Сертифікати про акредидацію

№ п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки бакалаврів

Лінцезований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6

Підготовка бакалаврів

1.

0201

Культура

6.020101 Культурологія

60

60

01.07.2016

2.

0203

Гуманітарні науки

6.020301 Філософія

100

100

01.07.2016

6.020302 Історія

100

50

01.07.2024

6.020303 Філологія

520

520

01.07.2024

3.

0301

Соціально-політичні науки

6.030101 Соціологія

50

15

01.07.2024

6.030102 Психологія

140

70

01.07.2024

6.030104 Політологія

85

85

01.07.2024

4.

0302

Міжнародні відносини

6.030201 Міжнародні відносини

90

25

01.07.2024

6.030203 Міжнародні економічні відносини

120

30

01.07.2024

5.

0303

Журналістика та інформація

6.030301 Журналістика

50

50

01.07.2016

6.030303 Видавнича справа та редагування

30

30

01.07.2015

6.

0304

Право

6.030401 Правознавство

225

250

01.07.2024

7.

0305

Економіка та підприємництво

6.030501 Економічна теорія

30

20

01.07.2024

6.030502 Економічна кібернетика

20

20

01.07.2024

6.030508 Фінанси і кредит

50

25

01.07.2024

6.030509 Облік і аудит

50

30

01.07.2016

8.

0306

Менеджмент і адмініструваня

6.030601 Менеджмент

150

75

01.07 2024

9.

0401

Природничі науки

6.040101 Хімія

90

25

01.07.2024

6.040102 Біологія

175

175

01.07.2024

6.040103 Геологія

80

80

01.07.2024

6.040104 Географія

125

125

01.07.2024

10.

0402

Фізико-математичні науки

6.040201 Математика

75

25

01.07.2024

6.040202 Механіка

30

-

01.07.2024

6.040203 Фізика

90

30

01.07.2024

6.040204 Прикладна фізика

50

-

01.07.2016

6.040206 Астрономія

25

-

01.07.2024

11.

0403

Системні науки та кібернетика

6.040301 Прикладна математика

100

25

01.07.2024

12.

0501

Інформатика та обчислю-вальна техніка

6.050102 Комп'ютерна інженерія

125

25

01.07.24

13.

0514

Біотехнологія

6.051401 Біотехнологія

50

-

01.07.15

14.

1301

Соціальне забезпечення

6.130102 Соціальна робота

40

25

01.07.24

15.

1401

Сфера обслугову-вання

6.140103 Туризм

60

-

01.07.20

 

 

 

№ п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Лінцезований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6

Підготовка спеціалістів, магістрів

1.

0201

Культура

7.02010101 Культурологія (за видами діяльності)

60

60

01.07.17

8.02010101 Культурологія (за видами діяльності)

20

-

01.07.24

2.

0203

Гуманітарні науки

7.02030101 Філософія

80

100

01.07.16

8.02030101 Філософія

20

20

01.07.16

7.02030201 Історія

50

30

01.07.24

8.02030201 Історія

30

30

01.07.24

7.02030202 Етнологія

25

-

01.07.24

7.02030204 Археологія

15

15

01.07.18

7.02030301 Українська мова і література

90

30

01.07.24

8.02030301 Українська мова і література

30

30

01.07.24

7.02030302 Мова і література (англійська)

110

135

01.07.24

8.02030302 Мова і література (англійська)

13

19

01.07.24

7.02030302 Мова і література (російська)

30

30

01.07.24

8.02030302 Мова і література (російська)

5

5

01.07.24

7.02030302 Мова і література (німецька)

30

30

01.07.24

8.02030302 Мова і література (німецька)

5

5

01.07.24

7.02030302 Мова і література (французька)

25

10

01.07.24

8.02030302 Мова і література (французька)

3

1

01.07.24

7.02030302 Мова і література (болгарська)

25

25

01.07.24

8.02030302 Мова і література (болгарська)

2

-

01.07.24

7.02030302 Мова і література (іспанська)

20

10

01.07.24

8.02030302 Мова і література (іспанська)

2

-

01.07.24

7.02030304 Переклад

40

40

01.07.24

3.

0301

Соціально-політичні науки

7.03010101 Соціологія (за видами діяльності)

20

20

01.07.2024

8.03010101 Соціологія (за видами діяльності)

20

20

01.07.2024

7.03010201 Психологія

50

30

01.07.2024

8.03010201 Психологія

25

_

01.07.2018

7.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

65

25

01.07.2024

8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

20

20

01.07.2024

4.

0302

Міжнародні відносини

7.03020101 Міжнародні відносини

65

25

01.07.2024

7.03020301 Міжнародні економічні відносини

90

60

01.07.2024

8.03020301 Міжнародні економічні відносини

30

_

01.07.2024

5.

0303

Журналістика та інформація

7.03030101 Журналістика (за видами)

35

50

01.07.2016

8.03030101 Журналістика (за видами)

20

10

01.07.2021

7.03030301 Видавнича справа та редагування

25

30

01.07.2015

6.

