Факультет романо-германської філології

Факультет романо-германської філології

Декан факультету професор Лідія Миколаївна Голубенко

Декан факультету професор Лідія Миколаївна Голубенко

Керівництво факультету

Декан факультету

Голубенко Лідія Миколаївна кандидат філологічних наук, професор. тел.: +38(0482) 63-07-03

Заступник декана

Тхор Неоніла Максимівна, кандидат філологічних наук, доцент. тел.: +38(048) 748-03-13

Заступник декана з навчальної роботи  

Весна Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент. тел.: +38(048) 748-03-13

Заступник декана з наукової роботи

Кравченко Ніна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент. тел.: +38(0482 ) 63-13-07

Заступник декана з виховної роботи і роботи з іноземними
студентами

Єрьоменко Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент. тел.: +38(048) 746-50-48

Історія

Факультет романо-германської філології Одеського національного університету імені. І.І. Мечникова - це частина одного з найпрестижніших європейських університетів, широко знаних не лише в Україні, але й да­леко за її межами. Факультет РГФ - це перш за все по­тужний колектив викладачів, який спроможний виконувати на високо­му рівні своє основне завдання, а саме, готувати кваліфікованих філо­логів, фахівців з іноземних мов з широкою ерудицією, вихованих в кращих університетських традиціях. До викладацького складу поряд з досвідченими спеціалістами, біль­шість з яких мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, належать також молоді, перспективні випуск­ники факультету, які підвищують свій науковий і педагогічний потенціал у провідних університетах нашої країни і зарубіжжя.

Серед викладачів факультету - 10 докторів наук, професорів, 118 кандидатів наук, доцентів, автори сучасних навчальних посібників та монографій, лектори з Німеччини, Франції, Іспанії, Греції, Італії. Серед наших випуск­ників - вчені-філологи, викладачі іноземних мов, перекладачі. Наш диплом державного зразку визнається не тільки в Україні, але й за кордоном. Науковці факультету інтенсивно працюють у галузі філології; готують кандидатів і докторів наук - на факультеті функціонує докторантура і аспіран­тура, створено Спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

В університеті і на факультеті існують "представництва" таких європейських країн: Німецький Країнознавчий Центр, Французький, Італійський, Грецький та Іспанський Культурні Центри, а також Американський Ресурсний Центр. Через систему грантів ми беремо участь у міжнародних наукових програмах, наші викладачі і аспіранти працювали у США, Великій Британії, Франції, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Греції, Італії та ін.

Факультет романо-германської філології
Загальна фотографія факультету

Ми готуємо

Ми готуємо викладачів англійської, німецької, французької, іспанської мов та перекладачів з англійської, німецької, французької, іспанської, італійської і новогрецької мов. Також студенти факультету вивчають як спеціальність зарубіжну літературу від античних творів древньої Греції та Риму до сучасної літератури країн, мови яких викладаються на факультеті. Наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням. Більшість з них є викладачами середніх і вищих навчальних закладів, співробітни­ками державних установ, перекладачами на підприємствах різних форм власності. Частина випускників обрали академічну кар'єру і навчаються в аспірантурі.

 

Факультет РГФ готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр (4 роки навчання)

Бакалавр філології. Викладач іноземної мови і літератури або перекладач з основної іноземної мови

Спеціаліст (5 років навчання)

Філолог-германіст (романіст). Викладач двох іноземних мов і літератур; перекладач з двох іноземних мов і літератур

Магістр (5 років навчання)

Філолог. Викладач двох іноземних мов і літератур

Шановні абітурієнти! Візьміть до уваги наступне: навчаючись за фахом "Переклад" ви отримуєте додаткову кваліфікацію "Викладач двох іноземних мов і літератур".

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова як навчальний заклад найвищого (четвертого) рівня акредитації видає своїм випускникам диплом, який відповідає високим вітчизняним і зарубіжним стандартам. Формами навчання на факультеті є денна і заочна. Абітурієнти можуть всту­пати на факультет і навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі.

Наші студенти перемагають на Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов (у 2013 році студенти факультету отримали:  з італійськоїї мови І місце  - студентка 3 курсу Ястребна Маргарита; з англійської мови 2 місце студент 5 курсу Карпенко Максим, з німецької мови 2 місце студентка 3 курсу Туркіна Катерина).  Студенти публікують результати своїх досліджень у фахових видан­нях факультету та університету. Кращі студенти навчаються в аспірантурі і згодом захищають канди­датські дисертації.

