Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Адреса кафедри:
Біологічний факультет, Шампанський провулок, 2, м. Одеса, 65058
Тел. (0482) 68-79-64 

Завідувач кафедри

д.б.н., професор Філіпова Тетяна Олегівна

д.б.н., професор Філіпова Тетяна Олегівна
 
Заступник завідувача
К.б.н., доцент Гудзенко Тетяна Василівна
 
Вчений секретар кафедри
к. б. н., доцент Ямборко Ганна Валентинівна

Співробітники кафедри 

Співробітники кафедри

Викладачі:

 1. Іваниця Володимир Олексійович, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Премії імені Д.К. Заболотного НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, д.б.н., професор
 2. Філіпова Тетяна Олегівна,  д.б.н., професор
 3. Галкин Борис Миколайович, д.б.н., професор
 4. Гудзенко Татьяна Васильевна, к. б. н., доцент
 5. Ямборко Ганна Валентинівна, к. б. н., доцент
 6. Єлинська Наталія Олексіївна, к. б. н., доцент 
 7. Іваниця Тетяна Володимирівна, к. б. н. ., доцент
 8. Лиманська Наталія Вікторівна, к. б. н., доцент
 9. Зінченко Оксана Юріївна, к. б. н., доцент
 10. Васильєва Наталія Юріївна, к. б. н. 
 11. Русакова Марія Юріївна, к. б. н. 
 12. Крилова Катерина Дмитрівна, к. б. н. 
 13. Сергеєва Жанна Юріївна, к. б. н. 
 14. Жумінська Ганна Іванівна, к. б. н. 
 15. Галкін Микола Борисович, к. б. н. 
 16. Афонін Сергій Анатолійович, старший викладач
 17. Лісютін Генадій Вікторович, старший викладач
Наукові співробітники:
 • Страшнова Ірина Валентинівна, к.т.н., с.н.с.
 • Жунько Інна Олександрівна, к.б.н., н.с. 
 • Басюл Олена Владленівна, к.т.н., н.с.
 • Галкін Микола Борисович, к. б. н., с.н.с.
 • Бєляєва Тамара Олексіївна, н.с.
 • Конуп Ігор Петрович, н.с. 
 • Бурлака Тетяна Василівна, н.с.
 • Горшкова Олена Георгіївна, н.с.
 • Чабан Микола Миколайович, м.н.с.
 • Боброва Олександра Євгеніївна, м.н.с. 
 • Лісютіна Людмила Анатоліївна, м.н.с.
 • Назаренко Ганна Миколаївна, м.н.с.
 • зам. директора БННЦ  Хитрова Алла Миколаївна
Навчально-допоміжний персонал: 
 • Демиденко Вікторія Валентинівна, зав. навчальної лабораторії 
 • Кранга Катерина Михайлівна, інженер І категорії 
 • Кирдогло Галина Дмитрівна,  інженер І категорії

Спеціалізація кафедри

Мікробіологія, Вірусологія, Біотехнологія (молекулярная, фармацевтична і косметологічна).
 

Карантин - це не привід зупиняти навчання!

Співробітники кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова підчас карантину виконують своє навчальне навантаження у повному обсязі, використовуючи методи дистанційного навчання.

Студенти прослуховують лекції з використанням програми Zoom, отримають презентацій та контрольні завдання за допомогою веб-серверу Google Classroom, месенджерів Viber, Telegram та електронною поштою.
 
Професор Філіпова Т.О. використовує месенджери Viber, Telegram для роботи зі студентами біотехнологами 4 курсу з дисципліни «Фармакологічна та косметологічна біотехнологія». Студентам були надані теми рефератів і презентацій. Консультації надаються електронною поштою та телефоном. Перевірка завдань здійснюється після їх отримання на електронну пошту.
 
Зі студентами біотехнологамі першого курсу (курс «Біологія клітини») та четвертого курсу (курс «Біотехнологія клітин та тканин») працює доцент Гудзенко Т.В., використовуючи програму Zoom.
 
Доценти Русакова М.Ю (курс «Біологія продуцентів») і Васильєва Н.Ю. (курси «Інформаційні методи в біотехнології» та «Математичні методи та моделювання») проводять заняття зі студентами біотехнологамі 2-го курсу також у програмі Zoom .
 
Лекції к вигляді відеоконференцій з курсу «Вірусологія» для студентів біологів та біотехнологоів 3-го курсу біологічного факультету проводить доцент Іваниця Т.В. Для студентів біотехнологоів 3-го курсу доцент Ямборко Г.В. підготувала презентації та тестові завдання з курсів «Загальна біотехнологія» та «Технологія мікробіологічного виробництва» у Google Classroom.
 
Там же отримують свої завдання студенти біотехнологі 4-го курсу за матеріалом курсу «Проектування біотехнологічних виробництв». Використовує для продовження праці зі студентами біологами 3-го курсу в умовах карантину доцент Русакова М.Ю. Вони також з використовують веб-сервіс Google
 
Classroom для того щоб отримати підготовлені викладачем презентації та тестові завдання за курсом «Біосенсори». Такі важливі та цікаві курси як «Молекулярно-генетичні основи імунітету» та «Молекулярно-генетичні основи імунітету та молекулярна генетика» для студентів біологів-мікробіологів 4-го року навчання читає доцент Жумінська Г.І. у вигляді відеоконференцій (програма Zoom).
 
Доц. Галкін М.Б. використовує месенджери Viber, Telegram для роботи зі студентами біотехнологами 4 курсу з дисципліни «Іммобілізація ферментів та клітин».
 
