Навчально-методичні праці

 • Чеботар С.В.

  1. Чеботар С. В., Тоцький В. М., Майкова Г. В., Ружицька О. М., Гладкій Т. В., Ківганов Д. А., Афонін С. А., Іваниця В. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студентів біологічного факультету, які отримують ОКР «Бакалавр». – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – 164 с.
  2. Хаустова Н. Д., Стрельцова Н. А., Благодарова О. М., Білоконь С. В., Чеботар С. В. Атлас Drosophila melanogaster (колекція кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ імені І. І. Мечникова : методичні вказівки /– Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 47 с.
 • Січняк О. Л.

  1. Січняк О. Л. Розв’язування задач з популяційної генетики. Методичний посібник. – Одеса: Астропринт, 2003. – 52 с.
  2. Січняк О. Л. Нехромосомна спадковість. Конспект лекцій. – Одесса: ОНУ, 2004. – 176 с.
  3. Бланковська Т. П., Січняк О. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Рослинництво” (для студентів І курсу денної форми навчання). – Одеса: ОНУ, 2004. – 44 с.
  4. Січняк О. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Популяційна біологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності «біологія». – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 68 с.
  5. Мірось С. Л., Січняк О. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Імуногенетика» для студентів заочної форми навчання спеціальності біологія. – Одеса: КП ОМД, 2007. – 73 с.
  6. Січняк О.Л. Медична генетика: конспект лекцій. – Одеса: ОНУ, 2016. – 124 с.
  7. Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет, 2017. – 212 с.
  8. Січняк О.Л., Капрельянц Л.В., Килименчук О.О. Генетика: навч. посібн. для студ. ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» … денної й заочної форм навчання. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 148 с.
 • Мірось С. Л.

  1. Мірось С. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Імуногенетика» для студентів заочної форми навчання спеціальності «біологія». – Одеса: ОНУ, 2007. – 74 с.
  2. Тоцький В. М., Мірось С. Л. Збірник тестових завдань для контролю самостійної роботи студентів заочного відділення з дисципліни „Генетика з основами селекції”. – Одеса, 2007. – 26 с.
  3. Гандірук Н. Г., Мірось С. Л. Молекулярна біологія. Тексти окремих лекцій – Одесса: «Укрполиграф», 2007. – 51 с.
  4. Мірось С. Л., Січняк О. Л. Конспект лекцій з дисципліни «Імуногенетика» для студентів заочної форми навчання спеціальності біологія. – Одеса: КП ОМД, 2007. – 73 с.
  5. Мірось С. Л., Гудзенко Т. В., Філіпова Т. О., Тоцький В. М., Білоконь С. В. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 32 с.
  6. Андрієвський О. М., Мірось С. Л., Пастернак С. Л. Фізико-хімічні методи дослідження білків : Методичний посібник для студентів, аспірантів і стажистів, що навчаються на біологічному факультеті. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 76 с.
  7. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Запорожченко О. В., Алєксєєва Т. Г., Гладкій Т. В., Афонін С. А. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 30 с.
  8. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Алєксєєва Т. Г., Запорожченко О. В.,. Гладкій Т. В, Ружицька О. М., Ямборко Г. В., Афонін А. С. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014. – 42 с.
 • Білоконь С. В.

  1. Хаустова Н. Д., Белоконь С. В. Методические указания к большому практикуму. Раздел «Генетический анализ дрозофилы». Одесса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. – 9 с.
  2. Хаустова Н. Д., Білоконь С. В. Білки і молекулярно-біологічні процеси. Тексти лекцій з дисципліни „Молекулярна біологія” для студентів заочної форми навчання. Одеса: Астропринт, 2010. – 28 с.
  3. Мірось С. Л., Гудзенко Т. В., Філіпова Т. О., Тоцький В. М., Білоконь С. В. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 32 с.
  4. Хаустова Н. Д., Білоконь С. В. Генетика поведения. Курс лекцій Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014 – 76 с.
  5. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Алєксєєва Т. Г., Запорожченко О. В.,. Гладкій Т. В, Ружицька О. М., Ямборко Г. В., Афонін А. С. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014. – 42 с.
  6. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Запорожченко О. В., Алєксєєва Т. Г., Гладкій Т. В., Афонін С. А. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 30 с.
  7. Хаустова Н. Д., Стрельцова Н. А., Благодарова О. М., Білоконь С. В., Чеботар С. В. Атлас Drosophila melanogaster (колекція кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ імені І. І. Мечникова : методичні вказівки /– Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 47 с.
  8. Белоконь С. В. Основи біоетики і біотехнології. - Одеса: Одеський національний університет, 2017. – 155 с.
  9. Алєксєєва Т. Г., Білоконь С. В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Політенні хромосоми Drosophila melanogaster». - Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 42 с.
 • Алєксєєва Т. Г.

