Кафедра органічної та фармацевтичної хімії

вул. Преображенська, 24, Одеса, 65026, Україна
телефон: (048) 726 84 56
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ishkov

Завідувач кафедри – Ішков Юрій Васильович,
доктор хімічних наук, професор (Scopus Author ID 6701368503)

Спеціалізація кафедри – органічна та фармацевтична хімія

Відповідно до кваліфікаційної характеристики випускники кафедри можуть працювати співробітниками науково-дослідних організацій, виробничих лабораторій, фармацевтичних підприємств, викладачами хімії в закладах вищої освіти, коледжах, загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях. За період навчання в університеті студенти набувають навичок проведення експериментальних синтетичних робіт та фізико-хімічних методів дослідження органічних сполук. Одержуючи високий рівень теоретичної і практичної підготовки, випускники легко адаптуються до сучасних умов роботи, успішно працюючи як в Україні, так і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Кафедра забезпечує викладання загальних та спеціальних курсів для студентів факультету хімії та фармації, які навчаються за спеціальностями 102 «Хімія», 014 «Середня освіта (Хімія)», 226 «Фармація, промислова фармація», а також для студентів біологічного факультету.

Викладачі кафедри:

Анікін Валерій Фомич

Анікін Валерій Фомич,
доктор хімічних наук, професор
(Scopus Author ID 16462030000

Ведута Віра Василівна

Ведута Віра Василівна,
кандидат хімічних наук, доцент
(Scopus Author ID 6507987336)

Шевченко Ольга Володимирівна

Шевченко Ольга Володимирівна,
кандидат хімічних наук, доцент
(Scopus Author ID 7103114409)

Федько Надія Федорівна,
кандидат хімічних наук, доцент
(Scopus Author ID 12783407500)

Буренкова Катерина Вікторівна

Буренкова Катерина Вікторівна,
кандидат хімічних наук, доцент
(Scopus Author ID 15847752000)

Учбово-допоміжний персонал:

 • Натальчишина Євгенія Іванівна – зав.лабораторією
 • Сульженко Наталія Олександрівна – фахівець І категорії
 • Ярмолюк Марина Павлівна – хімік
 • Іскокова Ірина Олександрівна – фахівець І категорії

Аспіранти:

 • Стельмах Сергій Ігорович

Викладачі кафедри читають курси лекцій, проводять практичні й лабораторні заняття для студентів факультету хімії та фармації, а також біологічного факультету відповідно до спеціальностей:

102 «Хімія», бакалавр (ОПП Хімія, ОПП Фармацевтична хімія)

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Органічна хімія
 • Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Вступ до органічної хімії
 • Сучасна хімічна номенклатура
 • Біоорганічна хімія
 • Хімія природних сполук
 • Синтез органічних сполук для полімеризаційних процесів
 • Фармацевтична хімія
 • Методи органічного синтезу
 • Основні джерела сировини для органічного синтезу

014.06 «Середня освіта (Хімія)», бакалавр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Сучасні інформаційні технології в освіті та технічні засоби навчання
 • Органічна хімія

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Вступ до органічної хімії
 • Сучасні методи та засоби навчання органічної хімії
 • Біоорганічна хімія
 • Методи органічного синтезу
 • Хімія природних сполук
 • Віртуальне навчальне середовище

091 «Біологія», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 206 «Садово-паркове господарство», бакалавр

Обов’язкова навчальна дисципліна:

 • Органічна хімія

102 «Хімія», магістр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Стереохімія
 • Методологія та організація наукових досліджень

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Основні технологічні процеси органічного синтезу
 • Хімія β-дикарбонільних сполук

226 «Фармація, промислова фармація», магістр

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Органічна хімія
 • Фармацевтична хімія

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Інструментальні методи аналізу органічних речовин
 • Сучасна хімічна номенклатура
 • Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
 • Теоретичні основи синтезу лікарських засобів

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія», в межах якої читаються курси лекцій для PhD студентів:

 • Асиметричний синтез органічних сполук
 • Порфірини: синтез, структура, властивості
 • Міжфазний каталіз в органічному синтезі

За останні 10 років захищена 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеню доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук:
Шевченко О.В. Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами металів: Дис. … докт. хім. наук: 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. – Дніпро, 2020. – 378 с.

