Спеціальності та спеціалізації

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки;
спеціальність – 035. Філологія

Спеціалізації:

035.01 Українська мова та література

Професійна кваліфікація бакалавра філології:

 • філолог;
 • викладач-стажист української мови та літератури, зарубіжної літератури;
 • перекладач з української та російської мов;
 • фахівець з інтерв'ювання;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • лаборант (освіта);
 • бібліограф;
 • викладач-стажист англійської мови;
 • викладач-стажист німецької мови;
 • перекладач.

Професійна кваліфікація магістра філології:

 • філолог; 
 • викладач вищого навчального закладу; 
 • викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури; 
 • науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); 
 • перекладач з української та російської мов;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • бібліограф; 
 • викладач англійської мови;
 • викладач німецької мови;
 • перекладач.

035.01 Українська мова та література (прикладна лінгвістика в межах спеціалізації «Українська мова та література»)

Професійна кваліфікація бакалавра філології:

 • філолог (прикладна лінгвістика);
 • викладач-стажист української мови та літератури, інформатики;
 • перекладач;
 • фахівець з інтерв'ювання;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • лаборант (освіта);
 • бібліограф. 

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – російська

Професійна кваліфікація бакалавра філології:

 • філолог;
 • викладач-стажист російської мови та літератури, зарубіжної літератури;
 • перекладач з української та російської мов;
 • фахівець з інтерв'ювання;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • лаборант (освіта);
 • бібліограф;
 • викладач-стажист німецької мови;
 • перекладач.

Професійна кваліфікація магістра філології:

 • філолог; 
 • викладач вищого навчального закладу; 
 • викладач російської мови та літератури, зарубіжної літератури; 
 • науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); 
 • перекладач з української та російської мов;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • бібліограф; 
 • викладач німецької мови;
 • перекладач. 

035.035 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»

Професійна кваліфікація бакалавра філології:

 • філолог;
 • викладач-стажист болгарської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури;
 • фахівець з інтерв'ювання;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • лаборант (освіта);
 • бібліограф;
 • перекладач.

Професійна кваліфікація магістра філології:

 • філолог; 
 • викладач вищого навчального закладу; 
 • викладач болгарської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури;
 • науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); 
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • бібліограф; 
 • перекладач. 

035.10 Прикладна лінгвістика

Професійна кваліфікація магістра філології:

 • філолог (прикладна лінгвістика);
 • викладач вищого навчального закладу; 
 • викладач української мови та літератури, інформатики;
 • науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); 
 • редактор-перекладач;
 • фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою;
 • бібліограф. 

Освітній ступінь та нормативний термін навчання:

бакалавр: 4 роки – денна форма навчання; 5 років – заочна форма навчання;

магістр: на базі ступеня вищої освіти «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – 1,5 роки (денна та заочна форми навчання). 

Студенти спеціалізації «Українська мова та література» та «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – російська» (бакалаври та магістри), які поглиблено вивчали англійську чи німецьку мову, отримують право викладати відповідну мову. Таке право засвідчується записом у дипломі.

Студенти спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – болгарська» (бакалаври та магістри) мають право викладати українську мову та літературу. Таке право засвідчується записом у дипломі.

Форми навчання: денна та заочна.

Факультет готує фахівців як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top