23 ЛЮТОГО 2021 року о 14:00 ГОДИНІ
у Великій фізичній аудиторії (вул. Пастера 27)
відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Звіт про фінансову діяльність ОНУ імені І.І.Мечникова у 2020 році
  • Доповідає головний бухгалтер Калініна Л.О.
 2. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників.
  • Додаток 1
 3. Присвоєння вчених звань.
  • Додаток 2
 4. Затвердження звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених
 5. Різне

Додаток 1.

СПИСОК
осіб, які балотуються на посади науково-педагогічних працівників

Вакантна посадаПрізвище, ім’я та по батьковіНауковий ступінь, вчене звання
завідувач кафедри біохімії Петров Сергій Анатолійович доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії
професор кафедри філософії Довгополова Оксана Андріївна доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів
професор кафедри української мови Дружинець Марія Львівна доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови
професор кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Литвиненко Ольга Дмитріївна доктор психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології
професор кафедри української мови Романченко Алла Петрівна доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови
професор кафедри загального та слов'янського мовознавства Степанов Євгеній Миколайович доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови

Додаток 2.

СПИСОК
осіб, які балотуються на присвоєння вчених звань

Прізвище, ім’я та по батьковіПосада, яку займає здобувачНауковий ступінь, вчене званняСтаж пед. роботиЯке вчене звання здобуває по якій кафедрі
Войтенко Леся ІванІвна професор кафедри зарубіжної літератури доктор філологічних наук понад 25 років професор по кафедрі зарубіжної літератури

Вчений секретар Курандо С.В.

Шановні гаранти освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова!

18 лютого о 14-00 відбудеться розширене онлайн засідання Науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова за участі гарантів ОП, які успішно пройшли процедуру акредитації у 2020 році.

Запрошуємо до участі всіх гарантів ОП, які мають проходити акредитацію в цьому році. Гаранти інших ОП теж можуть взяти участь. Просимо підтвердити Вашу участь за посиланням https://forms.gle/fuoqkvoGxSdCf3Ja7

Підключитись до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 741 3856 8476
Код доступу: Ah6JK9

З повагою і найкращими побажаннями,
Науково-методична рада і Центр забезпечення якості освіти

 Ініціативна група по створенню Ради Молодих Вчених Одеського національного університету інформує:

8 лютого 2021 року з 10:00 до 18:00 відбудеться голосування з приводу обрання кандидатів до складу Ради Молодих Вчених ОНУ імені Мечникова.

Посилання на Google-форму для голосування молоді вчені отримають у понеділок.

3 лютого 2021 року о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова у дистанційному форматі на платформі ZOOM відбудеться захист докторської дисертації

Кіндрачук Надії Мирославівни
«Соціально-культурні процеси в українському етнічному середовищі УРСР
(60–70-і рр. ХХ ст.): динаміка, тенденції, наслідки»

спеціальність 07.00.01 – історія України

Науковий консультант:

Даниленко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України (м. Київ).

Офіційні опоненти:

Телячий Юрій Васильович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України (м. Київ);

Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

Романюк Іван Миронович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Запрошуються всі бажаючі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

26 Січня 2021 року о 14:00 годині у великій фізичній аудиторії (вул. Пастера 27) відбудеться засідання вченої ради університету

Порядок денний:

 1. Інформація про вибори ректора ОНУ імені І.І.Мечникова. 
  • Доповідає Голова Вченої ради Іваниця В.О.
 2. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників.
  • Додаток 1.
 3. Про рекомендації щодо обрання на вакантні посади членів-кореспондентів НАН України.
  • Доповідає Голова Вченої ради Іваниця В.О
 4. Підсумки та аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року (денна форма навчання).
  • Доповідає проректор Запорожченко О.В.
 5. Різне.

Додаток 1

Список
осіб, які балотуються на посади науково-педагогічних працівників

Вакантна посада Прізвище, ім’ я та по батькові Науковий ступінь, вчене звання
завідувач кафедри загального та слов'янського мовознавства Войцева Олена Андріївна доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства
завідувач кафедри української мови Ковалевська Тетяна Юріївна доктор філологічних наук, професор кафедри української мови
завідувач кафедри загального та слов'янського літературознавства Мусій Валентина Борисівна доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури
завідувач кафедри практичної та клінічної психології Псядло Едуард Михайлович доктор біологічних наук, професор кафедри соціальної допомоги та практичної психології
завідувач кафедри культурології Соболевська Олена Костянтинівна доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання
професор кафедри прикладної хімії та хімічної освіти Марцинко Олена Едуардівна доктор хімічних наук, професор кафедри загальної хімії та полімерів

Вчений секретар: Курандо С.В.

Згідно з Указом Президента України 79 вчених отримають Державні премії України в галузі науки і техніки.

