Вівторок, 13 жовтня 2020 10:00

Захист дисертаційних робіт на біологічному факультеті

Захист дисертаційної роботи Коротаєвої Надії Володимирівни

15 жовтня 2020 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.051.06 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: м. Одеса, Шампанський провулок, 2, ауд. 27) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія» Коротаєвої Надії Володимирівни, молодшого наукового співробітника науково-дослідної частини Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Назва дисертації: «Розробка біопрепарату на основі молочнокислих бактерій проти бактеріального раку рослин».

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Іваниця Володимир Олексійович.

Офіційні опоненти:

  • Воронкова Ольга Сергіївна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
  • Мілкус Борис Наумович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри захисту, генетики і селекції рослин Одеського державного аграрного університету.

Захист дисертаційної роботи Семенець Анастасії Сергіївни

15 жовтня 2020 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.051.06 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: м. Одеса, Шампанський провулок, 2, ауд. 27) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.07 «Мікробіологія» Семенець Анастасія Сергіївна, молодшого наукового співробітника Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Назва дисертації: «Функціонування системи quorum sensing у штамів Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем циклічного дигуанозинмонофосфату».

Науковий керівник: Філіпова Тетяна Олегівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

  • Воронкова Ольга Сергіївна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
  • Хархота Максим Андрійович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біологічних полімерних сполук Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.

Захист дисертаційної роботи Штенікова Миколи Дмитровича

16 жовтня 2020 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.051.06 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: м. Одеса, Шампанський провулок, 2, ауд. 27) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.07 «Мікробіологія» Штенікова Миколи Дмитровича, молодшого наукового співробітника Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Назва дисертаційної роботи: «Аеробні споротвірні бактерії донних осадів Чорного моря»

Науковий керівник: Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

Вінніков Альберт Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Хархота Максим Андрійович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біологічних полімерних сполук Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного;

Романовська Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії фізико-хімічних основ біотехнології Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України.

Захист дисертаційної роботи Лаврик Галини Стефанівни

16 жовтня 2020 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.051.06 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: м. Одеса, Шампанський провулок, 2, ауд. 27) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.07 «Мікробіологія» Лаврик Галини Стефанівни, асистента кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Назва дисертації: «Характеристика біологічних властивостей лактобацил за взаємодії з автохтонною і патогенною мікробіотою in vivo та in vitro».

Науковий керівник: Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Офіційні опоненти:

  • Вінніков Альберт Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
  • Галкін Микола Борисович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
  • Мішина Марина Мітрофанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д. П. Гриньова Харківського національного медичного університету

,

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top