Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво на біологічному факультеті розвивається у двох основних напрямках:

 • підвищення якості та модернізація освітнього процесу з використанням досвіду передових європейських університетів
 • наукове співробітництво з провідними навчальними закладами, дослідними установами та корпораціями.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Реалізація першого напряму забезпечується участю біологічного факультету у програмі академічної мобільності Erasmus+ та проекті з інтернаціоналізації освіти «High Five» за підтримки Шведського інституту.

За 2018-2020 рр. співробітники та студенти факультету взяли участь у наступних заходах та програмах:

У рамках програми «Erasmus+ Key Action 1– Mobility for learners and staffHigher Education Student and Staff Mobility»

Проект «Erasmus+ project: Project for Higher Education Student and Staff Mobility between Programme Countries and Partner Countries – 2016-2-UK01-KA107-035006»: 
Університет Брайтону, м. Брайтон, Велика Британія

доценти Іваниця Т.В., Ямборко Г.В., Русакова М.Ю., Жумінська Г.І., Ліманська Н.В. та Галкін М.Б. здійснили обмін методами викладання, опрацювали принципи уніфікації проведення лекційних та практичних занять, методи проміжного контролю та загального оцінювання у рамках програми

Проект «Erasmus+. Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility», напрям інтернаціоналізація освіти:
Університет Умео, м. Умео, Швеція

У рамках цього проекту: доц. Зінченко О.Ю. провела 8 годин семінарських та лабораторних занять з курсу «Імунологія. Методи імунохімії».

Доц. Зінченко О.Ю. читає лекцію в Уініверситеті Умео

 • доценти Русакова М.Ю. та Зінченко О.Ю. отримали грант на відрядження до Університету Умео, Швеція, у жовтні 2020 р.
 • студентка 1 курсу магістратури Зимовець Валерія отримала грант для навчання протягом осіннього семестру 2020/2021 навчального року.
 • Джон Іннес Центр м. Норвич, Велика Британія
  аспірант Штеніков М. Д. прослухав 8 годин семінарських та лабораторних занять з курсу «Імунологія. Методи імунохімії», де опрацьовував нові методи дослідницької роботи.

Студенти Кладницький В.Ю., Сокол Д.В., Кручанова А.В., Бродяженко Т.А., Уманець О.В. пройшли навчання в університеті Умео, м. Умео, Швеція за програмою академічної мобільності Еразмус+ та успішно завершили курс навчання.

Студентка Кручанова А. в лабораторії Департаменту клінічної мікробіології Університету Умео, Швеція

Студентка Кручанова А. в лабораторії Департаменту клінічної мікробіології Університету Умео, Швеція

Випускницею біологічного факультету Уманець О.В. та старшим науковим співробітником відділу медичної біохімії та біофізики Університету Умео, Швеція, Рахімовою О.Л. проведено презентацію ОНУ в Університеті Умео для залучення шведських студентів до програми обміну.

Презентація ОНУ імені І.І.Мечникова в Університеті Умео, Швеція
Презентація ОНУ імені І.І.Мечникова в Університеті Умео, Швеція

Презентація ОНУ імені І.І.Мечникова в Університеті Умео, Швеція

 

Презентація ОНУ імені І.І.Мечникова в Університеті Умео, Швеція
Презентація ОНУ імені І.І.Мечникова в Університеті Умео, Швеція
 

У рамках проекту «High Five» у 2019 р. член-кореспондент НАНУ, професор Іваниця В.О. та доцент Зінченко О.Ю. разом з проректором з науково-педагогічної роботи Скороходом С.Ф. взяли участь у зустрічі з представниками університетів-партнерів «Internationalization at Eastern Europe Universities» в Університеті Умео (Швеція).

У червні 2019 на базі біологічного факультету проведено Міжнародний симпозіум з інтернаціоналізації освіти «Internationalization road map» за участю заступника декана факультету, доцента Гладкій Т.В. та викладачів факультету. Країни-учасниці: Україна, Іспанія, Чилі, Швеція, Молдова, Німеччина.

title_5f65d4e5e379c1738501751600509157
title_5f65d4e5e389c9304867621600509157
title_5f65d4e5e39984453295651600509157
title_5f65d4e5e3a929090785011600509157

Під час проведення Міжнародного симпозіуму з інтернаціоналізації освіти «Internationalization road map»

title_5f65d4e5e3cfa8048527091600509157
title_5f65d4e5e3df67408744741600509157
title_5f65d4e5e3ef115682076081600509157

Інтернаціоналізація освіти – це не лише наради та конференції, а й зміцнення міжнародних контактів у вільний час.

