• З 8:00 - знайомство з керівництвом факультетів; пари за розкладом - по факультетах; 
  • 17:30 - урочисте зарахування до студентів біля входу до головного корпусу Університету на Дворянській, 2
  • 19:30 - святковий концерт

Вперше святковий концерт відбудеться на новому майданчику - на сходах головного корпусу ОНУ. У програмі вокальні, хореографічні номери у виконанні першокурсників, студентів і випускників університету.

До зустрічі на концерті!

Посилання на сайт: Абітурієнт ОНУ імені І.І. Мечникова

http://vstup.onu.edu.ua/

Абітурієнти та батьки! Шановні майбутні студенти ОНУ ім. Мечникова і їх «групи підтримки»! Сайт «Абітурієнт ОНУ Мечникова» створений для відповідей на питання про Університет. Правила прийому та факультети; гуртожитки і вартість контракту; конкурсний бал на всі форми навчання всіх факультетів; розклад і програми вступних іспитів; що потрібно для вступу, скільки років вчитися обраної спеціальності, ким працюють випускники – все це на сайті «Абітурієнт ОНУ Мечникова».

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ імені І.І.Мечникова запрошує взяти участь в олімпіаді з математики.

Олімпіада проходитиме в два тури — заочний та очний.

Для участі в очному турі олімпіади необхідно до 18 квітня 2021 року включно заповнити електронну форму:

Олімпіада ОНУ з математики (заочний тур)

15 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому розглядались чотири перші освітні програми ОНУ імені І.І. Мечникова на предмет прийняття рішення про їх акредитацію. Освітніми програмами, які успішно пройшли процедуру і були акредитовані з оцінкою «В» стали: Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, біологічний факультет; Освітньо-професійна програма «Мікробіологія і вірусологія» зі спеціальності 091 Біологія, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - к.біол.н., доц. О.Ю. Зінченко, біологічний факультет; Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.ф.-м..н., проф. Ю.О. Гунченко, факультет математики, фізики та інформаційних технологій; Освітньо-професійна програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.геогр.н., проф. В. В. Яворська, геолого-географічний факультет.

23 листопада 2020 р. розпочався проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 153 заклади вищої освіти України подавали заявки для участі у ньому, які передбачали досить докладну відповідь на питання, пов’язані із розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти. За умовами конкурсу участь могли взяти 3 представники ЗВО, зокрема, профільний проректор і співробітники відділів забезпечення якості. За ініціативою проректора з науково-педагогічної роботи, Голови Науково-методичної ради професора В.М. Хмарського і представництва Центру забезпечення якості освіти Університету (доцент І.П. Аннєнкова та доцент Н.В. Кузнєцова) ОНУ імені І.І. Мечникова успішно пройшов відбір і став одним із 60 ЗВО, які будуть брати участь у проєкті, розрахованому на 2 роки.

1 жовтня 2020 р. відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі члена Національного агентства забезпечення якості освіти доктора економічних наук, професора Олександра Длугопольського. Семінар був проведений за сприяння Центру забезпечення якості освіти і Науково-методичної ради університету.

У вітальному слові від імені ректора університету професора І.М. Коваля проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Науково-методичної ради професор В.М. Хмарський зазначив, що семінар є продовженням низки заходів для підготовки до акредитації освітніх програм.

О. Длугопольський виступив з доповіддю на тему: «Стратегія та принципи успішної акредитації освітніх програм у контексті ухвали Україною “Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти” (ESG 2015 – European Standards and Guidelines)». Доповідач проаналізував результати акредитацій освітніх програм, які були проведені НАЗЯВО впродовж року. О. Длугопольський висвітлив сильні і слабкі сторони більшості освітніх програм за кожним із 10 критеріїв їх оцінювання. Доповідь супроводжувалась докладною презентацією.

