Гідробіологічна станція

Гідробіологічна станція

Завідуючий станцією Ковтун Олег Олексійович, доцент кафедри гідробіології та загальної екології

Завідуючий станцією Ковтун Олег Олексійович, старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

Співробітники:

  1. Морозов Юрій Вікторович – фахівець
  2. Соловйова Ольга Леонтіївна – біолог (гідрохімік)
  3. Тарасенко Анастасія Олександрівна – фахівець
  4. Новіков Єгор Миколайович – фахівець
  5. Слизький Андрій Васильович – біолог

Гідробіологічна станція розташована на Малому Фонтані – унікальному, майже останньому в районі Одеси місці, яке все ще зберігає риси морської біоти з природними комплексами біогеоценозів, які зникли практично на всьому узбережжі Одеської затоки.

З часів заснування гідробіологічна станція є базою для гідробіологічних, екологічних та гідролого-гідрохімічних досліджень вчених Одеського університету.
Гідробіологічна станція є допоміжним учбовим підрозділом біологічного факультету, загальне керівництво здійснюється кафедрою гідробіології та загальної екології.

Історія станції

Історія станції нараховує більше 100 років. Заснована в 1902 році професором П. М. Бучинським, який одним з перших почав проводити наукові дослідження морської флори та фауни. Саме завдяки станції прискорився процес «інвентаризації» фауни Одеської затоки: ракоподібних (М. Калішевський), губок (П. Куделін), риб (К. Кисилевич, А. Яцентковський). В різні роки тут працювали видатні вчені зі світовим ім’ям – І. І. Мечников, О.О. Ковалевський, В. В. Заленський та інші.

Зоологічна станція, як вона називалась в ті часи, чи морське відділення зоотомічної лабораторії, була базою для роботи студентів, співробітників університету та сучасників товариства природознавців. Тут проводилися екскурсії зі студентами та школярами з метою ознайомлення з засобами добування та сортування морського біологічного матеріалу.

На станції вели дослідження відомі на сьогодні вчені, які вивчали: зоопланктон (А. О. Буяновська), іхтіопланктон (Ю. П. Зайцев), зообентос (С. Б. Грінбарт), фітобентос (І. І. Погребняк), риб затоки та лиманів (Ф. С. Замбриборщ).

В різні часи загальне керівництво та кураторство станцією здійснювали видатні вчені: П. М. Бучинський, Д. К. Третьяков, І. І. Пузанов; завідувач гідробіологічним сектором Зоолого-біологічного інституту М. О. Загоровський, директор Одеського зоопарку Г. В. Бейзерт. Завідувачами станції були Ю. П. Зайцев (1950-1956), М. А. Віннікова (1956-1971), О. Шулім (1971-1973), А. Д. Гончаров (1974-1980), С. М. Слукін (1980-2004).

З 1950 р. велику увагу приділяли станції як учбовій лабораторії. Для демонстрації студентам були створені акваріуми з різними біогеоценозами Одеської затоки; проводилися практичні заняття, відбір проб для студентських наукових робіт, учбова та виробнича практики.

З 1966 р. станція стала базою наукових досліджень, які охопили не тільки акваторію Одеської затоки, але й пригирлових районів Дніпра, Дністра, Дунаю, Тендровської, Ягорлицької та Джарилгацької заток, а також лиманів північно-західного Причорномор`я.

Учбова робота

На гідробіологічній станції проводяться лабораторні, практичні та лекційні заняття з загальних та спеціальних курсів кафедри гідробіології та загальної екології щодо проблем екології морських та континентальних водних екосистем, іхтіології, альгології, рибоводства, охорони природи та еко-токсикологічної експертизи, а також великому спецпрактикуму (ВСП).

Станція забезпечує викладачів кафедри біологічним матеріалом для практичних занять з ВСП, гідробіології, іхтіології; надає допомогу при зборі матеріалу для написання курсових, дипломних та дисертаційних робіт.

Науково-дослідна робота

На станції проводиться постійний цілорічний гідрохімічний моніторинг моря з визначенням основних параметрів (температура, солоність та ін.). Матеріально-технічна база станції, що включає декілька весельних та моторних човнів, необхідне гідробіологічне та легководолазне обладнання, використовується викладачами та науковими співробітниками біологічного факультету та кафедри гідробіології та загальної екології при виконанні науково-дослідницьких робіт. За часи польового сезону співробітниками біостанції та кафедри ведеться відбір іхтіологічних проб, проб іхтіопланктону, зообентосу, фітобентосу.

З 2000 р. на гідробіологічній станції сформована група співробітників, що займаються підводними гідробіологічними дослідженнями (керівник – завідуючий біостанцією Олег Олексійович Ковтун, професійний водолаз-інструктор). Група пройшла спеціальну підготовку (спеціалісти мають посвідчення підводних плавців міжнародного класу CMAS) та її члени виконують гідробіологічні дослідження за допомогою найновіших методик, проводять підводні фото і відеозйомки, а також комп’ютерний монтаж відзнятого матеріалу. З 2002-2004 рр. О.А. Ковтуном створений серіал науково-популярних фільмів про підводний світ Чорного моря, який отримав в 2006 р. Грифи Міністерства освіти та науки України, та є учбовим посібником для школярів та студентів.

Гідробіологічна станція ОНУ занесена в мережу біостанцій Чорного і Азовського морів, які здійснюють постійний моніторинг морського середовища та біоресурсів.

Співробітництво

На базі Гідробіологічної станції університет співпрацює з біологічними факультетами різних навчальних закладів та науково-дослідницькими інститутами України і Європи, насамперед, з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразина, з Клайпедським університетом (Литва) та ін. для проведення сумісних досліджень та учбової роботи. Станція приймає участь у програмі обміну студентами та науковими співробітниками.

Адреса

65058, Україна, м. Одеса, Нижня тераса Ботанічного саду, причал № 171
тел. +38048-746-57-16, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт гідробіологічної станції:  hydrobio.onu.edu.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top