Кафедри РГФ

Граматики англійської мови
Завідувач кафедри - професор, доктор філологічних наук Карпенко Олена Юріївна
телефон: +38(048) 776-11-15

Зарубіжної літератури
Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Силантьєва Валентина Іванівна
телефон: +38 (0482) 68-12-88

Іноземних мов гуманітарних факультетів
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Віт Надія Петрівна
телефон: +38 (0482) 635-745

Іноземних мов природничих факультетів
Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна
телефон: +38 (0482) 635-745

Іспанської філології
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Гринько Людмила Віталіївна
тел.: +38 (0482) 746-08-58

Лексикології та стилістики англійської мови
Завідувач кафедри - доктор філологiчних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна
телефон: +38 (048) 776-21-89

Німецької філології
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, професор Голубенко Лідія Миколаївна
телефон: +38 (0482) 68-77-33

Педагогіки
Завідувач кафедри педагогіки – доктор педагогічних наук, професор Цокур Ольга Степанівна
Тел.: +38 (0482) 68-70-82

Теоретичної та прикладної фонетики англійської мови
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови - кандидат філологічних наук, доцент Григорян Нектар Разміковна
Телефон: +38 (0482) 63-13-07

Теорії та практики перекладу
Завідувач кафедри -  кандидат філологічних наук, доцент Болдирєва Анжела Євгенівна
Телефон +38 (048)746-50-48

Французької філології
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Марінашвілі Мальвіна Джангізівна
Телефон: +38 (0482) 68-79-53

Факультет романо-германської філології має свою комп'ютерну мережу з виходом в Інтернет та два комп'ютерні класи, в яких створено умови для застосування інформаційних технологій у вивченні мови та перекладу, лінгвістичних дослідженнях, для виконання курсових і дипломних робіт. Завдяки постійному і швидкому доступу до Інтернету значно розширилися можливості студентів у пошуку потрібної довідкової та наукової інформації на іноземних мовах. На факультеті функціонує також лабораторія експериментальної фонетики та спеціально обладнаний кабінет синхронного перекладу.

Студентське життя на факультеті РГФ неможливо уявити без актив­ного, змістовного дозвілля. З перших днів навчання студенти проявляють свої таланти у традиційному осінньому концерті самодіяльного мистецтва "Свято першокурсника". Інші цікаві аспекти - Дні відділень, фонетичні конкурси, театральні вистави на іноземних мовах, вечори відпочинку у Молодіжному центрі, спортивні змагання.

Щорічним кульмінаційним моментом життя наших студентів є День факультету - весняне свято студентів, викладачів і випускників, що не забувають свою Alma Mater.
Запрошуємо до співробітництва і спільної творчості на факультеті РГФ. Гарантуємо вам високий рівень навчання і сучасні методики викла­дання. На нашому факультеті ви зможете не лише досконало оволодіти багатьма мовами, але й долучитися до культури і традицій країн, мови яких вивчатимете.

 

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТ РГФ

-          20 березня у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулося закриття та підбиття підсумків ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Французька мова та література».

Кращою в турі «Усне мовлення» стала Марія Абрамова – студентка 3 курсу французького відділення.

Третя місце в олімпіаді посіла Валерія Томсинська студентка 4 курсу французького відділення факультету РГФ.

-          Студенти факультету РГФ (Цимбал А.С., Татарчук Р.В., Тіореско А.М., , Лусунова В.В., які входять до складу трупи студентського франкомовного театру «Liberté» (керівник – доцент Телецька Т.В.), взяли участь у Х Міжнародному фестивалі студентських франкомовних театрів, який відбувався у м. Дніпропетровську 20-22 березня 2014 р., та отримали ІІ премію з поїздкою 16-17 квітня 2014 р. до Київського національного лінгвістичного університету дляпоказу своєї конкурсної вистави «Дружини Синьої Бороди» у рамках святкування 10-річного ювілею Міжнародного фестивалю студентських франкомовних театрів.

-          31 березня 2014 р. студенти ІІІ курсу відділення французької філології Абрамова Марія та Бойко Олександра взяли участь у VІІІ Міжнародному конкурсі поетичного перекладу, організованому Асоціацією викладачів французької мови України (АВФМУ) за підтримки Посольства Канади в Україні для учнів середніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів і присвяченому вшануванню 200-річного ювілею з дня народження великого кобзаря українського народу Тараса Шевченка, у якому одержали: Абрамова Марія – І місце, Бойко Олександра – ІІ місце.

-         Перше місце на всеукраїнській олімпіаді  з італійської мови посіла Лебедюк Сніжана – студентка 3 курсу.

-         Перше місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт посіла студентка 4 курсу Петрова Єлизавета.

-         Студентка  3 курсу Медведенко Олена посіла перше місце в чемпіонаті Одеської області з боксу серед жінок.

-         Команда КВК "Movie60", яка складається зі студентів 1 курсу факультету РГФ, зайняла перше місце в чемпіонаті команд КВК Одеського університету.

 

Адреса

Одеса, Французький бульвар 24/26
поштовий індекс 65058
тел.: +38 (0482) 63-07-03

НАГОРУ