2 лютого - 2 березня 2017 року
В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова проведена ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

psyconf1

Конференція була присвячена 90-річчю з дня народження професора І.Г. Бiлявського. До участі у конференції були запрошені науковці, викладачі, аспіранти, студенти, соціальні працівники, журналісти – всі ті, хто цікавився та займається теоретичними та практичними проблемами історичної психології.
Метою проведення конференції було висвітлення пізнавального та перетворювального потенціалу історичної психології як самостійної галузі досліджень на стику багатьох гуманітарних наук, окреслення сучасного стану теоретичних та емпіричних розробок в історичній психології, що дозволить відстежити динаміку її предмета та методів в умовах зміни методологічних настанов гуманітарного знання.
Специфікою даної інтернет-конференції виступило акцентування на мультикультурності як цивілізаційному феномені, що стає все більш актуальним в умовах сучасної України та світу. Головна ідея конференції – залучення широкої аудиторії фахівців у галузі гуманітарних та природних наук (психології, історії, соціології, політології, філософії, культурології, філології, медицини) до пошуку шляхів вирішення проблеми консолідації українського суспільства.

На конференції особлива увага була приділена наступним проблемам:

  1. Методологія та методи історичної психології як науки. Суб’єкти історії та культури.
  2. Фундаментальні та прикладні психолого-історичні дослідження в загальній, соціальній та етнічній психології.
  3. Феномени психологічного здоров’я та ортобіозу людини: психоісторичний вимір.
  4. Соціальна робота та психосоціальна допомога: історико-культурний аспект.
  5. Історична психологія: архетипи, ментальність, міфи, картина світу особистості та спільноти в житті і мистецтві.
  6. Феномен особистісного самоздійснення людини у культурному та історичному просторі.
  7. Релігія в мультикультурному соціумі.
  8. Психологія повсякденності та свята в традиційному та сучасному суспільстві.
  9. Мультикультуралізм та глобалізація в політичному процесі Європи, України та світу.

Інтернет-конференція відбулася за адресою http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-piznavalnij-ta-peretvoryuvalnij-potentsial-istorichnoji-psikhologiji-yak-nauki 
2 лютого в Одеському Будинку Вчених відбулося урочисте відкриття заочної міжнародної конференції, приуроченої до 90-річчя від дня народження засновника напряму історичної психології професора І.Г. Білявського. Виступили співробітники і учні Іллі Григоровича. Проведено круглий стіл щодо основних напрямів та секцій. Була запропонована лекція к.псих н., доцента В.В. Пундєва на тему "ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ГЕНЕЗА ОДЕСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ З ІСТОРИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ".

psyconf2

Було представлено 84 доповіді з різних напрямків історичної психології і 2 березня в Одеському будинку вчених відбулося її урочисте закриття.

psyconf3

До уваги запрошених була надана лекція доктора медичних наук, професора В.Ф. Простомолотова на тему: "Психотерапевтичний аспект у взаємодії психолога з клієнтом / пацієнтом". Також виступили: директор ІМЕМ, професор В.Є. Круглов; заступник голови оргкомітету конференції професор Н.В. Родіна, яка підвела підсумки проведеної конференції та інші організатори, запрошені на психологічну секцію, яка регулярно проводиться професором В.І. Подшивалкіной в Будинку вчених міста Одеси.

psyconf4

IV Міжнародна науково-практична конференція була проведена спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститутом соціології НАН України, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, ДУ «Інститутом очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України», Всесвітньою асоціацією позитивної та транскультуральної психотерапії, Вісбаденською академією психотерапії, Литовським едукологічним університетом міста Вільнюс.
У роботі конференції взяли участь 84 науковців, в тому числі 35 докторів наук, 32 кандидата наук, 8 молодих вчених, 4 аспірантів, та 5 студентів-випускників. Учасники конференції представляли ВНЗ трьох країн - Україна, Болгарія, Литва (Одеса, Київ, Івано-Франківськ, Херсон, Хмельницький, Переяслав-Хмельницький, Славянск, Вільнюс, Варна та ін.). За результатами підведення підсумків роботи конференції підготовлено електронний збірник наукових праць.

Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки. Програма конференції

Збірник тез

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b093042f267117640445831527328834
title_5b093042f278b9282381491527328834
title_5b093042f289e14995104371527328834
title_5b093042f29b44571895791527328834
Top