Четвер, 17 грудня 2020 18:39

Новини науково-методичної ради та центру забезпечення якості освіти щодо Акредитації освітніх програм

15 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому розглядались чотири перші освітні програми ОНУ імені І.І. Мечникова на предмет прийняття рішення про їх акредитацію. Освітніми програмами, які успішно пройшли процедуру і були акредитовані з оцінкою «В» стали: Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, біологічний факультет; Освітньо-професійна програма «Мікробіологія і вірусологія» зі спеціальності 091 Біологія, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - к.біол.н., доц. О.Ю. Зінченко, біологічний факультет; Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.ф.-м..н., проф. Ю.О. Гунченко, факультет математики, фізики та інформаційних технологій; Освітньо-професійна програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм, другий (магістерський) рівень підготовки, гарант - д.геогр.н., проф. В. В. Яворська, геолого-географічний факультет.

Слід зазначити значну роботу з підготовки до акредитації, яка тривала в Університеті майже рік. Успішна акредитація є результатом взаємодії робочих груп на чолі з гарантами, навчально-методичних комісій факультетів, Науково-методичної ради (Голова – проф. В.М. Хмарський), Центру забезпечення якості освіти, інших дотичних до цього процесу осіб та структур. Підготовча робота включала не лише підготовку освітніх програм, відомостей про самооцінювання, але і проведення цілої низки спеціальних заходів – семінарів, зустрічей та інше. Значна робота була проведена з підготовки нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу в Університеті з урахуванням сучасних вимог.

У 2 семестрі ще 16 освітніх програм Університету будуть подані для акредитації. Бажаємо і сподіваємось на успішний результат!

Н.В. Кузнєцова,заступник керівника
Центру забезпечення якості освіти

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top