Хмарський Вадим Михайлович

khmarsky
 
Кафедра історії УкраїниАНКЕТА СПІВРОБІТНИКА  
Прізвище, Ім’я, По-батьковіХмарський Вадим Михайлович
Науковий ступінь (рік присвоєння)Д.і.н. (2004)
Вчений ступінь (рік присвоєння)Професор (2006)
Короткі відомості про навчання у внз (рік закінчення)Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, історичний факультет, 1984-1989, «викладач історії та суспільствознавства», з відзнакою
Тема кандидатської дисертації (дата захисту)А.О.Скальковський (1808-1898). Археографічна діяльність
Тема докторської дисертації (дата захисту)Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.
Членство в наукових товариствах, організаціяхГолова Одеського осередку Українського історичного товариства, член Одеського товариства краєзнавців
Участь у наукових проектах (розробках, грантах)Канадський інститут українських студій, МФ «Відродження»
Сфери наукових інтересівІсторія історичної науки на півдні України, біографістика, установознавство
Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах
 • Вступ до фаху Історія України.
 • Теоретико-методологічний вступ
 • Нова історія України (ХІХ – початок ХХ століття)
 • Спецпрактикум «Українська археографія»
 • Історія України (для неспеціальних факультетів)
 • Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України
Нагороди
Грамоти ректора ОНУ (1995, 2005), відзнака міського голови «Подяка» (2010), грамота Спілки юристів України (2013), почесний знак Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (2015)
Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)Загальна кількість публікацій – 150 (монографій – 5, в т.ч. індивідуальних – 2, упорядкованих збірок – 3, брошур – 5, наукових статей – 106)
Публікації про науковця та рецензії на його праці
Публікації про:
 • Попова Т.Н., Станко В.Н. Исторические исследования в Одесском университете: традиции и современность // Вестник Одесского государственного университета. – 1995.–- Вип.І. – С.48;
 • Новий осередок УІТ ім.М.Грушевського в Одесі // Український історик. – Т.ХХХУІ. – №2-4. – Нью-Йорк-Торонто-Київ-Львів-Париж, – С.360-361;
 • Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса, – С.184, 185,218;
 • Хмарський Вадим Михайлович // Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «Українські історики». Вип.2, ч.1. – К.; Л., 2003. – С.338;
 • Хмарський Вадим Михайлович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.4. – Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.350-352;
 • Хмарський Вадим Михайлович // Видные ученые Одессы. Ч.І. Доктора наук и профессора: Биографичесая энциклопедия. – Одесса, 2005. – С.300.
 • Рецензії на праці: Мицик Ю.А. Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорозького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип.4(5). – Запоріжжя, 1999. – С.277-280;
 • Бурносов В.Ф., Стуканов Є.М. Цінне дослідження й корисний навчальний посібник // Архіви України. – 1998. – №1-6. – С.152-159;
 • Бутич І. Записки історичного факультету // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –Том CCXXXVIII. Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1999. – С.591-596;
 • Журба О.І. Два підходи до вивчення історії української регіональної археографії // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип.2. – Дніпрпетровськ, 2001. – С.679-685.
 • Болебрух А., Журба О. Історія археографії як предмет історіографічного дослідження. З приводу нової книги В.М.Хмарського // Бористен. – 2003. – №9. – С.28;
 • Непомнящий А.А. Книга, на яку давно чекали // Библиотечное дело и краеведение: Сб. научн. трудов / Национальная б-ка Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины. – К.; Симферополь, 2003. – Вып. 5. – С. 185-187;
 • Ковальський М., Атаманенко А. Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса: Астропринт, 2002. 400 с. // Український історик. – 2003. - №1-4. – С.561-562.
Бібліографічні дані про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, наукові статті
Монографії
 1. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки історичного факультету (Одеса). – Одеса, 1998. – Вип.6. – 318 с.
 2. Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса: Астропринт, 2000. – 226 с. (у співавторстві).
 3. Історія Одеси / Колектив авторів. Голов. ред. В.Н.Станко. – Одеса: Друк, 2002. – 560 с. (у співавторстві).
 4. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса: Астропринт, 2002. – 400 с.
 5. Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр.: Монографія. – Одеса: ТЕС, 2011. – 586 с. (у співавторстві). Навчальні посібники, підручники
 6. Ми – одесити. Навчальний посібник з краєзнавства. Видання друге, доповнене / За заг. ред. проф. С.В.Козицького. – Одеса: Пласке, 2008. – 296 с. (у співавторстві).