Зокрема, серед лауреатів премії доктор фізико-математичних наук, Бекшаєв Олександр Янович – завідувач лабораторії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Державну премію за роботу «Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту» отримає группа з 8 науковцiв рiзних внз, у складі якої працює одеський вчений:

 1. ВАСНЄЦОВ Михаїл Вікторович – докт. фізико-математичних наук, провідн. науков. співробітник Інституту фізики Національної академії наук України
 2. БАЖЕНОВ Володимир Юрійович – канд. фізико-математичних наук, старш. науков. співробітник Інституту фізики Національної академії наук України
 3. АНГЕЛЬСЬКИЙ Олег Вячеславович – докт. фізико-математичних наук, директор Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 4. МОХУНЬ Ігор Іванович – докт. фізико-математичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 5. БЕКШАЄВ Олександр Янович – докт. фізико-математичних наук, зав. лабораторії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 6. ВЛОХ Ростислав Орестович – докт. фізико-математичних наук, директор Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України
 7. СКАБ Ігор Петрович – докт. фізико-математичних наук, заступник директора Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України
 8. БЛІОХ Костянтин Юрійович – канд. фізико-математичних наук, старш. науковому співробітникові Інституту RIKEN, Японія

Всього Указом були відзначені наступні 10 науково-дослідних робот:

 • «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах»;
 • «Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту»;
 • «Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування»;
 • «Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування»;
 • «Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення»;
 • «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»;
 • «Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України»;
 • «Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів»;
 • «Медицина катастроф в умовах бойових дій»;
 • «Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво)».

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік становить 300 тисяч гривень кожна.

21 грудня 2020 року розпочався відбір наукових робіт для Конкурсу досліджень альтернативної енергетики США та України (пріоритетні напрями – фотовольтаїка, вітрогенератори та біопаливо).

Проєктні пропозиції приймаються до 26 лютого 2021 року (включно).

Докладніше на сайті Міністерства освіти і науки України

З 1 січня 2021 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і техніки Китайської Народної Республіки оголошують конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021–2022 роки.

Роботи приймають до 28 лютого 2021 року.

Подати їх можна за такими пріоритетними напрямами:

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.

Докладніше на сайті Міністерства освіти і науки України

15 грудня 2020 року о 14.30

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.051.001
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Байрачної Оксани Костянтинівни

Назва дисертаційної роботи: «Механізм функціональної підготовки управлінського персоналу в Україні»
Науковий керівник: Кузнєцов Едуард Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій.

Шифр і назва спеціальності: 073 Менеджмент
Галузь знання: 07 Управління та адміністрування

Час: 15 грудня 2020 о 14:30, ауд. 2-н

Запрошуються всі бажаючі!

11 грудня 2020 року о 11.30

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.051.002
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії у дистанційному режимі

Тема: Захист дисертаційної роботи Алексеєвької Г. С. що подається на здобуття ступеня доктора філософії.
Час: 11 грудня 2020 11:30 АM Київ
Підключитися до конференції ZOOM

Ідентифікатор конференції: 922 1335 8756
Код доступу: 611107
Алексеєвська Галина Сергіївна

«Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на економічний розвиток країн»
спеціальність 292 – міжнародні економічні відносини
Науковий керівник: Якубовський С. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Запрошуються всі бажаючі

Міністерство освіти і науки України повідомляє про проведення інформаційного заходу «Research and Innovation Day in Ukraine», з метою висвітлення та обговорення результатів участі України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (далі – Програма «Горизонт 2020»), а також інформування щодо подальших кроків для приєднання до наступної Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».
Захід відбудеться 11 грудня 2020 р. з 10.00 – 17.00 (за київським часом) у режимі онлайн. До участі запрошуються вчені та інноватори; учасники проєктів Програми «Горизонт 2020»; представники центральних органів виконавчої влади; представники малих та середніх підприємств; засновники та учасники стартапів; інші зацікавлені сторони.
Для отримання більш детальної інформації про захід та для здійснення реєстрації, просимо Вас перейти за посиланням: h2020.com.ua

Щодо надання пропозицій, зауважень або у разі виникнення питань просимо звертатися до Гайдар Вікторії, державного експерта з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору, та надсилати їх на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за тел. +38(044) 287-82-16.

2 грудня 2020 року о 13.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
відбудеться захист докторської дисертації у дистанційному режимі

Тема: Кіосак Д. В. Захист докторської дисертації
Час: 2 грудня 2020 12:40 PM Киев
Підключитися до конференції ZOOM
Ідентифікатор конференції: 838 7023 5024
Код доступу: 810169

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА

24 листопада 2020 року о 14:00 годині у великій фізичній аудиторії (вул. Пастера 27) відбудеться засідання вченої ради університету

Порядок денний

 1. Про особливості організації зимової сесії 2020-2021 навчального року в умовах карантину.
  Доповідає проректор Запорожченко О.В.
 2. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників.
 3. Присвоєння вчених звань.
 4. Інформація про підготовку до виборів ректора ОНУ імені І.І. Мечникова.
  Доповідає проректор Іваниця В.О.
 5. Різне.

Вчений секретар: Курандо С.В.

25 листопада 2020 року о 13.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08
відбудеться захист докторської дисертації у дистанційному режимі

Посилання для підключення:
Тема: Шишко О. Г. Захист докторської дисертації 25 листопада 2020 р.
Початок конференції: 25 ноя 2020 12:40 PM Киев
Підключитися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 868 0737 7429
Код доступу: 113527

Шишка Олександра Григоровича
«Політичний терор воєнно-політичних режимів у Херсонській та Одеській губерніях (січень 1918 р. – березень 1922 р.)»

