Ліцензування

Інформація оновлена 14.02.2017

Ліцензування та акредитація

Експертні висновки магістр 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Експертні висновки аккредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки, спеціальності 6.030509, 7.03050901 "Облік і аудіт" (071 "Облік і оподаткування") в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

ВИСНОВКИ експертної комісії  Міністерства освіти і науки України за результатами ппроведення первинної аккредитаційної експертизи з підготовки фахівців напряму підготовки 6.051401 - "Біотехнологія" першого (бакалаврського) рівня у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму 6.040204 - «Прикладна фізика» з галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

 
 
Експертний висновок щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців спеціальності 7.03030301 – «Видавнича справа та редагування» галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»  в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
 
 
Експертний висновок щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030303 – «Видавнича справа та редагування» з галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»  в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
 
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
НАГОРУ