Міжнародне співробітництво

Партнерські зв’язки

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями здійснювалося за такими напрямами:

 • спільне проведення наукових заходів;
 • підвищення фаху викладачів шляхом стажування в навчальних закладах інших країн, а також участі у міжнародних семінарах;
 • спільна видавнича діяльність з вченими інших країн.

Можна відмітити наступні вагомі результати міжнародної діяльності:

 1. докторант кафедри української літератури, доцент Шевченко Т.М. пройшла стажування в Університеті м. Бялосток (кафедра неофілології) з 16.05.2018 – 26.05.2018. Нею були прочитані 2 лекції та проведено науковий семінар;
  в січні-березні 2018 р. доцент кафедри прикладної лінгвістики Билінська О. С. пройшла стажування  на тему: “Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії“ в Університеті Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) 18-22 березня 2018 року;
  доцентом кафедри української мови Дружинець М.Л. здійснено роботу у галузі розробці програми підготовки, вивчення досвіду інноваційних технологій та наукової роботи на кафедрі славістики  Університету ім. Палацького в Оломоуці  (очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, в тому числі дистанційної роботи);
 2. науковці виступали з лекціями у наукових установах за межами України. Так, за матеріалами досліджень у межах кафедральної наукової теми зав. кафедри російської мови, професор Є. М. Степанов на основі Угоди про науково-педагогічне співробітництво між ОНУ й Alma Mater Studiorum провів два майстер-класи: «Юридичний і соціолінгвістичний статус російської мови на пострадянському просторі» та «Вплив полілінгвокультурності регіону на формування граматичних особливостей його стрижневої мови» – на факультеті усного та письмового перекладу Інституту мовознавства та літературознавства Болонського університету (Італія);
 3. членами наукового колективу філологічного факультету здійснювалося експертування в галузі філологічних наук Міжнародного науково-аналітичного проекту GISAP; рецензування наукового збірника „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka” (2014–2018) зав. кафедри загального і слов’янського мовознавства проф. Войцевою О.А.; проф. Войцева О.А. є також членом Наукової ради міжнародного часопису „Media. Biznes. Kultura” (Гданський університет, Польща); професор кафедри загального і слов’янського мовознавства Яковлєва О.В. є членом редакційної колегії журналу «Софія» (София: электронный научно-просветительский журнал / БГУ, ФБ БГУ, ОО "Союз женщин БГУ").
 4. відзнаки, яки отримали члени наукового колективу філологічного факультету за участь у міжнародному науковому співробітництві: зав. кафедри теорії літератури та компаративістики доц. Коробкова Н.К. за участь у Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю з дня смерті видатного кастка єврейської літератури М.М.-Сфоріма, нагороджена спеціальним сертифікатом Тель-Авівського університету, центром з вивчення єврейської спадщини ім. Цимбаліста, Університетом ім. Д. Бен-Гуріона у Негьові та Гекшерімом – інститутом з вивчення єврейської літератури і культури а також Єврейським університетом м. Одеси, а також Єврейським університетом в м. Одеса.
 5. Кафедра загального та слов’янського мовознавства співпрацює з усіма провідними університетами Болгарії та Жешувським університетом (Польща). 
  МОН Болгарії надає кожного року 1 місце на Міжнародний семінар болгаристів у ВТУ «Св.св. Кирил и Методий». Софійський університет ім. Климента Охридського також надає кілька місць для студентів та викладачів на Міжнародний семінар для іноземних болгаристів. З ПЗУ «Неофіт Рилскі» (Південно-західний університет імені Неофіта Рілского) (м. Благоєвград) кафедра підтримує тісні наукові зв’язки: участь у наукових викладацьких і студентських конференціях, результатами яких неодноразово було відзначено найкращі доповіді викладачів та студентів кафедри. З 2017 року члени кафедри беруть участь у проекті «Обмін знаннями та академічними культурами. Європа та Чорноморський регіон» (Knowledge ExchangeandAcademic Culturesin the Humanities. Europe and the Black Sea Region (KEAC-BSR) у рамках програми Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie RISE В рамках цього проекту 4-5 жовтня 2019 р. в нашому університеті була проведена конференція «Між залежністю та незалежністю академічних культур (міжвоєнний період)», у якій брали участь представники 14 європейських країн. Було виголошено 27 доповідей.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top