Стажування викладачів кафедри

Викладачі кафедри органічної та фармацевтичної хімії постійно підвищують рівень педагогічної і наукової підготовки, опановуючи новітні освітні технології та методи викладання, а також набувають досвід науково-дослідної діяльності, шляхом стажування у провідних ЗВО (Куявський університет (Польша, м. Влоцлавек), Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України).

title_61e5bdad2e4c019429465511642446253
title_61e5bdad2e5ce1037323861642446253
title_61e5bdad2e6e716757755651642446253
title_61e5bdad2e7f014092690091642446253
title_61e5bdad2e90d9319228971642446253

Навчальні та навчально-методичні публікації співробітників кафедри органічної та фармацевтичної хімії

За останні 10 років видано 4 навчальних посібника, 2 методичних посібників, 7 практикумів, 5 методичних вказівок.

title_61e5bdad2ecc56649080171642446253
title_61e5bdad2edc011114377131642446253
title_61e5bdad2eeb816636100481642446253
title_61e5bdad2efb220673443251642446253
title_61e5bdad2f0b87220777751642446253
title_61e5bdad2f2265399223821642446253

Напрями наукової діяльності кафедри

 • Хімія порфіринів, хінолінів, хіноксалінів. Синтез мезо-заміщених порфіринів, хлоринів, бактеріохлоринів та їх функціоналізація, отримання несиметричних, димерних, пентамерних, стерично утруднених і водорозчинних порфіринів та їх металокомплексів (науковий керівник - проф. Ішков Ю.В.)
  • Березовский В.В., Ишков Ю.В., Мазепа А.В. Производные тетрафенилпорфирина с терминальным стирильным фрагментом на полиметиленовом спейсере // Макрогетероциклы. - 2013. - Т. 6, N 3. - С.251-256. (Scopus)
  • Rusakova M.Yu., Ruschak O.V., Vodzinskiy S.V., Ishkov Yu.V. Influence of new N-methylquinolinyl porphyrins on different Candida albicans development forms // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10, N 3. – P. 289-294. (Scopus)
  • Berezovskii V.V., Ishkov Yu.V., Vodzinskii S.V. Teraphenylporphyrinylmethyl¬triphenylphosphonium Salts: an Improved Synthetic Protocol // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10, N 3. – P. 320-322. (Scopus)
 • Дослідження напрямків синтезу, хімічних та спектральних властивостей похідних аценафтену, аценафтилену, нафталевого ангідриду та нафталіміду (науковий керівник – проф. Анікін В.Ф.)
  • Федько Н. Ф., Анікін В. Ф., Ведута В. В., Ласкорунська Д.О. Синтез 3,4-дизаміщених бензо[de]бензо[4,5]імідазо[2,1-а]ізохінолін-7-онів // Питання хімії та хімічної технології. – 2020. – N 2. – С. 134-140
  • Федько Н.Ф., Анікін В.Ф., Шевченко М.В., Станкевич В.В. Синтез N-карбоксиетилнафталімідів з залишками первинних та вторинних амінів в положеннях 4 та 5 // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2019. – Т.24, N 2 (70). – С. 39-46.
  • Федько Н.Ф. , Шевченко М.В., Мокруха І.С., Ведута В.В. Синтез та властивості тетраоктиламонійних солей 4,5-дизаміщених нафталімідів // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2018. – Т.24, N 2 (66). – С. 77-85.
 • Розробка теоретичних і практичних основ полімерів β-дикетонатного типу та їх використання для модифікації полімерних матеріалів (науковий керівник - (доц. Шевченко О.В)
  • Шевченко О.В., Буренкова К.В. Термогравіметричні дослідження полістиролу модифікованого кобальт 5-метил-5-гексен-2,4-діонатом // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2020. – Т.25, N 1 (73). – С. 54-64.
  • О.В. Шевченко, Е.В. Буренкова, А.А. Горохова. Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии 5-метил-5-гексен-2,4-дионата марганца (ІІ) // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2017. – Т. 22, N 3. – С.53-62.
  • Olga Shevchenko, Anastasiia Schastlyvets, Kateryna Burenkova, Igor Voloshanovsky. Synthesis and initiating activity Со(II)-Mn(II) bimetallic macroinitiators of -diketonate type // Chemistry & Chem.Technology. – 2015. – Vol. 9, N 4. – P.453-458.

