Експертні висновки

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Експертні висновки
з первинної акредитації освітньо-наукової програми «Фармацевтична хімія» зі спеціальності 102 «Хімія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Інститут математики, економіки і механіки

Експертні висновки магістр 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Навчально - науковий iнститут iнформацiйних та соцiальних технологiй

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Біологічний факультет

ВИСНОВКИ експертної комісії  Міністерства освіти і науки України за результатами ппроведення первинної аккредитаційної експертизи з підготовки фахівців напряму підготовки 6.051401 - "Біотехнологія" першого (бакалаврського) рівня у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова 

Висновки експертної комісії про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Біотехнології та біоінженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Економіко-правовий факультет

Експертні висновки аккредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки, спеціальності 6.030509, 7.03050901 "Облік і аудіт" (071 "Облік і оподаткування") в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

Експертні висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з первинної акредитації освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Експертний висновок щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців спеціальності 7.03030301 – «Видавнича справа та редагування» галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»  в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Експертний висновок щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030303 – «Видавнича справа та редагування» з галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»  в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Експертний висновок щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки, спеціальності 6.030301, 061 "Журналістика за видами" в одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

Фізичний факультет

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму 6.040204 - «Прикладна фізика» з галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 

Філологічний факультет

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030303 Прикладна лінгвістика в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування підготовки магістрів зі спеціальності 8.02030303 Прикладна лінгвістика галузі знань 0203 Гуманітарні науки в Одеському національному університеті імені I.I. Мечникова

Філософський факультет

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з підготовки фахівців освтньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком 6.020301 "Філософія", магістр за спеціальністю 8.02030101 "Філософія"

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з підготовки фахівців за спеціальністю 033 - "Філософія" освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

Експертні висновки бакалавр 6.020101 Культурологія

Коледж економіки та соціальної роботи

Експертні висновки про підсумки чергової акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.04030101 «Прикладна математика» у Коледжі економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності галузі знань 0305 Економіка та підприємництво спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Коледжі економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 Експертні висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» зі спеціальності 5.13010101 «Соціальна робота» у Коледжі економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bf06e80c80164922472411542483584
title_5bf06e80c81be5461662831542483584
title_5bf06e80c840515709348771542483584
title_5bf06e80d31bc1736163661542483584
Top