник ОНУ. Хімія – 2018. Т.23, №4(68). – С.99–108.
  • Чеботарёв А.Н., Дубовый В.П., Демчук А.В., Клочкова А.А., Снигур Д.В. Комплексообразование меди (ІІ) с некоторыми производными хлорида (перхлората) 6,7-дигидроксибензопирилия в растворах // Укр. хим. журн. – 2018. – Т.84, №8. – С.1-6
  • Zacharia A., Gucer S., Arabadji M., Chebotarev A. Direct atomic absorption spectrometric determination of selenium in biological fluids by a graphite filter furnace atomizer with carbon thread // Analytical Letters. – 2018. – V.51. – №15. – P.2390–2400. (Scopus)
  • Чеботарьов О.М., Косандяк Р.Р., Снігур К.В., Арабаджи М.В., Снігур Д.В. Порівняльне визначення натрію у слині методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії та полум’яної фотометрії. // Питання хімії та хімічн. технол. – 2019. – № 6. – С. 263-267. (Scopus)
  • Лукьянова Е.А., А.Н. Чеботарев, Д.В. Снигур Одновременное спектрофотометрическое определение тартразина, патентованного синего и бриллиантового голубого с использованием хемометрических алгоритмов. // Методы и объекты хим. анализа. – 2019. – Т.14, №3. – С. 153-162. (Scopus)
  • Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М., Рахлицкая Е.М., Снигур Д.В. Индикаторная трубка для сорбционно-спектроскопического и тест-определения хрома(VI) в сточных водах с кармоазином. // Питання хімії та хімічн. технол. 2019. № 1. С. 123–129. (Scopus)
  • Chebotarev A., Dubovyi V., Barbalat D., Guzenko E., Bevziuk K., Snigur D. Kinetic Spectrophotometric Determination of Thiocyanate in Human Saliva Based on Landolt Effect in Presence of Astrafloxine FF. // Acta Chim. Slov. – 2019. – V. 66. – Р. 163–167. (Scopus)
  • Chebotarev A., Koicheva A., Bevziuk K., Pliuta K., Snigur D. Simultaneous determination of Sunset Yellow and Tartrazine in soft drinks on carbon-paste electrode modified by silica impregnated with cetylpyridinium chloride. // Journal of Food Measurement and Characterization. – 2019. – V.13, №3. – Р. 1964-1972. (Scopus)
  • Chebotarev A.N., Dubovyi V.P., Demchuk A.V., Barbalat D.A., Snigur D.V. Extraction-Spectrophotometric Determination of Cu(II) with 6,7-Dihydroxy-4-Methyl-2-Phenylbenzopyrylium Chloride in Waters of Various Categories. // J. Water Chem. Technol. – 2019. – V. 41. – P. 170–174. (WoS)
  • Чеботарев А.Н., Жукова Ю.П., Студеняк Я.И., Снигур Д.В. Кислотно-основные равновесия в растворах новых 4-гидроксистириловых красителей на основе 1-октилпиридиния. // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 39-49.
  • Chebotarev A., Demchuk A., Bevziuk K., Snigur D. Mixed ligand complex of Lanthanum(III) and alizarine-complexone with fluoride in micellar medium for spectrophotometric determination of total fluorine // Chemistry & Chemical Technology – 2020. – V. 14. – Р. 1-6. (Scopus)
  • Патент України на винахід, МПК В23К 35/363 Флюс для низькотемпературного паяння алюмінію та його сплавів / Хорунов В.Ф., Сабадаш О.М., Чеботарьов О.М., Щербакова Т.М; № 101513; надр. 10.04.2013, Бюл. № 7. Патентовласник: Інстутит електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
  • Пат. України на корисну модель № 117668. Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту Ві(ІІІ) у фармацевтичних препаратах / Чеботарьов О.М., Снігур Д.В., Дубовий В.П., Бевзюк К.В. заявл. 10.07.17; Бюл. № 13.
  • Пат. України на корисну модель № 119108. Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту Ві(ІІІ) у фармацевтичних препаратах / Чеботарьов О.М., Снігур Д.В., Плюта К.В., Барбалат Д.О., Бевзюк К.В., Койчева А.С., Чумак Н.В. заявл. 11.09.17; Бюл. № 17.
  • Пат. України на корисну модель № 129595. Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту флуоридів у продуктах для гігієни порожнини рота / Чеботарьов О.М., Александрова А. В., Бевзюк К.В., Снігур Д.В. заявл. 26.03.18; Бюл. № 21.
  • Snigur D., Chebotarev A., Bulat K., Duboviy V. Fast room temperature cloud point extraction procedure for spectrophotometric determination of phosphate in water samples. Analytical Biochemistry, 2020, 597,113671 DOI: 10.1016/j.ab.2020.113671 (Scopus)
  • Barbalat D.A., Chebotarev A.N., Snigur D.V. Anion Nature Influence on Spectral and Some Physico-Chemical Properties of 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2-phenylchromenylium Salts. Russian Journal of General Chemistry, 2020, 90(4),597-601. DOI: 10.1134/S1070363220040064 (Scopus)
  • Snigur D.V., Zhukova Y.P., Studenyak Y.I., Chebotarev A.N. Colorimetric Determination of Water in DMSO Using 4-Hydroxystyryl Dyes. Journal of Applied Spectroscopy, 2020, 87(3), 407-411. DOI: 10.1007/s10812-020-01015-0 (Scopus)
  • Chebotarev A.N., Pliuta K.V., Snigur D.V. Determination of Carmoisine onto Carbon-Paste Electrode Modified by Silica Impregnated with Cetylpyridinium Chloride. ChemistrySelect, 2020, 5(12), 3688-3693. DOI: 10.1002/slct.202000518 (Scopus)
  • Snigur D., Chebotarev A., Dubovyi V., Barbalat D., Klochkova A. Room temperature cloud point extraction: an application to preconcentration and spectrophotometric determination of Copper(II). J. Serb. Chem. Soc. 2020, 85(1), 89-96. DOI: 10.2298/JSC190212087S (Scopus)
  • Chebotarev А., Demchuk A., Bevziuk K., Snigur D. Mixed ligand complex of lanthanum(III) and alizarine-complexone with fluoride in micellar medium for spectrophotometric determination of total fluorine. Chemistry and Chemical Technology, 2020, 14 (1), pp. 1-6. DOI: 10.23939/chcht14.01.001 (Scopus)
  • Snigur D., Barbalat D., Fizer M., Chebotarev A., Shishkina S. Synthesis and properties of 6,7-dihydroxybenzopyrylium perchlorate halogen derivatives: X-ray, spectroscopic and theoretical studies. Tetrahedron. 2020, 76 (42), 131514. DOI: 10.1016/j.tet.2020.131514 (Scopus)