 7.  Історія сучасного світу. Опорний конспект лекцій. Матеріали для самостійної роботи студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей / Відп. за випуск Г.К.Парієнко. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 97 с. (У співавторстві).
 8. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія України». Матеріали до самостійної роботи студентів І курсу денної та вечірньої форми навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 57 с. (у співавторстві)
 9. Історія сучасного світу. Навчальний посібник / За ред. Г.К.Парієнко. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – 236 с. (у співавторстві) Брошури
 10.  А.О.Скальковський – археограф. – К.: ІУА,1994. – 32 с.
 11. А.О.Скальковський (1808-1898). Археографічна діяльність / Автореф. на здоб. наук. ступ. к.і.н. – К., 1994. – 21с.
 12. Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. / Автореф. на здоб. наук. ступ. д.і.н. – Одеса, 2004. – 34 с.
 13. Одеському національному університету імені І.І.Мечникова – 145: Лібрето напередодні славетного ювілею: [науково-популярний нарис] / О.Б.Дьомін, В.М.Хмарський. – Одеса: Астропринт, 2010. – 48 с.
 14. Історичний факультет. 2005-2010. – [Б.м., б.р.] – 29 с. [у співавторстві] Упорядковані збірки:
 15.  Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження). – Одеса: Гермес, 2006. – 84 с.
 16. Анатолій Діомидович Бачинський (1933-1995). До 75-річчя від дня народження (біографічні матеріали). – Одеса: Сміл, 2008. – 216 с.
 17. Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – 478 с. Повний перелік праць – у додатку
Електронна поштова скринька
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Інше:

Працював на посаді завідувача кафедри історії України протягом 1999-2015 рр.

Працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи ОНУ з 2013 р.

Під керівництвом захищено дві докторські та вісім кандидатських дисертацій:
 
 • Цубенко В.Л. Докторська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України (2010).
 • Мусаєва У.К. Докторська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України (2015).
 • Стрижова І.С. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України
 • Демидов А.В. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України
 • Берковський В.В. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України
 • Петровський Е.П. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.06 – – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Березовська Т.В. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України
 • Новікова Л.В. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України
 • Музичко О.Є. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Котова Н.О. Кандидатська дисертація. Спеціальність 07.00.01 – історія України

СПИСОК
наукових публікацій Хмарського Вадима Михайловича

Монографії
 1. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки історичного факультету (Одеса). – Одеса, 1998. – Вип.6. – 318 с.
 2. Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса: Астропринт, 2000. – 226 с. (у співавторстві).
 3. Історія Одеси / Колектив авторів. Голов. ред. В.Н.Станко. – Одеса: Друк, 2002. – 560 с. (у співавторстві).
 4. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса: Астропринт, 2002. – 400 с.
 5. Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр.: Монографія. – Одеса: ТЕС, 2011. – 586 с. (у співавторстві).
 
Навчальні посібники, підручники
 1. Ми – одесити. Навчальний посібник з краєзнавства. Видання друге, доповнене / За заг. ред. проф. С.В.Козицького. – Одеса: Пласке, 2008. – 296 с. (у співавторстві).
 2. Історія сучасного світу. Опорний конспект лекцій. Матеріали для самостійної роботи студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей / Відп. за випуск Г.К.Парієнко. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 97 с. (У співавторстві).
 3. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія України». Матеріали до самостійної роботи студентів І курсу денної та вечірньої форми навчання всіх спеціальностей. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – 57 с. (у співавторстві)
 4. Історія сучасного світу. Навчальний посібник / За ред. Г.К.Парієнко. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – 236 с. (у співавторстві)
Брошури
 1. А.О.Скальковський – археограф. – К.: ІУА,1994. – 32 с.
 2. А.О.Скальковський (1808-1898). Археографічна діяльність / Автореф. на здоб. наук. ступ. к.і.н. – К., 1994. – 21с.
 3. Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. / Автореф. на здоб. наук. ступ. д.і.н. – Одеса, 2004. – 34 с.
 4. Одеському національному університету імені І.І.Мечникова – 145: Лібрето напередодні славетного ювілею: [науково-популярний нарис] / О.Б.Дьомін, В.М.Хмарський. – Одеса: Астропринт, 2010. – 48 с.
 5. Історичний факультет. 2005-2010. – [Б.м., б.р.] – 29 с. [у співавторстві]
Упорядковані збірки:
 1. Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження). – Одеса: Гермес, 2006. – 84 с.