Заст. декана біологічного факультету доц. Гладкій Т.В. та доц. Зінченко О.Ю. перед екскурсією до Одеських катакомб з чилійськими, іспанськими та шведськими колегами.

Підсумкова зустріч за проектом пройшла у серпні 2020 р. на платформі Zoom:

Підсумкова зустріч за проектом

 

Наукове співробітництво

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Другий напрям розвивається завдяки участі біологічного факультету у різноманітних наукових програмах та проектах.

Доц. Чеботар Г.О. пройшла стажування в Dept. of Crop Genetics, John Innes Centre, Norwich Research Park, Norwich, NR4 7UH, UK за навчальною програмою BBSRC funded “Designing Future Wheat-2018”, м. Норвич, Велика Британія. Програма дозволила ознайомитися з найсучаснішими технологіями основаними на розумінні геноміки пшениці, інструментами для виявлення та інтрогресії необхідних ознак, а також отримати досвід виконання сучасних селекційних програм із допомогою молекулярних маркерів.

Доц. Чеботар Г.О. та учасники стажування за програмою “Designing Future Wheat”, Джон Іннес Центр, м. Норвіч, Велика Британія

Доцент Радіонов Д.Б. у 2018 р. взяв участь у тренінгу – курсі «Использование ДНК-технологий для идентификации и изучения инвазивных и находящихся под угрозой исчезновения видов» у м. Мінськ, який відбувся в рамках проектів: Глобальна таксономічна ініціатива «Создание национальной и региональной сети для изучения чужеродных видов с использованием ДНК-технологий в качестве инструмента для решения проблем, связанных с определением таксономической принадлежности» (фінансову підтримку надає Японський фонд біологічної різноманітності); Ініціатива «БиоМост» «Передача технологии ДНК-штрихкодирования для инвентаризации и мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в Беларуси и других странах Центральной и Восточной Европы» (фінансову підтримку надає уряд Республіки Корея).

Діє угода про міжнародну спільну підготовку захисту дисертації Топораша М.К. (від 1.08.2016) (у рамках конкурсу стипендій уряду Франції - Ambassade de France en Ukraine) між кафедрою генетики і молекулярної біології і Університетом Блеза Паскаля і Національним інститутом сільськогосподарських досліджень, Клермон-Ферран, Франція.

Аспірант Попович Ю. А. (кафедра генетики та молекулярної біології) пройшла стажування тривалістю 2 місяці у John Innes Centre (Dep. оf Crop Genetics) в рамках програми «International Undergraduate Summer School 2016», м. Норвіч, Великобританія. Під керівництвом Simon Griffits та Clare Lister працювала над проектом «Identification of recombinants around the QTL on chromosome 4A in wheat for day of ear emergence».

Ю. Попович серед учасників літньої школи з молекулярної генетики

Ю. Попович серед учасників літньої школи з молекулярної генетики John Innes Centre (Dep. оf Crop Genetics) м. Норвіч, Великобританія.

ECARPIA

Аспірант Д.О. Жарікова

Аспірант Д.О. Жарікова (кафедра генетики та молекулярної біології) представляє результати своїх досліджень на Міжнародній конференції EUCARPIA 2017 Vilnius, Lithuania

Угода про міжнародне спільне керівництво в написанні дисертації (Agreement for international joint supervision of thesis) між Одеським (кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології) та Нантським університетами про міжнародну спільну підготовку захисту дисертації Мерліча А.Г. завершилася 30.11.2018 захистом дисертації на здобуття ступеня PhD.

Дисертаційна робота аспіранта Ільченко О.М. виконується в рамках міжнародного проекту Innovation in Tuberculosis (Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2017) під трьохстороннім керівництвом: д.б.н., проф. Іваниця В.О. (ОНУ); PhD, науковий співробітник Університету Умео, Швеція, Ржепішевська О.І., PhD, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту імені братів Тріас і Пужоль Університету Барселони, Іспанія, Хосе Домінгез.

Зінченко О.Ю

Зінченко О.Ю., доцент кафедри, науковий керівник проекту від ОНУ, на установчій зустрічі в Науково-дослідному інституті імені братів Тріас і Пужоль в м. Барселона, Іспанія

Проф. Іваниця В.О., доц. Зінченко О.Ю. та аспірант Ільченко О.М. взяли участь у міжнародній конференції «2nd Arctic Meeting on Clinical Tuberculosis» (Університет Умео, Швеція).

Аспіранти Фіногенова М.О., Ільченко О.М. та доц. Зінченко О.Ю. пройшли наукове стажування в Науково-дослідному інституті імені братів Тріас і Пужоль, м. Барселона, Іспанія.