  1. Тоцький В. М., Запорожченко О. В., Трочинська Т. Г. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт (методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання біологічних спеціальностей). – Одеса: Університет Мечникова, 2009. – 42 с.
  2. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка». – Одеса. Університет Мечникова, 2011. – 16 с.
  3. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Алєксєєва Т. Г., Запорожченко О. В.,. Гладкій Т. В, Ружицька О. М., Ямборко Г. В., Афонін А. С. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014. – 42 с.
  4. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Запорожченко О. В., Алєксєєва Т. Г., Гладкій Т. В., Афонін С. А. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 30 с.
  5. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка». – Одеса. Університет Мечникова, 2011. – 16 с.
  6. Алєксєєва Т. Г. Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин: методичні вказівки. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 52 с.
  7. Топтіков В. А., Ковтун О. О., Алєксєєва Т. Г. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально-методичний посібник. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 70 с.
  8. Toptikov V. A., Alieksieieva T.G., Kovtun O. A. Hydrolitic enzymes of Rapana venosa digestive system: Saarbrüken : LAP LAMBERT Academi Publishing, 2017. – 65 p
  9. Ківганов Д. А., Стойловський В. П., Алєксєєва Т. Г., Гладкій Т. В. Методичні вказівки з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету денної та заочної форми навчання. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 42 с.
  10. Алєксєєва Т. Г., Білоконь С. В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Політенні хромосоми Drosophila melanogaster». - Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 42 с.
 • Топтіков В. А.

  1. Топтіков В.А. Екологічна фізіологія: фізіологія загальних механізмів індивідуальної адаптації. - Вознесенськ, 2005. - 108 с.
  2. Топтіков В. А. Довідковий матеріал з курсу «Анатомія людини». Розділ: «Еволюція людини і расознавство» (для самостійної роботи студента). - Одеса ОНУ, 2006. – 79 с.
  3. Топтіков В. А., Ковтун О.О., Алєксєєва Т. Г. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально-методичний посібник. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 70 с.
  4. Toptikov V. A., Alieksieieva T.G., Kovtun O. A. Hydrolitic enzymes of Rapana venosa digestive system: Saarbrüken : LAP LAMBERT Academi Publishing, 2017. – 65 p.
  5. Топтіков В. А., Єршова О. М. , Ковтун О. О., Лавренюк Т. І., Тоцький В. М. Біохімічні та генетичні дослідження адаптивності тварин (на прикладі Rapana venosa). Навчально-методичний посібник. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2017. – 144 с.
 • Задерей Н. С.

  1. Гандирук Н. Г., Задерей Н. С. 200 задач по генетике и молекулярной биологии. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением биологии. Одесса, Автограф. – 2001. – 31с.
  2. Задерей Н. С. Біотехнологія рослин. Навчально – методичний посібник. . – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2015. – 84 с.
  3. Задерей Н. С. Фармакогенетика. Навчально – методичний посібник. – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2015. – 86 с.
 • Тоцький В. М.

  1. Тоцький В. М. Генетика: підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. Видання третє, виправлене і доповнене. – Одеса: Астропринт. – 2008. – 712 c.
  2. Тоцький В. М. Генетика: підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. – Одеса: Астропринт. Видання друге, виправлене і доповнене. – 2002. – 712 c.
  3. Тоцький В. М., Запорожченко О. В., Трочинська Т. Г. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт (методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання біологічних спеціальностей). – Одеса: Університет Мечникова, 2009. – 42 с.
  4. Тоцький В. М., Мірось С. Л. Збірник тестових завдань для контролю самостійної роботи студентів заочного відділення з дисципліни „Генетика з основами селекції”. – Одеса, 2007. – 26 с.
  5. Мірось С. Л., Гудзенко Т. В., Філіпова Т. О., Тоцький В. М., Білоконь С. В. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 32 с.
  6. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Запорожченко О. В., Алєксєєва Т. Г., Гладкій Т. В., Афонін С. А. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 30 с.
  7. Чеботар С. В., Тоцький В. М., Майкова Г. В., Ружицька О. М., Гладкій Т. В., Ківганов Д. А., Афонін С. А., Іваниця В. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студентів біологічного факультету, які отримують ОКР «Бакалавр». – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – 164 с.
  8. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Алєксєєва Т. Г., Запорожченко О. В.,. Гладкій Т. В, Ружицька О. М., Ямборко Г. В., Афонін А. С. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014. – 42 с.
  9. Топтіков В. А., Єршова О. М. , Ковтун О. О., Лавренюк Т. І., Тоцький В. М. Біохімічні та генетичні дослідження адаптивності тварин (на прикладі Rapana venosa). Навчально-методичний посібник. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2017. – 144

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0eaaf6c623f5291298601594796790
title_5f0eaaf6c633c2389790171594796790
title_5f0eaaf6c644018019306221594796790
Top