Експертні висновки

Інститут математики, економіки і механіки

Експертні висновки магістр 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Біологічний факультет

ВИСНОВКИ експертної комісії  Міністерства освіти і науки України за результатами ппроведення первинної аккредитаційної експертизи з підготовки фахівців напряму підготовки 6.051401 - "Біотехнологія" першого (бакалаврського) рівня у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова 

Економіко-правовий факультет

Експертні висновки аккредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки, спеціальності 6.030509, 7.03050901 "Облік і аудіт" (071 "Облік і оподаткування") в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Експертний висновок щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців спеціальності 7.03030301 – «Видавнича справа та редагування» галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»  в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Експертний висновок щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030303 – «Видавнича справа та редагування» з галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»  в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Експертний висновок щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки, спеціальності 6.030301, 061 "Журналістика за видами" в одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

Фізичний факультет

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму 6.040204 - «Прикладна фізика» з галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 

Філологічний факультет

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика галузі знань 0203 Гуманітарні науки в Одеському національному університеті імені I.I. Мечникова

Філософський факультет

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з підготовки фахівців освтньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком 6.020301 "Філософія", магістр за спеціальністю 8.02030101 "Філософія"

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з підготовки фахівців за спеціальністю 033 - "Філософія" освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

Експертні висновки бакалавр 6.020101 Культурологія

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top