Дисципліни

Назви спеціалізацій філологічного факультету:

 • 1-й – 4-й курси (бакалаври) 035.01 «Українська мова та література» (прикладна лінгвістика в межах спеціалізації «Українська мова та література»)
 • 1-й – 2-й курси (магістри) 035.01 «Українська мова та література»
 • 1-й – 2-й курси (магістри) 035.10 «Прикладна лінгвістика»
 • 1-й – 2-й курси (бакалаври) 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська»
 • 3-й – 4-й курси (бакалаври) 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література»
 • 1-й – 2-й курси (магістри) 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська»
 • 1-й курс (бакалаври) 035.035 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»
 • 4-й курс (бакалаври) 035.035 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): болгарська мова та література»
 • 1-й курс (магістри) 035.035 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»

Освітня програма, рівень освіти

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

№ п/п

Шифр та назва спеціалізації

Освітній ступінь

Найменування програми

 1

035.01 «Українська мова та література»

бакалавр

освітня програма

035.01 філологія

 2

035.01 «Українська мова та література»

магістр

освітня програма

035.01 філологія

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська»

бакалавр

освітня програма

035.034 філологія

035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська»

магістр

освітня програма

035.034 філологія

 5

035.035 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»

бакалавр

освітня програма

035.035 філологія

035.035 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»

магістр

освітня програма

035.035 філологія

 7

035.10 «Прикладна лінгвістика»

магістр

освітня програма

035.10 прикладна лінгвістика

 

Порядок вибору дисциплін здобувачами вищої освіти

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОНУ імені І. І. Мечникова в навчальних планах спеціалізацій філологічного факультету представлено такі дисципліни обсягом понад 25% .
Ознайомлення здобувачів вищої освіти з переліком вибіркових дисциплін відбувається під час зустрічі на першому курсі з представниками кафедр. Здобувач вищої освіти обирає дисципліни з блоку дисциплін вільного вибору шляхом укладання заяви на ім’я декана факультету і впродовж навчання за першим бакалаврським рівнем опановує їх.
На філологічному факультеті до дисциплін вільного вибору належить блок дисциплін, які забезпечують поглиблене вивчення англійської /німецької мови та блок перекладознавчих дисциплін.

Вибіркові дисципліни

035.10 – Філологія. Прикладна лінгвістика

Вибірковий блок «інформатика»

 • Методика викладання інформатики у вищій школі
 • Прийняття рішень на основі лінгвістичних оцінок
 • Основи копірайтингу та СЕО-оптимізації
 • Автоматичне оброблення природної мови

Вибірковий блок «переклад»

 • Методологічні аспекти перекладознавства
 • Наукова комунікація іноземною мовою
 • Лінгвокультурологічні аспекти перекладу
 • Практичний курс перекладу

Вибірковий блок «українська мова»

 • Методика викладання української мови і літератури у ВШ
 • Наукове мовлення та основи професійної комунікації
 • Теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень
 • Герменевтика

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «Українська мова та література»:

 • Українська мова та література

  • Старослов’янська мова
  • Історія української мови
  • Сучасна українська мова
  • Методологія сучасних лінгвістичних досліджень.
  • Актуальні напрями світової лінгвістики.
  • Українська діалектологія
  • Загальне мовознавство
  • Вступ до слов’янської філології
  • Сучасна слов’янська мова (польська або сербська, вивчаються впродовж двох років)
  • Іноземна мова
  • Історія української літератури
  • Історія української літературної критики
  • Історія світової літератури
  • Теорія літератури
  • Культурно-історичні епохи в розвитку української літератури
  • Риторика
  • Нейролінгвістичне програмування
  • Комунікативна лінгвістика
  • Діалектологічна практика
  • Країнознавча практика
  • Культорологічна практика
  • Педагогічна практика

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «Російська мова та література»:

 • Російська мова та література

  • Старослов’янська мова
  • Історія російської мови
  • Сучасна російська мова
  • Російська діалектологія
  • Загальне мовознавство
  • Вступ до слов’янської філології
  • Сучасна слов’янська мова (польська або сербська, вивчаються впродовж двох років)
  • Історія російської літератури
  • Риси російської словесності як художньої системи
  • Теорія літератури
  • Історія російського літературознавства
  • Культурно-історичні епохи в розвитку російської літератури
  • Риторика
  • Нейролінгвістичне програмування
  • Комунікативна лінгвістика
  • Російська мова в соціолінгвістичному аспекті
  • Російська мова як іноземна
  • Іноземна мова
  • Діалектологічна практика
  • Країнознавча практика
  • Фольклорна практика
  • Педагогічна практика 

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «Болгарська мова та література»:

 • Болгарська мова та література

  • Старослов’янська мова
  • Сучасна болгарська мова
  • Турецька мова
  • Слов’янський фольклор
  • Країнознавство
  • Історія болгарської літературної мови
  • Історія болгарської літератури
  • Культурно-історичні епохи в історії болгарської літератури
  • Болгарська діалектологія
  • Болгарська мова в соціолінгвістичному аспекті
  • Риси болгарської словесності
  • Основи міжкультурної комунікації
  • Сучасна українська мова
  • Іноземна мова
  • Історія української літератури
  • Історія світової літератури
  • Країнознавча практика
  • Діалектологічна практика
  • Мовна практика
  • Педагогічна практика 

Серед предметів, які вивчають студенти спеціалізації «Прикладна лінгвістика»:

 • Прикладна лінгвістика

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Основи прикладної лінгвістики
  • Комунікативна логіка
  • Теорія і практика перекладу
  • Лінгвістична прагматика
  • Психолінгвістика
  • Семіотика
  • Загальна і прикладна семантика
  • Фізіологія і техніка мовлення
  • Філософія мови та методологія лінгвістики
  • Загальна і прикладна фонетика
  • Загальна і прикладна морфологія
  • Загальний і прикладний синтаксис
  • Політична лінгвістика
  • Соціолінгвістика
  • Когнітивна лінгвістика
  • Юрислінгвістика
  • Лінгвістична типологія та мовні ареали
  • Дискурсологія
  • Порівняльна граматика російської та української мов
  • Порівняльна лексикологія та фразеологія російської та української мов
  • Автоматична обробка природної мови
  • Комп’ютерна лінгвістика
  • Перспективні інформаційні технології
  • Мовні технології реклами
  • Мовні технології зв’язків з громадськістю
  • Копірайтинг і основи СЕО-оптимізації
  • Основи мовленнєвої діяльності
  • Основи наукових досліджень
  • Українська та зарубіжна культура
  • Українська мова як іноземна
  • Переклад наукового тексту
  • Переклад художнього тексту
  • Історія перекладознавства

 

Навчальні практики:Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top