Субота, 19 вересня 2020 08:37

Відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова

16 вересня 2020 р. відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі експертів Національного агентства забезпечення якості освіти.

У вітальному слові від імені ректора університету професора І.М. Коваля проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Науково-методичної ради професор В.М. Хмарський зазначив, що семінар є продовженням низки заходів для підготовки до акредитації освітніх програм.

У 2020-2021 н.р. заплановано акредитацію 20 освітніх програм, серед яких 4 ОП другого (магістерського) рівня підготовки у першому семестрі, а саме: «Мікробіологія і вірусологія» (спеціальність 091 Біологія); «Туризм» (спеціальність 242 Туризм); «Інформаційні технології» (спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія); «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (спеціальність 014  Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Активну участь при проведенні подібних заходів беруть члени Галузевих експертних рад Національного агентства забезпечення якості освіти. Питанню підготовки звіту про самооцінювання освітньої програми були присвячені доповіді професора В.В. Яворської і доцента А.В. Ямборко. Професор О.В. Сминтина планує проведення спеціального вебінару з цього питання для гарантів ОП університету.

Приклади вдалого і невдалого висвітлення досвіду реалізації освітніх програм при підготовці звіту про самооцінювання були проаналізовані у виступах експертів Національного агентства, які брали участь у акредитаційних експертизах за період квітень-серпень 2020 р.: професора І.М. Нєнно, доцента М.К. Кременчуцької, здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня О. Бойко та В. Герасименко. Доповідачі поділились позитивними практиками проведення планових зустрічей (з адміністрацією, викладачами, здобувачами вищої освіти) як частини програми акредитаційних експертиз. Частина експертів не змогли взяти безпосередньої участі у семінарі, але надіслали матеріали виступів письмово (професор Є.В. Малахов, доцент О.О. Синявська, аспірантка А. Червінчук). Всі матеріали будуть надіслані гарантам ОП.

Актуальним проблемам підготовки до акредитації освітніх програм був присвячений виступ керівника Центру забезпечення якості освіти І.П. Аннєнкової. Вона висвітлила питання опитування здобувачів вищої освіти, змін і пояснень щодо процедури акредитації, які надало Національне агентство під час попередніх семінарів для експертів, прийняття нових стандартів вищої освіти. Всі затверджені стандарти вищої освіти і проєкти стандартів для спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в університеті, представлені на сторінці Центра забезпечення якості освіти.

Після виступів відбулося їх обговорення. Експерти дали відповіді на запитання гарантів освітніх програм, присутніх на семінарі.

У підсумковому слові проректор з науково-педагогічної роботи, Голова НМР професор В.М. Хмарський подякував учасникам семінару за активну участь і висловив побажання мобілізації колективних зусиль для успішного проходження акредитацій освітніх програм.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top