Після виступу гаранти освітніх програм мали можливість поставити доповідачу запитання, які стосувались запровадження силабусу, можливості закладів вищої освіти аргументувати свою позицію щодо згоди чи незгоди з висновком акредитаційної експертизи експертів, прикладів правильних формулювань вимог щодо перевірки робіт здобувачів на плагіат тощо.

У підсумковому слові проректор з науково-педагогічної роботи, Голова НМР професор В.М. Хмарський подякував доповідачеві за докладне висвітлення теми і висловив побажання гарантам урахувати пропозиції, що прозвучали, і успішно пройти акредитацію освітніх програм.

16 вересня 2020 р. відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі експертів Національного агентства забезпечення якості освіти.

У вітальному слові від імені ректора університету професора І.М. Коваля проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Науково-методичної ради професор В.М. Хмарський зазначив, що семінар є продовженням низки заходів для підготовки до акредитації освітніх програм.

18 червня 2020 р. відбулося чергове онлайн-засідання Науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова. У вступному слові Голова НМР професор В.М. Хмарський зазначив, що рада гідно витримала виклики часу. І не тільки не уповільнила, а, навпаки, значно посилила свою роботу в умовах вимушеного карантину. Кількість засідань збільшилась, незважаючи на дистанційний формат їх проведення. Крім планових та позачергових засідань, НМР спільно з ЦЗЯО провела 15 червня окреме засідання, присвячене організації попереднього розгляду значної кількості освітніх програм, які потребують затвердження перед акредитацією, або у зв’язку із внесенням змін.

В Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова ситуація із введенням карантину не застала викладачів і слухачів курсів зненацька. Справа в тому, що протягом кількох останніх навчальних років ректорат, приймальна комісія, деканат відділення довузівської підготовки, здійснюючи профорієнтаційну і навчальну роботу з абітурієнтами, приймали рішення не переривати зв’язок із майбутніми студентами в період вимушених канікул у січні-лютому місяцях. Так при зниженні подачі тепла в аудиторії (корпус на Французькому бульварі, 24/26) навчальний процес здійснювався із суттєвим скороченням аудиторних занять, натомість слухачі переводились на дистанційну форму навчання. Робота в онлайн–режимі проходила в суботу та неділю за розкладом, затвердженим на початку навчального року.

28 квітня відбулась традиційна зустріч студентського активу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з проректором з науково-педагогічної роботи професором В. М. Хмарським. Зустріч стала продовженням серії «Чаювань з профільним проректором», яку ще минулого року зініціювала Студентська рада на чолі з Сергієм Івісом. Зустріч вперше пройшла в дистанційному форматі за допомогою додатку Zoom. Так само вперше у ній взяв участь актив профспілкової організації студентів та аспірантів на чолі з Євгеном Юрашом. Головним об’єктом обговорення була система дистанційної освіти в умовах карантину, її позитивні та негативні сторони. Загалом в засіданні взяли участь 32 студенти, які репрезентували всі факультети університету та коледж.

23 квітня відбулося чергове онлайн засідання Науково-методичної ради університету. На початку засідання голова НМР професор В.М. Хмарський зазначив, що і в умовах карантину університет продовжує колективними зусиллями активно готуватися до акредитаційної процедури. Тому першим було розглянуто питання, пов’язане із розглядом освітніх програм (ОП). Це новий і важливий для ОНУ досвід підготовки ОП. На розгляд НМР надійшли три освітньо-професійні програми магістерського рівня вищої освіти з біологічного факультету – «Біотехнології та біоінженерія» (спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», «Біологія» (спеціальність 091«Біологія») та «Мікробіологія і вірусологія» (спеціальність 091«Біологія»).

На сторінці Науково-методичної ради університету з’явилась нова рубрика: Освітній процес в умовах карантину. НМР підготувала перелік корисних посилань на онлайн ресурси, інструменти, освітні платформи, що стануть у нагоді як викладачам, так і студентам.