Аспіранти Ільченко О.М. та Фіногенова М.О. під час стажування в Науково-дослідному інституті імені братів Тріас і Пужоль, Барселона, Іспанія

Проведено наукове стажування Беатріс Муріель Морено (Науково-дослідний інститут імені братів Тріас і Пужоль, Барселона, Іспанія), Аннесі Гіякаман та Гільєрмо Толоза (Університет де Ла Фронтера, м. Темуко, Чилі) на базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології та Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Одеськой обласної ради (в рамках угоди про співробітництво).

Беатріс Муріель Морено (IGTP, Барселона, Іспанія) зі студенткою-біотехнологом Бескровною Д.

Аннесі Гіякаман (Університет де Ла Фронтера, Темуко, Чилі) з доц. Зінченко О.Ю.

Аннесі Гіякаман розповідає про свій досвід стажування в ОНУ на innova4tb.com

У межах проекту Гільєрмо Толоза та доц. Зінченко О.Ю. було проведено профорієнтаційну зустріч з учнями ЗОШ №5 м. Одеси з нагоди European Researchers’ Night

Аспірант Ільченко О.М. взяв участь у міжнародному симпозіумі «The asymmetric burden of tuberculosis in Europe – a TBnet Symposium» на базі дослідницького центру в Борстелі, Німеччина.

На базі факультету проведено міжнародний симпозіум «Innovation in Tuberculosis Management».

 

title_5f65d4e6a5ac4702623021600509158
title_5f65d4e6a5bbe14327063161600509158
title_5f65d4e6a5cb713000624271600509158
title_5f65d4e6a5db014633056281600509158
title_5f65d4e6a5ea811087911511600509158

Міжнародний симпозіум «Innovation in Tuberculosis Management» (засідання в ауд. 27 Біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова)

Доц. Жумінська Г.І. пройшла наукове стажування у Університеті Умео (м. Умео, Швеція), присвячене характеристиці патогену шлунку Helicobacter pylori та його можливих бактеріофагів за запрошенням професора кафедри медичної біохімії та біофізики Університету Умео Thomas Borén.

У 2017 році доцент Алєксєєва Т. Г. пройшла півторамісячне наукове стажування у Сілезьському університеті (м. Катовіце, Польща) з метою засвоєння сучасних методів у галузі цитогенетики та молекулярної біології рослин, які використовуються на Кафедрі генетики і молекулярної цитології Cілезьського університету.

У 2017 році доцент Алєксєєва Т. Г. пройшла півторамісячне наукове стажування у Сілезьському університеті (м. Катовіце, Польща) з метою засвоєння сучасних методів у галузі цитогенетики та молекулярної біології рослин, які використовуються на Кафедрі генетики і молекулярної цитології Cілезьського університету.

У 2019 році відбувся візит проф. С.В. Чеботар та бакалавра О.В. Охримович до University of Life Science м. Люблін, Польща.

Проф. С.В. Чеботар виступила з промовою на урочистих заходах Природничого університету у Люблині (Польща).

Проф. С.В. Чеботар виступила з промовою на урочистих заходах Природничого університету у Люблині (Польща).

Проф. Чеботар С.В. також зробила усну доповідь – «Analysis of genetic polymorphism of Ppd-1 genes in modern bread wheat varieties of different breeding centers of Ukraine» на Міжнародній науковій конференції «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding» 14-17 травня 2019, (University of Life Science, м. Люблін, Польща).

Проф. Чеботар С.В. робить доповідь на Міжнародній науковій конференції «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding» (University of Life Science, м. Люблін, Польща)

Проф. Чеботар С.В. робить доповідь на Міжнародній науковій конференції «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding» (University of Life Science, м. Люблін, Польща)

Бакалавр кафедри генетики та молекулярної біології О.В. Охримович на Міжнародній науковій конференції «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding» виступила з усною доповіддю «Evaluation of effects of Rht-B1 a / b alleles using the analogue-lines of bread winter wheat Odes’ka 267» на Міжнародній конференції «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding» (14-17 травня 2019, University of Life Science, м. Люблін, Польща).

Кафедрою генетики та молекулярної біології продовжено співробітництво з Державною науковою установою «Інститут генетики і цитології Національної академії наук Білорусі» (Білорусь, Мінськ) у межах підписаного у 2018 році Договору про співпрацю і у 2019 році опубліковано спільну працю у виданні Web of science. Zharikova DO, Chebotar GO, Aksyonova EA, Temchenko IV, Chebotar SV. Polymorphisms in SSR-loci associated with E genes in soybean mutant lines offer perspective for breeding// Agricultural science and practice. – 2019. – V. 6 (3). – Р. 45-55.