 2. Анатолій Діомидович Бачинський (1933-1995). До 75-річчя від дня народження (біографічні матеріали). – Одеса: Сміл, 2008. – 216 с.
 3. Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – 478 с.
Статті
 1. Документ про Акерман 1849 р. // Историческое краеведение Одесщины. Сборник материалов. Вып.1. – Одесса, 1992. – С.77-78.
 2. Джерела до історії запорозького козацтва у виданнях Одеського товариства історії та старожитностей // Историческое краеведение Одесщины. Сборник материалов. Вып.1. – Одесса, 1992. – С.49-51.
 3.  Причорноморський край // Краєзнавство. – 1993. – № 1. – С.46-47.
 4.  Запорізька гармата на озері Сасик // Історичне краєзнавство Одещини. Збірник матеріалів. Вип. 4. – Одеса,1993. – С.14-19.
 5. Із зв?язків А.О.Скальковського з болгарською діаспорою в Одесі // Історичне краєзнавство Одещини. Збірник матеріалів. Вип. 5. – Одеса, 1994. – С.19-21.
 6. Анатолій Діомидович Бачинський: нарис наукової і громадської діяльності / В кн.: Анатолій Діомидович Бачинський. Біобібліографічний покажчик. –Одеса: МП “Гермес”, 1994. – С.8-12.
 7. А.О.Скальковський і журнал “Киевская старина” // Історико-літературний журнал (Одеса). – 1995. – № 1. – С.9-11.
 8.  До питання про знахідку архіву Коша Нової Запорозької Січі // Маловивчені питання історії України. – Херсон: Константи, 1995. – С.11-14.
 9.  Про участь М.Є.Слабченка у підготовці до видання архіву Коша Нової Запорозької Січі / Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. Збірник статтей. – Одеса,1995. – С.115-123.
 10.  Анатолій Діомидович Бачинський: нарис наукової і громадської діяльності // Краеведческий вестник (Одесса). – Одесса, 1995. – № 2. – С.3-5.
 11.  А.О.Скальковський як дослідник гайдамацького руху // Записки исторического факультета. – 1995. – Вып.1. – С.99-116.
 12.  Видатний громадянин міста (про внесок А.О.Скальковського у розвиток культури Одеси у першій половині ХІХ ст. // Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования (сборник научных работ, посвящённый 60-летию В.Н.Станко). – Одеса, 1997. – С.254-260.
 13.  Початок археографічної діяльності в Одесі // Записки історичного факультету. – 1997. – Вип.4. – С.183-192.
 14.  З історії архівної справи в Одесі (про намагання А.О.Скальковського заснувати у 30-40-ві рр. ХІХ ст. історичний архів) // Записки історичного факультету. – 1997. – Вип.5. – С.192-198.
 15.  М.С.Грушевський і одеські науковці // Архіви України. – 1996. – № 1-3. –С.61-68. (У співавторстві).
 16.  Листи А.О.Скальковського до Ф.Г.Лебединцева // Київська старовина. – 1997. – № 5. – С.102-110.
 17.  До історії видання “Истории о козаках...” С.Мишецького та “Описания Запорожской Сечи...” В.Чернявського // Записки історичного факультету. – 1998. – Вип.7. – С.95-106.
 18.  Олексій Маркевич як археограф (до постановки проблеми) // Записки історичного факультету. – Вип. 8. – 1999. – С.234-240.
 19.  Українські історики в штаб-квартирі НАТО // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С.153-155.
 20.  Віктору Петровичу Ващенку – 70 // Записки історичного факультету. – 1999. – Вип. 9. – С.10-17.
 21.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей: перший крок // Записки історичного факультету. – 1999. – Вип. 9. – С.207-217.
 22.  Історіографічні читання // Записки історичного факультету. – 1999. – Вип. 9. – С.319-322. (У співавторстві з І.В.Максименко).
 23.  Скальковський Аполлон Олександрович // Довідник з історії України. Т.3 (Р-Я) / За ред. І.З.Підкови, Р.М.Шуста. – К.: Генеза, 1999. – С.180-181.
 24.  Щоденники Аполлона Скальковського як історичне джерело з історії археографії на Півдні України // Вісник ОДУ. – 1999. – Т.4. – Випуск 2 (Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право). – С.29-33.
 25.  Про українську книгу і іменні фонди НБ ОДУ / Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки ОДУ ім. І.І.Мечникова. Бібліографічний покажчик: Упор. Є.Савельєва, О.Полевщикова, І.Шепельська. Відп. ред. В.Сминтина. Наук. ред., авт. вступ. ст. Т.Мейзерська, В.Хмарський. Бібл. ред. М.Подрєзова, В.Самодурова. – Одеса: Астропринт, 1999. – С.6-16. (У співавторстві з Т.С.Мейзерською).
