Навчально-науковий центр лідерства в освіті

Навчально-науковий центр лідерства в освіті

Навчально-науковий центр лідерства в освіті є структурним підрозділом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, та відповідно до Положення про політику та порядок урегулювання конфліктних ситуацій в ОНУ від 27 лютого 2020 року, входить до комісії з урегулювання конфліктних ситуацій. 

Центр було створено з 01.01.2015 року в рамках міжнародного проекту Європейського Союзу  Темпус (ELITE) «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту», за наказом по ОНУ № 98-02 від 26.12.2014 року на підставі рішення Вченої Ради від 23.12.2014 року (протокол №4).

Основною метою діяльності Центру при його створені є розроблення та впровадження в ОНУ методології розвитку лідерського потенціалу персоналу та надання широкого спектру послуг для реалізації вказаної методології.

З 2018 року Центр розширив сферу діяльності і до тематики лідерства додав нову спеціалізацію - конфліктологія, медіація, діалог та фасилітація. Також при цьому зберігає основу - майданчик для інновацій і консультаційний центр.

Зараз Центр лідерства це міжфаховий центр, майданчик для розробки та розповсюдження різних соціальних інновацій в сфері управління, лідерства, розвитку соціальних комунікацій та технологій.

В Центрі працює 3 фахівця. Окрім того, в центрі працює робоча творча група з викладачів та науковців різних підрозділів. Такі робочі групи збираються по різним напрямкам. Так, наприклад, для проведення курсів підвищення кваліфікації був створений кістяк з юристів (під  керівництвом проф. Т.В. Степанової), психологи (доц. М. К. Кременчуцька), соціологів (Т.І. Кривошея та Д.В. Виставкіна). Саме вони створювали та затверджували програму курсу, розклад та тих викладачів, що запрошувались ззовні.

Навчально-науковий центр лідерства в освіті

Центр лідерства здійснює свою діяльність у напрямках

Інформаційно-просвітницький

Який включає в себе відкриті лекції, семінари, зустрічі зі студентами і викладачами, фахівцями, що в різні роки закінчили ОНУ.

Це і організація циклів лекцій про світових лідерів, та мотиваційні зустрічі студентів за фахом (економісти), співпраця зі студентським профкомом та Енактус ОНУ, студентським самоврядуванням, організація та проведення бізнес-ігор тощо.

Проведення низки заходів для різних груп населення міста, задача яких привернути увагу до принципів ненасильницького спілкування, конфліктології та лідерства.

Проведення круглих столів та конференцій з різних питань, щодо просування принципів медіації, діалогу, якості викладання, гендеру тощо.

Виступи на телебаченні з фахових питань.

В 2020 році під час карантину тренери Центру лідерства спільно з партнерською організацією ООГМ, крім великої методичної роботи - розробки нових програм і напрямів, провели  серію вебінарів «Випробування ізоляцією», на яких були учасники з різних міст і країн.

Навчальна робота

Включає в себе проходження практики та навчання, тренінги, майстер-класи. Навчальна робота йде по різних напрямках, як для студентів та викладачів ОНУ ім. І.І. Мечникова,

Для студентів:
 • проходження практики студентами - соціологами, психологами, менеджерами;
 • навчання різних форматів, від шкіл та великих циклів (Літня школа PR, «Школа лідерства» та інші) до окремих занять по значущим темам для студентів. Організація роботи за принципом «рівний рівному»;
 • Організовано проведення інтелектуальної, економічної гри для студентів Cash flow, тренінгової програми Школа лідерства «Людина серед людей» в межах літньої школи «Ерудит».
Для викладачів та фахівців ОНУ та України:
 • розробка та проведення першої в Україні міждисциплінарної, сертифікаційної програми з підвищення кваліфікації «Основи медіації та діалогу»;
 • проведення відкритих навчальних семінарів (для усіх бажаючих за потребою) за базовою тематикою лідерства, зміцнення громад та конфліктології;
 • проведення навчальних семінарів та тренінгів в рамках міжнародних проектів;
 • розроблена низка онлайн навчальних заходів, зокрема по методиці інтерактивного навчання онлайн.

В якості прикладу - тренінги щодо роботи з конфліктами в процесі реформ, зокрема, в процесі децентралізації та в Офісі реформ.

Із останніх великих прикладів. Центр лідерства також виступив одним з партнерів міжнародних організацій GPPAC та UNOY у міжнародному молодіжному проекті по оцінці конфлікту (онлайн) для студентів України і Молдови «Розширення прав і можливостей молоді за допомогою навичок аналізу конфліктів - розширення прав і можливостей спільноти». Проект проходив з серпня по грудень 2020 року.

Наукова діяльність

Базується на принципі міждисціплінарності. Дослідження проводяться в сфері соціальних, соціально-політичних, економічних та гуманітарних наук, економіки та менеджменту (суспільні науки).

