Фаховий коледж ОНУ імені І.І.Мечникова

Директор Коледжу - доцент, канд. політ. наук Нікогосян Ольга Олександрівна

nikogosyan

Правила прийому до Коледжу

Офіційний сайт фахового коледжу

У 1996 році Одеський національний університет імені І.І.Мечникова на виконання Закону України «Про освіту», постанови кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» ініціював перед Міністерством освіти України створення інноваційної моделі трьохступеневої вищої освіти. З метою реалізації  цієї системи в університеті створено Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи (наказ Міністра освіти від 18.06.1998р. № 224).

В 1999 р.(наказ Міністра освіти і науки України за № 14 від 14.01.1999 р.) Коледж став базовим для створення експериментальних майданчиків «Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова

kesr1

За час проведення експерименту набутий нами досвід знайшов позитивну оцінку в Україні та за кордоном:

 • під час відповідних експертиз протягом 1999-2003 років з боку Інституту змісту та методів навчання; головного управління вищої освіти, відділу післядипломної освіти Міністерства освіти України;
 • на засіданнях постійної комісії з питань освіти Одеської облдержадміністрації  у травні 2000 року та у травні 2004 року слухались питання ”Про виконання рішення Уряду України щодо реалізації трьохступеневої вищої освіти в ННК ”Школа-Коледж-Університет” та ”Роль експериментальних майданчиків ННК ”Школа-Коледж-Університет” в поліпшенні культурної, освітянської і соціальної роботи з сільською молоддю”;  
 • на підсумковій колегії Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації 16 лютого 2001 року та на колегії Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації 24 травня 2001 року;
 • під час роботи семінару "Презентація ринкової системи розповсюдження" (Освітянська мережа Одеського національного університету на півдні України з досвіду експериментальних майданчиків) на IV Міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2001" у лютому 2001 р. За результатами участі в ІV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2001» ННК «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджено срібною медаллю;
 • У 2002 році ННК        «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова було відзначено дипломом лауреата, а потім дипломом фіналіста 7-го Європейського конкурсу якості в номінації „Середні підприємства ”.
 • ННК «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова внесено до книги «Кращі підприємства України 2002».
 • у грудні 2008 року Експертна рада міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» рекомендувала ННК «Школа–Коледж–Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова до нагородження Міжнародною нагородою «Нагорода тисячоліття» за освоєння та ефективне використання в професійній сфері передових сучасних технологій, розробку і впровадження неординарних прогресивних рішень.
 • За результатами участі в ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджено золотою медаллю;

Наприкінці 2012 року наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Коледж було перейменовано у Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (наказ №1247 від 06.11.2012р.).

У 2020 році наказом Міністра освіти і науки України Коледж було перейменовано у Фаховий коледж Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (наказ №1277 від 16.10.2020р.).

kesr2

Зараз у Коледжі навчається близько 250 студентів денної форми навчання, з них на контракті - 90 студентів, на місцях за державним замовленням - 160.

Навчально-виховний процес у межах комплексу забезпечують понад 40 викладачів семи спеціалізованих кафедр університету та циклових комісій коледжу, серед яких 16 докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів, 13 викладачів вищої категорії. Також до навчального процесу залучені досвідчені висококваліфіковані спеціалісти-практики.

Коледж також співпрацює з усіма науковими підрозділами університету з метою теоретичної та практичної підготовки студентів.

До послуг студентів загальноуніверситетські лабораторії, ботанічний сад, гідробіологічна станція, стадіон, критий спортивний комплекс, спортивні майданчики, спортивно-оздоровчий табір «Чорноморка», гуртожиток, їдальня.

Відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти коледж здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

ОПС фахового молодшого бакалавра

ГалузьСпеціальності (освітні програми)Ліцензійний обсягТермін дії сертифікатів
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 01.07.2027
071 Облік і оподаткування 60 01.07.2024
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика 50 01.07.2027
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 50 01.07.2027

До Коледжу приймаються випускники 9-х та 11-х класів.

Випускники Коледжу, які бажають продовжити навчання в університеті, згідно правил, встановлених приймальною комісією ОНУ імені І.І.Мечникова, зараховуються на старші курси університету для отримання базової вищої освіти,

Система навчання дозволяє вже через 4 роки після закінчення школи закінчити університет і отримати не один, а два диплома – фахового молодшого бакалавра та бакалавра.

Кваліфікації, які отримують випускники Коледжу:

«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ»

kesr3

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець даної кваліфікації:

 • брокер (посередник) з цінних паперів
 • дилер (продавець) цінних паперів
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • контролер-оператор

«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ»

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець даної спеціальності:

 • технік з планування; 
 • ревізор;
 • бухгалтер;
 • інспектор-ревізор;
 • інспектор;
 • касир-експерт;
 • інспектор з інвентаризації.

«ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ»

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець даної кваліфікації:

 • технік інформаційно-обчислювального центру
 • технік-програміст
 • оператор електронно-обчислювальних машин
 • оператор уведення даних в ЕОМ (ОМ)
 • керівник малих підприємств без апарату управління в області проектування, розробки та тиражування програмного забезпечення ПЕОМ

«СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК»

kesr4

Основні місця та сфери діяльності соціального працівника:

 • органи та заклади системи соціального захисту населення
 • структури законодавчої та виконавчої влади із соціальних питань
 • державні адміністрації і органи місцевого самоврядування
 • підприємства соціальної сфери усіх форм власності
 • пенсійні фонди
 • фонди соціальної підтримки населення
 • заклади охорони здоров'я
 • структури громадсько-політичних організацій та партій
 • центри вивчення громадської думки

kesr5

Студенти Коледжу беруть активну участь у «круглих столах», наукових семінарах, наукових студентських конференціях з актуальних проблем, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт.

Одне із завдань Коледжу – це вирішення соціальних проблем молоді. А саме отримання диплому молодшого спеціаліста паралельно із завершенням повної середньої освіти та можливістю вступу на старші курси університету на денну або заочну форму навчання.

Новий статус «учень-студент» сприяє дорослості школярів. Навчання у комплексі вносить певні зміни в структуру особистості учня-студента:

 • Отримання студентського квитка ОНУ імені І.І. Мечникова в 15 років значно підвищує власну відповідальність;
 • Підвищується зацікавленість в набутті професійних знань;
 • Усвідомлення перспективи раннього досягнення економічної незалежності забезпечує ранню соціальну зрілість;
 • Прискорений розвиток особистості запобігає формуванню асоціальних орієнтацій.

Ці фактори забезпечують ефективну соціальну адаптацію особистості та підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.

Адреса:
м. Одеса, вул. Маршала Говорова 4, кім. 115, 310
Деканат Колледжу - (048) 776-08-60, (096)1579976
Електронна адреса: сЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top