спеціальність 07.00.01 – історія України

Науковий консультант:

Хмарський Вадим Михайлович, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

 • Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 • Рубльов Олександр Сергійович, доктор історичних наук, професор, учений секретар, завідувач відділом історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України (м. Київ);
 • Турченко Галина Федорівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Запорізького національного університету (м. Запоріжжя).

Запрошуються всі бажаючі

Документи у відкритому доступі знаходяться за посиланням: history-rada.onu.edu.ua

Державна науково-технічна бібліотека України проводить опитування серед магістрів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, наукових та науково-педагогічних працівників на тему: “Опитування щодо впровадження електронних систем з управління науковою та науково-технічною інформацією”. Опитування надасть змогу врахувати необхідні потреби науковців та дослідників для створення Національної електронної науково-інформаційної системи.

Створення Національної електронної науково-інформаційної системи дозволить об’єднувати розрізнені дані, отримані з різних джерел, укладати наукові звіти, проводити оцінку ефективності наукової діяльності установи, створювати профілі наукових установ і науковців, розвивати дослідницьку мережу тощо.

З основними принципи розробки Національної електронної науково-інформаційної системи Ви можете ознайомитись детальніше за посиланням: zenodo.orgURIS

Доступ до онлайн анкети можна отримати за посиланням: dntb.gov.ua

Опитування проводиться до 30 жовтня 2020 року включно на умовах повної анонімності.

Респонденти зможуть заповнити анкету онлайн індивідуально у будь-який зручний для них час, відзначаючи відповідним чином обраний ними варіант відповіді.

Cтворено платформу для функціонування міцної національної мережі рад молодих учених, а також всебічної підтримки та промоції діяльності молодих науковців України.

Відбувся перший Всеукраїнський форум рад молодих учених.

Детально на сайті: mon.gov.ua

01 жовтня 2020 р. відбудеться семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі члена Національного агентства забезпечення якості освіти доктора економічних наук, професора Олександра Длугопольського.

Тема семінару: «Стратегія та принципи успішної акредитації освітніх програм у контексті ухвали Україною “Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти” (ESG 2015 – European Standards and Guidelines)».   

Запрошуються гаранти освітніх програм, що планують проходити акредитацію у 2020-2021 н.р., гаранти інших освітніх програм, члени НМР.

Семінар організований за сприяння Науково-методичної ради та Центру забезпечення якості університету.

Початок семінару о 14.30. Місце проведення – конференц-зала, вул. Дворянська, 2. Семінар проводиться із дотриманням вимог протиепідемічних заходів.

Запрошуємо до участі в семінарі!

Наукова рада Національного фонду досліджень України затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсів «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Загальне фінансування проєктів у межах обох конкурсів – 271,7 млн грн.

Прохідні бали для переможців наразі становлять 83,1 у конкурсі «Наука для безпеки людини та суспільства» та 87,3 у конкурсі «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Однак після коригування бюджетів прохідний бал може бути знижено.

Загальний обсяг фінансування конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» становить 121,7 млн грн, а максимальна сума фінансування кожного з проєктів – 10 млн грн на 2 роки.

18 версеня 2020 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.051.06 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: м. Одеса, Шампанський провулок, 2, ауд. 27) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.07 «Мікробіологія» ст.викладача кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Мерліча Андрія Геннадійовича.

Семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова
за участі експертів Національного агентства забезпечення якості освіти
16 вересня 2020 р., 14.30

Місце проведення – конференц-зала,
вул. Дворянська, 2

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання цих наукових досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними.
Пропозиції та зауваження до проєкту пропонується надсилати до 14 вересня 2020 року на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Стартував п'ятий конкурс наукових проєктів молодих вчених: пропозиції приймають до 25 вересня 2020 року

15 серпня 2020 року МОН оголосило п'ятий конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених. Відповідний наказ уже розміщено на сайті Міністерства.

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах, підпорядкованих МОН. Керівник проєкту має бути або кандидатом наук віком до 35 років, або докторантом (доктором наук) віком до 40 років. Граничний вік виконавців – 35 років.

Роботи приймаються за 11 напрямами, які відповідають пріоритетам програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020».

Детальніше на mon.gov.ua

У спеціалізованій вченій раді Д 41.051.11 ОНУ імені І.І. Мечникова вперше відбувся захист дисертації на здобуття доктора економічних наук.

Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження».

25-26 червня в ОНУ імені І.І.Мечникова відбулась Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження». В конференції прийняли участь представники наукової спільноти, провідних закладів вищої освіти, які представили кращі практики реалізації міждисциплінарних освітніх програм. Наукові доповіді були присвячені аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик створення та реалізації міждисциплінарних, крос- та трансдисциплінарних освітніх та освітньо-наукових програм. Організатормами конференції були: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Факультет Artes Liberales Варшавського університету, Громадська організація «Інноваційний університет».

Сторінка 1 із 5

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top