Зв'язки з українськими й міжнародними організаціями

Кафедра підтримує наукові контакти (проведення спільних досліджень із використанням сучасного устаткування партнерів, спільні публікації, наукові стажування та ін.) з українськими організаціями: Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України (м.Одеса), Інститутом загальної і неорганічної хімії НАН України (м. Київ), Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ), Інститутом монокристалів НАН України (м. Харків), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ) та із закордонними партнерами: Регенсбургським університетом (Німеччина), Трипольським університетом (Лівія).

Інформація для потенційних партнерів кафедри

Розроблені ефективні методики синтезу різноманітних заміщених β-дикетонів і їх металокомплексів, у тому числі, що мають ненасичені фрагменти. На їх основі отримані гомо- і сополімерні ліганди і металополімери, які містять один або декілька металів. Вперше на основі вініл-β-дикетонатів синтезовані макроініціатори, які дозволяють одержувати розгалужені та прищеплені полімери. Пропонується проведення спільних досліджень властивостей цих функціональних полімерів і застосування їх у якості каталізаторів, сенсорів, комплексоутворювачів, бактерицидних сполук та ін.

На кафедрі синтезовано ряд похідних аценафтену, нафталевого ангідриду та нафталіміду, які є потенційними люмінофорами та біологічно активними сполуками. Пропонується проведення спільних досліджень спектральних властивостей цих сполук з метою їх подальшого застосування як біологічних мітчиків і зондів, люмінесцентних сенсорів; вивчення механізмів органічних реакцій з використанням похідних аценафтену як модельних сполук.

Історія кафедри

Кафедру хімії було створено в 1865 р., з моменту відкриття в м. Одесі університету. Першим хіміком-органіком університету був професор Соколов М.М., один із засновників першого російського хімічного журналу. У різні роки на кафедрі хімії працювали проф. Марковников В.В. найближчий учень Бутлерова А.М., проф. Мелікашвілі П.Г., Петріашвілі В.М., Петренко-Критченко П.І. та ін. Академік Зелінський М.Д., випускник Одеського університету, захистив тут магістерську і докторську дисертації і працював на кафедрі до того, як переїхав у Московський університет, де ним була створена всесвітньо відома школа хіміків-органіків. У загальному ході наукових досліджень стереохімічний напрямок був головним. Проводилося дослідження геометричної, оптичної ізомерії і просторових факторів в перебігу хімічних реакцій. Ці роботи інтенсивно розвивалися й у наступні роки. З 1959 по 1982 р. кафедру органічної хімії очолював академік АН України Богатський А.В., відомий фахівець в галузі стереохімії, тонкого органічного синтезу, хімії фізіологічно активних речовин. У цей період на кафедрі працювали академік НАН України Андронаті С.А., академік НАН України Камалов Г.Л., чл.-кор. НАН України Лук'яненко Н.Г., проф. Грень А.І. та ін. З 1983 р. до 2015 р. кафедру очолював проф. Волошановський І.С., в 2015-2016 рр. – проф. Анікін В.Ф., з 2017 р. і дотепер – проф. Ішков Ю.В.

З 2019 року у зв’язку з реорганізацією хімічного факультету в факультет хімії та фармації і відкриттям спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» кафедру перейменовано на кафедру органічної та фармацевтичної хімії.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top