Вівторок, 23 червня 2020 10:05

Чергове засідання Науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова

18 червня 2020 р. відбулося чергове онлайн-засідання Науково-методичної ради ОНУ імені І.І. Мечникова. У вступному слові Голова НМР професор В.М. Хмарський зазначив, що рада гідно витримала виклики часу. І не тільки не уповільнила, а, навпаки, значно посилила свою роботу в умовах вимушеного карантину. Кількість засідань збільшилась, незважаючи на дистанційний формат їх проведення. Крім планових та позачергових засідань, НМР спільно з ЦЗЯО провела 15 червня окреме засідання, присвячене організації попереднього розгляду значної кількості освітніх програм, які потребують затвердження перед акредитацією, або у зв’язку із внесенням змін.

Згідно порядку денного на засіданні НМР було розглянуто п’ять питань. Начальник навчального відділу член НМР Н.П. Соколова представила проєкт Положення про підвищення кваліфікації (стажування) в ОНУ імені І.І. Мечникова. Цей нормативний документ не тільки стосується кожного науково-педагогічного працівника університету, він є одним із обов’язкових при проходженні акредитації освітніх програм. Проєкт документу викликав значну кількість запитань, пропозицій та жваву дискусію. Після обговорення було прийнято рішення розширити робочу групу з розробки Положення, допрацювати його і розглянути на наступному засіданні.

Заступники Голови НМР Н.В. Кузнєцова та О.М. Ружицька представили оновлену редакцію Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Перша редакція цього Положення була підготовлена у 2014 р. після набуття чинності Закону України «Про вищу освіту», друга – у 2017 р. у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про освіту». Оновлення редакції Положення у цьому році було обумовлено набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» та необхідністю узгодження цього рамкового нормативного документу університету з Положеннями ОНУ, які регламентують різні аспекти освітньої діяльності. Якщо до попередньої редакції 2017 р. їх додавалось 9, то на сьогодні їх уже 21, з них 11 нових. Нові Положення ОНУ стосуються забезпечення якості вищої освіти, зокрема, системи забезпечення академічної доброчесності, підготовки навчальних видань, контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти, забезпечення їх права на академічну мобільність, перезарахування отриманих при цьому результатів, можливості вибору навчальних дисциплін та інші. Всі розроблені переважно за участі НМР Положення розміщені на сайті ОНУ у рубриці Офіційні документи.

Зміни у оновленій редакції Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова торкнулися структури документу, визначення основних термінів, відображених у документі сучасних підходів до форм, видів провадження освітньої діяльності, науково-методичного забезпечення освітнього процесу, зокрема, у контексті підготовки освітніх програм університету до акредитації та іншого. Голови НМК факультетів взяли активну участь у розгляді Положення, зокрема, надіслали свої зауваження та пропозиції. Обговорення жваво відбулося і під час засідання. Було прийнято рішення про ухвалення проєкту цього важливого Положення, внесення змін відповідно до зауважень і пропозицій, і передачі для подальшого розгляду та затвердження на засіданні Вченої ради університету.
Проєкт Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, презентувала керівник Центру забезпечення якості освіти І.П. Аннєнкова. Це новий документ, як і сам вид неформальної освіти. Згідно сучасного законодавства здобувачі вищої освіти мають право вивчати окремі курси на різних освітніх платформах, наприклад Prоmetheus, Coursera та інші. Це Положення унормовує процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Вже традиційним для НМР стало питання про розгляд та схвалення освітніх програм як попереднього етапу перед їх подачею для затвердження на засіданні Вченої ради. На засіданні після вивчення робочими групами були розглянуті та схвалені наступні освітні програми: ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)), рівень вищої освіти другий (магістерський); ОПП «Середня освіта (Хімія)» (спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)), рівень вищої освіти перший (бакалаврський); ОПП «Хімія» (спеціальність 102 Хімія), рівень вищої освіти перший (бакалаврський); ОНП «Хімія» (спеціальність 102 Хімія), рівень вищої освіти третій (осітньо-науковий). Про це доповіла керівник ЦЗЯО І.П. Аннєнкова. Було ухвалено рішення про рекомендацію цих ОП до розгляду і затвердження на засіданні Вченої ради університету.

Л.В. Нікола представила навчальні видання з метою надання їм рекомендації до друку.

У заключному слові Голова НМР професор В.М. Хмарський анонсував наступне розширене засідання НМР за участі представників ЦЗЯО і гарантів освітніх програм, яке відбудеться 25 червня 2020 р.

1 1

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0a3a75d25c75803819821594505845
title_5f0a3a75d26c46252787921594505845
title_5f0a3a75d27be14094382561594505845
Top