 26.  Скальковський Аполлон Олександрович / Українські архівісти: бібліографічний довідник / Упор. О.М.Коваленко, І.Б.Матяш, В.С.Шандра. У 3-х вип. – Вип. перший (ХІХ ст.–1930-ті рр.). – К.,1999. – С.303-305.
 27.  Новий осередок УІТ ім.М.Грушевського в Одесі // Український історик. – Т.XXXVI. – №2-4. – Нью-Йорк.–Торонто.–Київ.–Львів.–Париж, 1999. – С.360-361.
 28.  Відновлення археографічної діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (1856-1860) // Историческая память. Историко-краеведческий ежегодник (Одесса). – Вип.2. – 2000. – С.95-101.
 29.  Заїра Валентинівна Першина – науковець і педагог //Записки історичного факультету ОДУ. – Вип. 10. – Одеса, 2000. – С.6-13.
 30.  Камеральна археографія у діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (40-ві – поч. 50-х рр. ХІХ ст.) // Записки історичного факультету ОДУ. – 2000. – Вип. 10. – С.41-51.
 31.  Володимир Антонович і Одеське товариство історії та старожитностей: три нові штрихи // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету «Південна Україна XVIII-XIX ст.». – Вип.5. – Запоріжжя, 2000. – С.252-256.
 32.  Бачинський Анатолій Діомидович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.2. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.151-153. (У співавторстві з В.П.Ващенко). [перевидання: Біографічний словник. Т.2. Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.92-94.]
 33.  Брун Пилип Карлович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.2. - Одеса: Астропринт, 2000. – С.151-153. (У співавторстві з О.М.Дзиговським). [перевидання: Біографічний словник. Т.2. Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.170-172.]
 34.  Ващенко Віктор Петрович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.2. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.210-212. [перевидання: Біографічний словник. Т.2. Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.233-235.]
 35.  Першина Заїра Валентинівна // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.3. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.400-403. (У співавторстві з В.П.Ващенко). [перевидання: Біографічний словник. Т.3. Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.449-452.]
 36.  Слабченко Михайло Єлисейович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.4. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.111-115. (У співавторстві з С.Г.Водотикою). [перевидання: Біографічний словник. Т.2. Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.119-123.]
 37.  Від редактора / Білецька О. Савранщина. Нарис історії від стародавніх часів до початку ХХ ст. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.5-6.
 38.  Від редакторів / Одеса козацька. Наукові нариси / О.А.Бачинська, Т.Г.Гончарук, С.Б.Гуцалюк, А.І.Мисечко. – Одеса, 2000. – С.3-4 (У співавторстві з Т.В.Чухлібом).
 39.  Одеський осередок УІТ: утворення і перспективи діяльності // Українська історична наука на порозі ХХІ століття. Т.І. – Чернівці, 2001. – С.93-95.
 40.  Внесок Одеського товариства історіїї і старожитностей у становлення археографії на Півдні України // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип.2. – Дніпрпетровськ: Вид-во «Генеза», 2001. – С.351-381.
 41.  Професор Новоросійського університету П.К.Брун як археограф // Записки історичного факультету. – Вип.11. – 2001. – С.110-116.
 42.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей у 60-ті рр. ХІХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Вип.10. – Ізмаїл, 2001. – С.23-29.
 43.  Решетилівський архів в археографічному доробку Одеського товариства історії та старожитностей // Збірник наукових праць «Південний архів» (історичні науки). – Вип.IV. – Херсон, 2001. – С.20-34.
 44.  Архив Коша Новой Запорожской Сечи в ХІХ веке: проблемы эвристики и сохранения // Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. Вып.3. – Брянск, 2001. – С.123-130.
 45.  Статути Одеського товариства історії та старожитностей // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Випуск 11. – Ізмаїл, 2001. – С.27-30.
 46.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей наприкінці 60-х - у першій половині 70-х рр. ХІХ ст. // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2001. – Вип.6. – С.186-204.
 47.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей у 1883-1891 рр. // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України]. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т.7. – С.348-368.
 48.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей у 90-ті рр. ХІХ ст. // Збірник наукових праць «Південний архів». Історичні науки. – Випуск 7. – Херсон, 2002. – С.150-163.
