Наукова діяльність

Інформація оновлена 17.09.2015

Наукова діяльність

 

Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців університету упродовж 150 років його існування забезпечила створення численних визнаних у світі наукових шкіл педагогів, фізиків, математиків, біологів, філологів, філософів. Усіх їх єднає розуміння необхідності спрямувати свої зусилля на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток соціально-економічної та гуманітарної сфер життя українського суспільства.

Наукова діяльність Одеського національного університету імені І.І. Мечникова здійснюється відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Згідно з наказом МОН від 13 грудня 2007 року університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Розвиток наукових досліджень є пріоритетним в діяльності університету.

Наукові дослідження в ОНУ виконуються на 15 факультетах, інститутах та Центрах (92 кафедрах) та підрозділах Науково-дослідної частини, до структури якої входять:

Наукові дослідження також забезпечують:

В університеті діють 22 відомі наукові школи.

НАГОРУ