Досить велика кількість навчальних матеріалів підготовлена співробітниками кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для магістрів. Під час карантину вони досить тісно працюють разом з доцентом Ліманською Н.В., яка проводить заняття за курсами «Геносистематика» у магістрів біологів та «Молекулярно-біологічні основи мінливості мікроорганізмів» у магістрів біотехнологів та мікробіологів через веб-сервіс Google Classroom; доцентом Жумінською Г.І. за курсом «Прикладні проблеми вірусології» (магістри біотехнологі та мікробіологі); доцентом Русакова М.Ю. за курсом «Біосенсори та діагностикуми» та доцентом Галкіним М.Б. за курсом «Сучасні методи дослідження біологічних об’єктів».
 
Крім того викладачі кафедри використовують університетську тестову програму Sphynx для проведення модульного тестування під час карантину
 
micbio
 • Презентації кафедри

   
     
   
 
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології проводить щорічну Літню школу з молекулярної мікробіології та біотехнології для молодих учених

Основні напрями наукової діяльності кафедри 

 • біорізноманітність бактерій, консервація (Lactobacillus, Bacillus,Myxococcus, Cytophaga, Pseudomonas, Annamox); 
 • колекція культур бактерій, бактеріофагів та базидіальних грибів;
 • мінливість бактерій в природних біоценозах під дією хімічних токсикантів;
 • механізми утворення біоплівок на поверхнях і регуляція їх утворення;
 • екологія мікроорганізмів, морська мікробіологія, біологічна різноманітність морських прокаріот (метагеномний аналіз), морські анаеробні спороутворювальні бактерії (бацили) із глибоководних осадів та води Чорного моря, продуценти антибіотиків і бактеріоцинів, їх низькомолекулярні біологічно-активні пептиди;
 • екологічна  біотехнологія, мікробіологічні показники забруднення природних вод, мікроорганізми - деструктори нафти і нафтопродуктів (Pseudomonas), біотехнологічні методи ремедіації морських вод та ґрунту;
 • мікробна біотехнологія переробки промислових відходів вугільної промисловості та енергетики для отримання з них рідкісних металів та зниження їх токсичності (Thiobacillus); 
 • взаємодія мікроорганізмів та рослин, міжмікробні взаємодії,  застосування пробіотичних бактерій (Bacillus, Lactobacillus, Alcaligenes)  у захисті від фітопатогенних мікроорганізмів (Agrobacterium, Erwinia, Ralstonia) та стимулюванні росту рослин (виноград, пшениця, томати); 
 • молочнокислі бактерії роду Lactobacillus, ізольовані з рослинної продукції різних географічних зон (Україна, Франція, В'єтнам), антагоністичні властивості, пробіотики;
 • бактеріофаги фітопатогенних бактерій, віруси рослин;
 • бактеріоцини та їх характеристика;
 • роль перелітних птахів у переносі збудників бактеріальних та вірусних захворювань;
 • антимікробна та імуномодулювальна дія штучно синтезованих в університеті металорганічних сполук та природних речовин.
 
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології видає науковий журнал «Мікробіологія і біотехнологія»
 
 
 
 

Партнери кафедри

 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ (Київ)
 • Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (Київ)
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (Київ)
 • Інститут морської біології НАН України (Одеса)
 • Селекційно-генетичний інститут – Національний центр рослинництва та сортовивчення УААН (Одеса);
 • Інженерно - технологічний інститут (ІТІ) «Біотехніка» УААН 
 • Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова" МОЗ України
 • Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. акад. В.П. Філатова АМНУ (Одеса)
 • Український науково-дослідний інститут реабілітації і курортології МОЗ України (Одеса)
 • Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України 
 • Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» Національної академії аграрних наук України, (смт Таїрове)
 • Централізована імуновірусологічна лабораторія з діагностикою СНІДу
 • та інших особливо-небезпечних вірусних інфекцій ДУ «Одеський обласний лабораторний центр ДСЕС України»
 • University of Brihton (UK)
 • INRA (Nantes, France)
 • Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture
 • Hellenic Centre for Marine Research (Heraklion, Greece)ї
 • Agriculture Genetics Institute (Hanoi, Vietnam)
 • Umea University (Sweden)
 • University of Westminster (UK)
 
Cеред випускників кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології є співробітники Umea University (Sweden), Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ (Київ), Інституту морської біології НАН України (Одеса), Селекційно-генетичного інституту – Національного центру рослинництва та сортовивчення УААН (Одеса); Інженерно - технологічного інституту (ІТІ) «Біотехніка» УААН, Українського науково-дослідного протичумного інституту імені І.І. Мечнікова" МОЗ України, Одеського науково-дослідного інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. акад. В.П. Філатова АМНУ (Одеса), Українського науково-дослідного інституту реабілітації і курортології МОЗ України (Одеса), Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України, Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» Національної академії аграрних наук України, (смт Таїрове) та інших наукових установ, лабораторій різного профілю діяльності (клінічні, гістологічні, імуно-вірусологічні, лабораторії приватних мереж «Сінево», «Смартлаб», «EUROLAB» тощо), різних медичних закладів: пологових будинків, лікарень, санітарно-епідеміологічних станцій, а також таких співробітники таких установ як WWF, FE SGS UKRAINE, "Симеста ВААЛ" та інших. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0e8e5cf31613855636441594789468
title_5f0e8e5cf32608348151671594789468
title_5f0e8e5cf335b5620403061594789468
Top