 

0304

 

Право

 

7.03040101 Правознавство

200

225

01.07.2024

8.03040101 Правознавство

25

25

01.07.2024

7.

 

 

 

0305

 

 

 

Економіка та підприємництво

 

 

 

7.03050101 Економічна теорія

15

15

01.07.2024

8.03050101 Економічна теорія

15

15

01.07.2024

8.03050201 Економічна кібернетика

20

_

01.07.2023

7.03050901 Облік і аудит

140

90

01.07.2016

8.

 

 

0306

 

 

Менеджмент і адміністрування

 

 

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

50

25

01.07.2024

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

40

_

01.07.2020

7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

75

50

01.07.2024

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природничі науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.04010101 Хімія

70

70

01.07.2024

8.04010101 Хімія

20

20

01.07.2024

7.04010201 Біологія

90

90

01.07.2024

8.04010201 Біологія

30

30

01.07.2024

7.04010202 Мікробіологія

30

30

01.07.2024

8.04010202 Мікробіологія

12

12

01.07.2024

7.04010203 Вірусологія

25

25

01.07.2024

8.04010203 Вірусологія

8

8

01.07.2024

7.04010301 Геологія

40

10

01.07.2024

7.04010302 Гідрогеологія

30

20

01.07.2024

8.04010302 Гідрогеологія

10

10

01.07.2024

7.04010401 Географія

75

50

01.07.2024

8.04010401 Географія

25

25

01.07.2024

10.

 

 

 

 

 

 

0402

 

 

 

 

 

 

Фізико-математичні науки

 

 

 

 

 

 

7.04020101 Математика (за напрямами)

50

25

01.07.2024

8.04020101 Математика (за напрямами)

25

25

01.07.2024

7.04020201 Теоретична та прикладна механіка

20

_

01.07.2024

8.04020201 Теоретична та прикладна механіка

10

_

01.07.2024

7.04020301 Фізика (за напрямами)

70

30

01.07.2024

8.04020301 Фізика (за напрямами)

20

20

01.07.2024

8.04020601 Астрономія (за напрямами)

10

_

01.07.2024

11.

 

0403

 

Системні науки та кібернетика

 

7.04030101 Прикладна математика

75

_

01.07.2024

8.04030101 Прикладна математика

25

_

01.07.2024

12.

 

0501

 

Інформатика та обчислювальна техніка

 

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі

100

25

01.07.2024

8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі

25

_

01.07.2023

13.

1301

Соціальне забезпечення

8.13010201 Соціальна робота

20

_

01.07.2020

Перепідготовка спеціалістів

14.

 

 

 

0203

 

 

 

Гуманітарні науки

 

 

 

7.02030101 Філософія

10

20

01.07.2016

7.02030201 Історія

_

10

01.07.2024

7.02030301 Мова і література (англійська)

20

20

01.07.2024

7.02030304 Переклад

10

50

01.07.2024

15.

 

 

0301

 

 

Соціально-політичні науки

 

 

7.03010101 Соціологія (за видами діяльності)

10

20

01.07.2024

7.03010201 Психологія

30

100

01.07.2024

7.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)

10

20

01.07.2024

16.

 

0302

 

Міжнародні відносини

 

7.03020101 Міжнародні відносини

_

10

01.07.2024

7.03020301 Міжнародні економічні відносини

50

100

01.07.2024

17.

0305

Економіка та підприємництво

7.03050101 Економічна теорія

_

10

01.07.2024

18.

0306

Менеджмент і адміністру-вання

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності

-

10

01.07.2024

19.

0401

Природничі науки

7.04010101 Хімія

-

10

01.07.2024

7.04010201 Біологія

5

25

01.07.2024

7.04010202 Мікробіологія

-

10

01.07.2024

7.04010203 Вірусологія

-

5

01.07.2024

7.04010302 Гідрогеологія

-

10

01.07.2024

7.04010401 Географія

-

10

01.07.2024

20.

0501

Інформатика та обчислю-вальна техніка

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі

10

60

01.07.2024

21.

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

01.07.2022

22.

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік

 

500

 

01.07.2022

23.

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

250

01.07.2024

 

 

№ п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Лінцезований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6

для Відокремленого підрозділу «Коледж економіки та соціальної роботи
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова»

(адреса коледжу: 65000 м. Одеса, вулиця Маршала Говорова, будинок 4
ідентифікаційний код - 38573116)

Підготовка молодших спеціалістів

1.

0305

Економіка та підприєм-ництво

5.03050801 Фінанси і кредит

25

-

01.07.2017

5.03050901 Бухгалтерський облік

60

-

01.07.2018

2.

0403

Системні науки та кібернетика

5.04030101 Прикладна математика

50

-

01.07.2016

3.

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101 Соціальна робота

50

-

01.07.2017

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bc5a740f162e19344427891539680064
title_5bc5a740f17451010863041539680064
title_5bc5a740f18b712157731891539680064
title_5bc5a740f19d38593406351539680064
Top