Інформація для потенційних партнерів кафедри:

Кафедрою накопичений значний експериментальний матеріал з вивчення закономірностей і особливостей адсорбційної взаємодії багатозарядних іонів металів, органічних речовин (органічні барвники, поверхнево-активні речовини тощо) з поверхнею твердих носіїв різної природи. Отримані експериментальні і теоретичні результати можуть бути використані при розробці і створенні експресних, чутливих тест-методів на вміст у природних і промислових водах мікрокількостей речовин-забруднювачів неорганічної і органічної природи. Значний інтерес представляють теоретичні й експериментальні розробки кафедри, що стосуються вивчення особливостей прямого електротермічного атомно-абсорбційного визначення мікрокількостей металів у твердих, порошкоподібних і високочистих матеріалах, а також використання модифікаторів матриць і інших хімічно-активних реагентів при аналізі об’єктів навколишнього середовища, продуктів виробництва кольорової металургії, біологічних і рослинних матеріалів, харчових продуктів. В останні роки на кафедрі активно досліджується можливості використання кольорометричних функцій для дослідження та кількісного описання кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних барвників.

Історичні відомості

Історія кафедри аналітичної хімії як самостійного учбово-методичного і наукового підрозділу в складі факультету бере свій початок з 1933 року після відтворення Одеського /Новоросійського/ університету. Першим завідувачем кафедри аналітичної хімії й одночасно деканом хімічного факультету став проф. В.Д. Богатський. Під його керівництвом колектив кафедри займався розробкою нових методів хімічного аналізу і, зокрема, застосуванням органічних сполук у неорганічному аналізі. Фактично в перші роки існування кафедри проф. В.Д. Богатським були закладені основи наукового напрямку «Органічні реагенти в аналітичній хімії», що у різних його варіантах розвивається і донині колективом кафедри. З 1941 по 1956 рр. кафедру очолював канд. хім. наук, доцент Р.Л. Дремлюк. Наукові дослідження кафедри за суттю були продовженням раніше початих робіт з використання органічних реагентів при аналізі аніонного та катіонного складу речовин. У період з 1956 по 1968 рік на кафедрі аналітичної хімії під керівництвом проф. О.О. Морозова активно впроваджується науковий напрямок «Хроматографічний аналіз і теоретичне обґрунтування процесів іонного обміну на рідких і твердих іонітах». У 1968-1971 рр. під керівництвом проф. А.М. Андріанова досліджувалася можливість застосування органічних реагентів для визначення рідкісних елементів. У 1971-1984 р. кафедру очолювала канд. хім. наук, доцент Н.Л. Оленович. Співробітники успішно працювали над застосуванням органічних реагентів при визначенні елементів III-V груп періодичної системи елементів. Одночасно з цим були початі дослідження в області атомно-емісійного та атомно-абсорбційного спектрального аналізів кольорових металів і сплавів, речовин високої чистоти, в тому числі оксидів тугоплавких металів та об’єктах навколишнього середовища.

З 1984 року кафедру аналітичної хімії очолює канд. хім. наук, доцент О.М.Чеботарьов. Основні наукові дослідження кафедри спрямовані на раціональне сполучення методів концентрування, розділення і визначення малих кількостей речовин в об’єктах різної природи. Найбільш вагомі наукові досягнення пов’язані з вивченням хіміко-аналітичних і сорбційних властивостей поліфункціональних сорбентів на основі іоннообмінних смол і аморфних кремнеземів стосовно багатозарядних іонів металів. Особливу увагу заслуговують розроблені сорбційно-спектроскопічні методики визначення важких металів в природних водах, елементів-аналогів підгруп алюмінію і титану в промислових матеріалах і природних об’єктах. Важливе місце в науковій роботі кафедри займають дослідження з удосконаленню і уніфікації методів атомно-абсорбційного визначення важких металів у харчових продуктах, фізіологічних рідинах і субстратах. Починаючи з 2006 року на кафедрі інтенсивно ведуться роботи з теоретичного обґрунтування і практичного застосування в аналітичній хімії методу хімічної кольорометрії з використанням кольорометричних функцій для дослідження кислотно-основних рівноваг органічних барвників та процесів комплексоутворення у розчинах.

З 2019 року у зв’язку з реорганізацією хімічного факультету та відкриттям спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» кафедру перейменовано на кафедру аналітичної та токсикологічної хімії.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top