Цей напрям розвивається в різний спосіб:

 • проведення власних досліджень та публікація їх;
 • організація заходів для науковців та практиків, щоб обговорити та проаналізувати різні процеси в Україні щодо конфлікту та діалогу, миробудівництва та транзитивного правосуддя;
 • ініціювання співпраці науковців різних фахів для рішення спільних проблем (конфліктологія та діалог), співпраці науковців та практиків-польовиків з обміну досвідом;
 • розробка моделей роботи з конфліктами.

Один із прикладів: була проведена міжнародна конференція «5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння» 4-6 грудня 2019р. Партнери: ОБСЄ та Посольство Великої Британії в Україні, більш ніж 150 учасників, 3 країни (Норвегія, Австралія). Результат: розгляд сучасних трендів в розвитку медіації та діалогу, розробка стратегії щодо подальшого їх розвитку, а також до конференції була видана збірка статей.

Результати наукової роботи:

 • створена Одеська модель діалогів, яка була вже представлена перед спільнотою фахівців-практиків;
 • у співавторстві створено метод Core Facilitation, він був тільки представлений на одному із заходів;
 • створена модель «схема діапрактики», яка потребує ще опису та обговорення з фахівцями;
 • створена перша в Україні міжфахова програма навчання медіації та діалогу Сертифікаційна програма «Основи медіації та діалогу». Ця програма має стати основою для розвитку, встановлення нової для України галузі знання, наукової галузі.

Крім того, публікації працівників Центру:

 • разом 26 (двома фахівцями написані);
 • захищена фахівцем Центру кандидатська дисертація;
 • під редакцією І.Г. Терещенко видано ювілейний збірник до 25-річчя медіації та 5-річчя діалогу;
 • та посібник у співпраці та виданні ОБСЄ в 2021 року по роботі з конфліктами в громадах в процесі децентралізації.

Методична робота

В рамках наукової діяльності Центру  було опубліковано 9 методичних посібників співробітниками ОНУ різних підрозділів та методичний посібник щодо викладання медіації у ВНЗ.

Напрямки методологічної роботи:

 • написання та затвердження учбових програм щодо зовнішніх навчальних заходів;
 • організація методичних обговорень практиків з роботи конфліктів, викладачів конфліктології в різних вишах;
 • організація та проведення підвищення кваліфікації фахівців та викладачів різних рівнів.

Наприклад, скликали регулярний міждисциплінарний семінар щодо Концепції викладання конфліктології. Поєднання теорії і практики роботи з конфліктами для викладачів Одеських ВНЗ, та декілька (4) для ВНЗ України,  щодо різних питань викладання медіації як зовнішніх курсів.

 • практична та експертна робота, що стосується роботи з конфліктами (медіація, фасилітація) та консультування щодо питань розвитку проектів, лідерства, стосунків між колегами та інше. Організація команд, колективів щодо рішення проблемних питань. А також організація форм та принципів просування, створення брендів навчальних підрозділів.

Щодо професійності такої роботи з боку Центру - всі працівники Центру мають сертифікати професійних медіаторів. Слід зазначити, що ця робота частіше буває конфіденційною.

В якості співавторів, фахівці Центру лідерства  приймали участь в розробці стандартів практики та навчання медіації (за підтримки USAID), в низці заходів щодо обговорення законопроекту «Про медіацію», в тому числі і в організованих Верховною Радою (червень 2019 р).

За експертну роботу Інна Терещенко, керівниця Центру, отримала подяки від:

 • МОМ в 2014 р.;
 • за співпрацю та внесок в розвиток діалогу в Україні подяка від ОБСЄ в 2019р.;
 • від обладміністрації та профкому ОНУ в 2020 р. 

Керівник центру лідерства

Терещенко Інна Георгіївна, кандидатка філософських наук, викладачка з  більш ніж 30-річним досвідом, сертифікована фахівчиня з андрагогіки (міжнародний сертифікат),

медіаторка, фасилітаторка, тренерка з 25-річним досвідом проведення медіації в багатьох сферах і типах конфліктів,

почесний член НАМУ, членкиня Правління НАМУ,

координаторка напрямку «Медіація та діалог» Східно-Європейської мережі GPPAC,

запрошувалась експерткою з медіації та діалогу декількома міжнародними організаціями, наприклад ОБСЄ, PCU OSCE, ПРООН, Британська Рада, IRI, Швейцарським посольством та іншими.

Партнери Центру

ТПП в Одеській області, КЗВО «Одеська академія непереривної освіти Одеської обласної ради», ряд ВНЗ України, більш ніж 20 громадських організацій України

В напряму медіації та конфліктології, яку реалізує Центр, партнери: ГО ООГМ, форум ZFD (Німеччина), Національна асоціація медіаторів України, Українська академія медіації та багато інших. Серед партнерів-замовників виступають такі міжнародні організації як ОБСЕ, Британська Рада, GPPAC, НАДС,  Офіс реформ та багато інших. 

Шукайте нас також у Фейсбуці: OdessaLeadershipCenter, електрона адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top