Вівторок, 06 жовтня 2020 12:11

Семінар для гарантів освітніх програм

1 жовтня 2020 р. відбувся семінар для гарантів освітніх програм ОНУ імені І.І. Мечникова за участі члена Національного агентства забезпечення якості освіти доктора економічних наук, професора Олександра Длугопольського. Семінар був проведений за сприяння Центру забезпечення якості освіти і Науково-методичної ради університету.

У вітальному слові від імені ректора університету професора І.М. Коваля проректор з науково-педагогічної роботи, Голова Науково-методичної ради професор В.М. Хмарський зазначив, що семінар є продовженням низки заходів для підготовки до акредитації освітніх програм.

О. Длугопольський виступив з доповіддю на тему: «Стратегія та принципи успішної акредитації освітніх програм у контексті ухвали Україною “Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти” (ESG 2015 – European Standards and Guidelines)». Доповідач проаналізував результати акредитацій освітніх програм, які були проведені НАЗЯВО впродовж року. О. Длугопольський висвітлив сильні і слабкі сторони більшості освітніх програм за кожним із 10 критеріїв їх оцінювання. Доповідь супроводжувалась докладною презентацією.

Після виступу гаранти освітніх програм мали можливість поставити доповідачу запитання, які стосувались запровадження силабусу, можливості закладів вищої освіти аргументувати свою позицію щодо згоди чи незгоди з висновком акредитаційної експертизи експертів, прикладів правильних формулювань вимог щодо перевірки робіт здобувачів на плагіат тощо.

У підсумковому слові проректор з науково-педагогічної роботи, Голова НМР професор В.М. Хмарський подякував доповідачеві за докладне висвітлення теми і висловив побажання гарантам урахувати пропозиції, що прозвучали, і успішно пройти акредитацію освітніх програм.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top