Субота, 25 квітня 2020 20:15

Новини Науково-Методичної Ради

23 квітня відбулося чергове онлайн засідання Науково-методичної ради університету. На початку засідання голова НМР професор В.М. Хмарський зазначив, що і в умовах карантину університет продовжує колективними зусиллями активно готуватися до акредитаційної процедури. Тому першим було розглянуто питання, пов’язане із розглядом освітніх програм (ОП). Це новий і важливий для ОНУ досвід підготовки ОП. На розгляд НМР надійшли три освітньо-професійні програми магістерського рівня вищої освіти з біологічного факультету – «Біотехнології та біоінженерія» (спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», «Біологія» (спеціальність 091«Біологія») та «Мікробіологія і вірусологія» (спеціальність 091«Біологія»).

Наукова методична рада

Для більш детального розгляду представлених ОП на попередньому засіданні НМР була сформована робоча група на чолі із членом НМР, керівником Центру забезпечення якості освіти доцентом І.П.Аннєнковою. Члени робочої групи ретельно вивчили документи та сформували перелік зауважень та пропозицій, які були надіслані гарантам ОП. Засідання робочої групи проводились дистанційно в режимі ZOOM-конференції.

У своєму виступі керівник групи повідомила, що основою для внесення змін, і відповідно розгляду ОП, стало прийняття стандартів вищої освіти за цими спеціальностями та представила результати роботи робочої групи. Члени проєктних груп ОП, які були присутні на засіданні НМР повідомили, що з усіма зауваженнями згодні, а відповідні правки внесені до тексту ОП. НМР прийняла рішення схвалити усі три ОП та рекомендувати їх до розгляду та затвердження на Вченій раді університету. Голова НМР В.М. Хмарський звернув увагу, що саме такі ОП, як «Мікробіологія і вірусологія» в умовах сьогодення як ніколи стають актуальними. Він подякував робочій групі за плідну роботу, відзначивши, що це дуже корисний досвід для усього університету, але підкреслив що у майбутньому ретельний перегляд ОП має зосередитись в університетському Центрі забезпечення якості вищої освіти.

По другому питанню – Про внесення доповнень до Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти ОНУ імені І.І.Мечникова – також виступила доцент І.П.Аннєнкова. Вона обґрунтувала необхідність внесення змін до положення, а саме внесення розділу 4. Порядок оскарження процедури проведення та результатів підсумкового контролю. Необхідність удосконалення цього документу виникла у зв’язку із акредитаційними справами, а саме із вимогами Національного агентства щодо підкритерію 3 критерія 5 «Оцінювання якості ОП». Під час обговорення виникла дискусія щодо невключення викладача, який проводив контрольний захід, до складу апеляційної комісії. Суттєвою стала пропозиція щодо внесення змін до процедури заліку (п.3.13 та п. 3.14.), висунутою заступником голови НМР О.М. Ружицькою.

Заключну частину засідання було присвячено питанню розробки деяких нормативних документів в умовах карантину. Професор В.М. Хмарський зазначив, що в умовах сьогодення НМР є однією із найдіяльніших і репрезентативних структур ОНУ, що намагається упорядковувати освітній процес в екстраординарних умовах. На попередньому засіданні НМР (9 квітня) було акумульовано всі запитання, що виникли на факультетах до адміністрації та навчального відділу щодо організації освітнього процесу. Відповіді були підготовлені і 24 квітня надіслані на факультети. Керівництво НМР вирішило піти далі і розробило документи, що стали доповненням відповідей на запитання, зібрані НМК факультетів. У взаємодії з профільними проректорами і за безпосередньої участі ректора було підготовлено два документи. Перший – це «Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року за дистанційною формою в ОНУ імені І. І. Мечникова в умовах карантину». Документ має адміністративне спрямування і є складовою відповідного наказу ректора. Другий (розробником виступила заступник голови НМР доцент Н.В.Кузнєцова) – «Методичні настанови щодо проведення іспитів та заліків, захисту курсових робіт (проєктів) за дистанційною формою у період карантину» є супровідним для першого, дещо його конкретизує та більше спрямований не на адміністрацію, а безпосередньо на викладачів. Незабаром обидва документи будуть оприлюднені на сторінці НМР у рубриці «Освітній процес в умовах карантину». Наступне планове засідання НМР має відбутись у червні, а позапланові – у разі потреби, тобто і раніше.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed0ec948a0484345493121590750356
title_5ed0ec948a1491596687481590750356
title_5ed0ec948a24619201425171590750356
Top