Економіко-правовий факультет

Декан економіко-правового факультету 

ТРУБА ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ –
кандидат юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Действующий декан - к.ю.н., доцент Труба Вячеслав Иванович

 

Заступники декана 

Токарчук Людмила Михайлівна
кандидат юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Смітюх Андрій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ломачинська Ірина Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Економіко-правовий факультет – один із провідних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який існує з 1865 р., коли на базі Рішельєвського ліцею був створений  і розпочав свою діяльність Імператорський Новоросійський університет, маючи у своєму складі три факультети: історико-філологічний, фізико-математичний та юридичний. Сьогодні на факультеті навчається 1550 студентів очної та заочної форми навчання.

Економіко-правовий факультет – сучасний динамічний факультет, який здійснює висококваліфіковану підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів за спеціальностями:

Бакалавр

Магістр

PhD 

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,
банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

081 – Право

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент
(«Менеджмент організацій і адміністрування»,
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент готельно-ресторанної діяльності»)

081 – Право

051 – Економіка

073 – Менеджмент

081 – Право

Економіко-правовий факультет – підрозділ провідного класичного університету Півдня України, який динамічно розвивається відповідно сучасним світовим освітнім та науковим тенденціям. Економіко-правовий факультет – це сучасні освітні технології (презентації, кейси, майстер-класи, відкриті лекції та консультації провідних фахівців в галузі права, економіки, управління, зокрема успішних випускників факультету); ефективне поєднання теорії та практики; широкі можливості для професійного розвитку студентів завдяки участі у міжнародних та всеукраїнських турнірах, олімпіадах, конкурсах, конференціях; активне культурне, спортивне, суспільне життя студентів.

Навчальний процес на економіко-правовому факультеті забезпечують 11 кафедр:

 • кафедра адміністративного і господарського права – завідувач: доктор юридичних наук, професор Миколенко О. І.
 • кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права – завідувач: доктор філософських наук, кандидат юридичних наук, професор Плавич В. П.
 • кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики  – завідувач: кандидат юридичних наук, доцент Дрішлюк І. А.
 • кафедра конституційного права та правосуддя – завідувач: доктор юридичних наук, професор  Корчевна Л. О.
 • кафедра цивільно-правових дисциплін – завідувач: доктор юридичних наук, професор Канзафарова І. С.
 • кафедра економіки та підприємництва – завідувач: доктор економічних наук, професор Горняк О. В.
 • кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій – завідувач: доктор фізико-математичних наук, професор Тюрин О. В.
 • кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування – завідувач: доктор економічних наук, професор Садченко О. В.
 • кафедра менеджменту та інновацій – завідувач: доктор економічних наук, професор Кузнєцов Е. А.
 • кафедра обліку і оподаткування – завідувач: кандидат економічних наук, доцент Кусик Н. Л.
 • кафедра фінансів, банківської справи та страхування – завідувач: кандидат економічних наук, доцент Журавльова Т. О.

Сьогодні на факультеті працюють 129 викладачів, 72 з яких мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 17 докторів наук. Більшість викладачів факультету пройшли стажування в закордонних університетах.

На економіко-правовому факультеті видаються фахові наукові журнали:

Вісник Одеського національного університету. Правознавство 

Вісник Одеського національного університету. Економіка 

Правова держава 

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 

На економіко-правовому факультету функціонує Спеціалізована вчена рада К 41.051.11 – за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та  управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413) – голова ради доктор економічних наук, професор Кузнєцов Е. А.

Економіко-правовий факультет активно розвиває систему міжнародного співробітництва.

З 2007 року факультет є консультантом-партнером ЗВО України з проекту TEMPUS «Семінари по впровадженню практичних підходів при трансформації системи вищої освіти в Україні». На базі факультету створено «Консультаційний Центр впровадження Болонського процесу у вищій освіті».

У 2011 році  за підтримки проекту TEMPUS «Побудова інноваційної культури в українських університетах – UNIVERSITIES FOR INNOVATIONS – UNI4INNO», який реалізовувався спільно 3 європейськими і 6 українськими ЗВО, Міністерством освіти і науки, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Київською торгово-промисловою палатою. створено  Центр «Інноваційний офіс» (керівник – д.е.н., професор Нєнно І. М), метою якого є ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

З 2016 року факультет бере участь в програмі ЕРАЗМУС+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі стандартів та рекомендацій для гарантії якості освіти в Європейському просторі вищої освіти – QUALUTY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE – QUAERE» за участю вісімнадцяти партнерів, серед яких провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецького незалежного агентства зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейської мережі агентств забезпечення якості (CEENQA), Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Української асоціації студентського самоврядування та Міністерство освіти і науки.

Завдяки дару професора Університету ім. Луїса Федеріко Відлака створена міні-бібліотека сучасної літератури передових світових видавництв по міжнародному менеджменту та управлінському обліку.

Факультет продуктивно співпрацює з провідними західними та вітчизняними університетами щодо організації та проведення спільних конференцій, семінарів, стажування, гостьових лекцій (Національний Університет ім. Луїса (Чикаго, США), Вища Школа Бізнесу Національного Університету ім. Луїса (м. Новий Сонч, Польща), Університет де Сивілі (Іспанія),  Університет Ґетеборг (Швеція), Полоцький державний університет (Білорусь), Університет Аліканте (Іспанія), Київський національний університет імені Тараса Шевченко й ін.). Важливим напрямком є розширення наукових та освітніх контактів із державними установами (Господарський Суд Одеської області, Апеляційний суд Одеської області, Одеська міська рада, Одеська обласна державна адміністрація), провідними підприємствами і компаніями (KPMG, МТB Bank), громадськими організаціями (ГО «Десяте квітня»).

Студенти та викладачі факультету беруть активну участь в програмах мобільності «Erasmus +» (Вільний університет Берліну (Німеччина), Болонський університет (Італія), Університет Фоджі (Італія) й ін.).

Для школярів старших класів викладачі економіко-правового факультету на постійній основі проводять безкоштовні освітні заходи:

Осіння та весіння правова школа

Школа молодого економіста  (Економічні квести, Школа бізнес-економіки)

Фінансова школа FinFest

 

НАЙКРАЩІ ТРАДИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ ЗА СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ –
ГАРАНТІЯ ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО!

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c934784279eb12894227121553155972
title_5c93478427b0412855064901553155972
title_5c93478427c179849194681553155972
title_5c93478427d2a20849866341553155972
Top