У 2019 році вперше організовано міжнародну біологічну секцію у 6-ій Гамовській міжнародній конференції, яка проходила спільно з 19-ою Гамовською літньою школою в ОНУ. Біологічна секція під назвою “The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century” проходила 12.08.2019 та була присвячена 115-річному ювілею Г.А. Гамова. В секції брали участь науковці з України, Білорусі, Німеччини (кількість учасників понад 30). Відбулися візити професора Е. П. Фішера (Гейдельбергський університет, Німеччина) – який займається історією науки та написав більше 60 книг, серед яких біографія Нобелівського лауреата Макса Дельбрюка; к.х.н. В.В. Сімірського керівника УП «Госпрозрахзункового дослідного виробництва Інституту біоорганічної хімії Національної академії наук Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь).

Доповідачи біологічної секції “The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century” (2019): проф. Е. П. Фішер (Гейдельбергський університет, Німеччина); проф. С.В. Чеботар (ОНУ імені І.І. Мечникова); аспірант А.О. Бакума (кафедра генетики та молекулярної біології, ОНУ імені І.І. Мечникова) відповідає на питання к.б.н. О.В. Савицького (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ); проф. О.М. Громозова (Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ)

Доповідачи біологічної секції “The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century” (2019): проф. Е. П. Фішер (Гейдельбергський університет, Німеччина); проф. С.В. Чеботар (ОНУ імені І.І. Мечникова); аспірант А.О. Бакума (кафедра генетики та молекулярної біології, ОНУ імені І.І. Мечникова) відповідає на питання к.б.н. О.В. Савицького (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ); проф. О.М. Громозова (Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ)

13.08.2020 у межах ХХ Міжнародної Гамовської конференції-школи, у Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна), відбувалася робота Біологічної секції: «Важливість ідей Г. Гамова для біології 21-ого століття». У роботі секції брали участь відомі науковці, аспіранти та студенти, що ведуть дослідження в області молекулярної біології, генетики з України, Казахстану, Німеччини.

Іноземні партнери факультету

 • Університет Екс-Марсель, м. Марсель, Франція
 • Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, Канада
 • London Institute of Neurology, Великобританія
 • Barrow Neurological Institute, США
 • Інститут генетики і цитології національної академії наук Біларусі, Мінськ, Республіка Білорусь
 • Інститут біохімії національної академії наук Білорусі, м. Гродно, 230030
 • Познанський університет ім. А. Міцкевича
 • University of Brihton, Великобританія
 • INRA, Нант, Франція
 • Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture
 • Hellenic Centre for Marine Research, Гераклион, Греція
 • Agriculture Genetics Institute, Ханой, В’єтнам 
 • Umea University, Швеція
 • University of Westminster, Великобританія
 • Клайпедський університет (Інститут берегових дослідів і планування), Клайпеда, Литва
 • Стамбульський університет (факультет рибного господарства та океанографії), м. Стамбул, Туреччина
 • Університет Ататюрка (м. Эрзурум, Туреччина)
 • Науково-дослідний інститут імені братів Тріас і Пужоль (Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP)), Іспанія
 • Мережа біомедичних дослідницьких центрів (Centro de Investigacion Biomedica en Red (CIBER)), Іспанія:
  • філія CIBER в Університеті Сарагоси, Арагонський інститут нанонаук (Universidad de Zaragoza, Instituto de Nanociencia de Aragón),
  • філія CIBER в Мадридському політехнічному університеті (Universidad Politécnica de Madrid (UPM)),
  • філія CIBER в Арагонському науково-дослідному інституті здоров’я (Instituto de Investigación Sanitaria Aragón), Сарагоса,
  • філія CIBER Центр сумісних досліджень біоматеріалів (CIC biomaGUNE (BiomaGUNE)), Cан-Себастьян
 • Інститут фтизіопульмонології імені Кирила Драганюка (Institutul De Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" (IFTIP)), Молдова
 • Клініка Сервейс (Serveis Clinics (SSCC)), Іспанія
 • Дженом Айдентіфікейшн Діагностикс (Genome Identification Diagnostics GmbH (GID)), Німеччина
 • Емпе Діагностикс (Empe Diagnostics AB (EMPE)), Швеція
 • Магрітек (Magritek GmbH (Magritek)), Іспанія
 • Університет де Ла Фронтера (Universidad de La Frontera (UFRO)), Чилі
 • Державний Університет медицини та фармакології ім. Ніколає Тестеміцяну, Молдова

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f65d4e6b790c6610656911600509158
title_5f65d4e6b7a0912797979631600509158
title_5f65d4e6b7b033324999891600509158
Top