 49.  Повчальний урок з історії архівної справи на півдні України: про діяльність спеціальної комісії Одеського товариства історії і старожитностей // Архів. Документ. Історія. Сучасність: Збірка наукових статей та матеріалів / Праці Державного архіву Одеської області. – Т.IV. – Одеса: Друк, 2001. – С.85-87.
 50.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей у роки віце-президентства М.Н.Мурзакевича (1875-1883) // Український археографічний щорічник. – Вип.7 – К.– Нью-Йорк, 2002. – С.23-55.
 51.  Щорічні «звіти» як джерело вивчення археографічної діяльності Одеського товариства історії і старожитностей // Записки історичного факультету. – 2002. – Вип.12. – С.436-446.
 52.  Листування Івана Линниченка та Михайла Грушевського // Український історик. Журнал українського історичного товариства. – Нью-Йорк.–К.–Л.– Торонто.–Париж, 2002. – Т.ХХХІХ. – Ч.1-4. – С.538-547.
 53.  Аполлон Скальковський // Історіографічні дослідження в Україні / Відп. Ред. Ю.А.Пінчук. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2002. – Вип.12: Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. –С.52-74. (у співавторстві з Л.В.Новиковою)
 54. Провідні археографи Південної України: Федір Лашков (1858-1918) // Записки історичного факультету. – 2000. – Вип. 14.– С.41-51.
 55.  Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей в останні десятиліття його існування (1901-1920) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорозького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. - Вип.7. - Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2003. - С.230-239.
 56.  Международная научная конференция “История немцев Причерноморья и украинско-немецкие культурные связи” // Русские немцы [Die Russlanddeutschen]. – Саратов, 2003. - № 4. – С.2-5. (Разом з М.А.Шевчуком)
 57.  Документи з історії запорозького козацтва в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей // Український археографічний щорічник. – 2004. – Вип.8/9. – С.597-619. (разом з Т.Кузик)
 58.  Основні тенденції розвитку археографії на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С.272-275.
 59.  До історії розвитку української медієвістики в Одесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Б.А.Вахевич // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2005. – №1 (13). – С.159-168. (У співавторстві з О.Є.Музичко).
 60.  Археографічна діяльність Таврійської вченої архівної комісії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (1896-1909) // Записки історичного факультету. – 2004. – Вип. 15.– С.433-449.
 61.  Історія університету в особах / В кн.: Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.1. Ректори. Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.5-9.
 62.  Від редактора / В кн.: Музичко О. Історик Федір Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.4-6.
 63.  Кафедра історії України / В кн.: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова за роки незалежності України 1991-2005 рр. / Голов. ред. В.А.Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.150-154.
 64.  До питання про періодизацію історії археографії на півдні України (ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.11. – К., 2005. – С.330-344.
 65.  До історії київської історичної школи: Павло Андрійович Іванов // Український історичний журнал. – 2006. – №5. – С.144-155. (У співавторстві).
 66.  „Геродот Новороссийского края” // Дерибасовская – Ришельевская: Одеський альманах (Сб.) / Кн.26. Всемирный клуб одесситов: Сост.: Ф.Д.Кохрихт, Е.М.Голубовский, О.И.Губарь. – Одесса: «ВМВ», 2006. – С.6.
 67.  Василь Терентійович Галяс / В кн..: Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження). – Одеса, 2006. – С.4-7.
 68.  Листи А.В.Флоровського до В.Т.Галяса / В кн.: Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження). – Одеса, 2006. – С.23-73.
 69.  Аркаси та Одеське товариство історії і старожитностей: до питання утворення культурного поля у Південній Україні // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия В.Н.Станко / Отв. ред. А.А.Пригарин. – Одесса – Терновка: Друк, 2007. – С.517-525.
 70.  Український історик П.А.Іванов: основні етапи біографії та наукова спадщина // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2007. – С.155-166. (У співавторстві).
 71.  Письменник і наукова установа: до членства Ю.І.Крашевського в Одеському товаристві історії і старожитностей // Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса – Ополє – Вроцлав, 2007. – С.206-211.
 72.  Археографічні установи у Південній Україні ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії: основні етапи вивчення і зміна образу // Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Історія. Політологія: Збірник наукових статей. – К., 2007. – Кн.3. – Ч.1. – С.126-138.
 73.  25-а конференція з україністики в Іллінойському університеті // Записки історичного факультету. – 2007. – Вип. 18.– С.283-290.