До уваги керівників факультетів та викладачів! ОНУ імені І. І. Мечникова отримав ліцензію на 3000 безкоштовних підписок на освітню онлайн-платформу Coursera.

В університеті триває обговорення проєкту Кодексу академічної доброчесності учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова.

12 березня 2020 р. в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова відбулася лекція на тему: «Академічне письмо в системі академічної доброчесності: поняття, структура, інструменти». Захід відбувся в рамках реалізації проєкту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти / Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні».

12 березня о 14-30, у приміщенні освітньо-культурного центру Наукової біблотеки ОНУ (Французький бульвар 24/26) відбудеться лекція Ольги Бойко, аспірантки кафедри прикладної лінгвістики, на тему «Академічне письмо в системі академічної доброчесності: поняття, структура, інструменти» із використанням матеріалів, отриманих під час ІІІ Зимової Школи Української асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень».

Центр лідерства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова щиро запрошує викладачів, студентів-магістрів правових дисциплін та всіх зацікавлених на підвищення кваліфікації в навчальному модулі «Судова медіація та відновне правосуддя» сертифікаційної, міждисциплінарної програми «Основи медіації та діалогу».

Біологічний факультет ОНУ запрошує випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та інших осіб із закінченою повною середньою освітою прийняти участь в олімпіаді з біології. Олімпіада проходитиме в два тури — заочний та очний.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. №1271 на базі економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І І. Мечникова буде проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління національним господарством». 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Центр лідерства відкриває другий набір на сертифікаційну міждисциплінарну програму з підвищення кваліфікації «Основи медіації та діалогу».

Переваги навчання у Німеччині

  1. Висока репутація німецьких вишів у всьому світі
  2. Різноманітні навчальні пропозиції: близько 450 визнаних державою вишів, 17500 навчальних програм. Студенти можуть вибирати між навчанням в університетах, орієнтованим на науку, та навчанням у вишах прикладного напряму, де практика є обов'язковою частиною навчання.
  3. Навчання німецькою або англійською мовою: пошук англомовних навчальних програм на сайті 
  4. Сервісні послуги для іноземних студентів: міжнародні відділи вишів, партнерські та тандемні програми
  5. Безкоштовне або недороге навчання: бакалаврські програми у державних вишах, як правило, безкоштовні. За навчання на певних магістерських програмах передбачена оплата, але у порівнянні з іншими країнами вона не дуже висока. У всіх вишах сплачується семестровий збір у розмірі від 125 до 250 євро.
  6. Німецька мова відкриває численні можливості: німецька мова належить до десяти найбільш уживаних мов у світі (близько 185 мільйонів людей). Володіння німецькою мовою є великим плюсом у вашому резюме!

Центр забезпечення якості освіти, Науково-методична рада Одеського національного університету імені І.І. Мечникова запрошують взяти участь у методичному семінарі «Дистанційне навчання: досвід і проблеми використання в ОНУ імені І.І. Мечникова».

Сектор освіти Національної комісії України у справах ЮНЕСКО пропонує українцям отримати премію в галузі освіти. Нею, зокрема, відзначають видатні та новаторські внески, зроблені окремими особами, установами та організаціями для підвищення рівня освіти дівчат та жінок.

ОНУ імені І.І. Мечникова пропонує учням 11-х класів взяти участь у «Всеукраїнській олімпіаді закладів вищої освіти для професійної орієнтації вступників» з фізики, яка відбудеться 13.04.2019 р. (субота) о 12:00 за адресою: м.Одеса, вул. Пастера 42 (ауд. 22).

Економіко-правовий факультет запрошує учнів старших класів з понеділка 25 березня по суботу 30 березня 2019 р. у ВЕСНЯННУ ПРАВОВУ ШКОЛУ. Уроки Весняної правової школи базуються на лекціях, які викладачі факультету читають студентам спеціальності 081 «Право» різних курсів.

Сторінка 1 із 5

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top