 74.  Анатолій Діомидович Бачинський – одеський історик-україніст другої половини ХХ ст. / В кн.: Анатолій Діомидович Бачинський (1933-1995). До 75-річчя від дня народження (біографічні матеріали). – Одеса: Сміл, 2008. – С.5-19.
 75.  Уроки Бачинського / В кн.: Анатолій Діомидович Бачинський (1933-1995). До 75-річчя від дня народження (біографічні матеріали). – Одеса: Сміл, 2008. – С.162-169.
 76. Запис дискусії Робочої наради з моніторингу підручників історії України для середніх шкіл / В кн.: Шкільна історія очима істориків науковців. Матеріали робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Упорядкування Н.Яковенко. – К.: видавництво Олени Теліги, 2008. – С.8-42.
 77.  Самсон Ковбасюк (1903-1986): науковий та науково-організаційний внесок у розвиток україністики в Одесі // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (м. Одеса, 10-11 квітня 2009 р.). – Одеса: «ВМВ», 2009. – С.372-377.
 78.  Куріси та Одеське товариство історії і старожитностей: грані співробітництва // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – 2009. - №7. – С.8-11.
 79.  Одеські історики: хто вони? // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.3-13.
 80.  Брун Пилип (Філіп) Карлович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.76-80.
 81.  Вахевич Борис Андрійович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.90-91 [разом з О.Є.Музичко].
 82.  Іванов Павло Андрійович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.147-148 [разом з О.Є.Музичко].
 83.  Лашков Федір Федорович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.198-201.
 84.  Мурзакевич Микола Никифорович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.252-257.
 85.  Ристенко Олександр Васильович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.319-320.
 86.  Скальковський Аполлон Олександрович // Одеські історики. Т.І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса: «Друкарський дім», 2009. – С.355-361[разом з Л.В.Новіковою].
 87.  Кафедра історії України Одеського університету: чому і як її було відновлено у середині 50-х рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету. – 2008. – Вип. 19.– С.246-259.
 88.  Одеське товариство історії і старожитностей (1839-1922) // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С.626.
 89.  Одеський друкар Євфим Фесенко (1850-1926) як учасник українського національного руху // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – №22 (100). – С.148-162.
 90.  Продовжувати справу // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досл. ім. І.Ф.Кураса; редкол.: Патон Б.Є. (голова), Геєць В.М. (заст. гол.), Левенець Ю.А. (заст. гол.), Солдатенко В.Ф. (секретар) та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – С.509-514.
 91.  Віталій Боровик в українському національному русі: «одеський слід» // Записки історичного факультету. – 2009. – Вип. 20.– С.141-157.
 92.  Латентний університет // В кн.: Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту: монографія. – Одеса: ТЕС, 2010. – С.3-4.
 93.  Новоросійський край // Енциклопедія історії України. – Т.7. Мл–О. – К.: Наукова думка, 2010. – С.481.
 94.  Одеське товариство історії та старожитностей // Енциклопедія історії України. – Т.7. Мл–О. – К.: Наукова думка, 2010. – С.542-543.
 95.  Одеський національний університет // Енциклопедія історії України. – Т.7. Мл–О. – К.: Наукова думка, 2010. – С.548-551.
 96.  Нонконформіст в науці та громадському житті: Михайло Слабченко в українській революції 1917 – 1920 роках / Покликання. Зб. праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – В. ІІ. – К., 2010. – С. 218-227.
 97.  Особливий рік у житті одного українця в Одесі: Микола Миколайович Аркас у 1875 р. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-й річниці героїчної оборони Одеси (м. Одеси, 15-16 квітня 2011 р.). – Одеса: «ВМВ», 2011. – С.160-165.
 98.  Про добросусідство та толерантність / В кн.: Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» / Упоряд.: І.В.Бринош, Е.П.Петровський. – Одеса, 2011. – С.8-10.
 99.  Місія науковця у добу перемін // В кн.: Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – С.5-7.
 100.  Бессарабська губернська вчена архівна комісія у контексті розвитку археографії на півдні України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Випуск 30. – Ізмаїл, 2011. – С.177-184.
 101.  Михайло Слабченко у 1917-1920 рр.: визвольні змагання майбутнього академіка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Науковий збірник. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса, 2011. – Вип.3. – С.30-36.
 102.  Передмова // Історія України у книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.: з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ: зб. наук. праць / упоряд.: О.В.Полевщикова, Є.В.Бережок, О.Л.Ляшенко; пер. текстів з фр. та коментарі: О.В.Полевщикова, О.Л.Ляшенко; наук. ред. та автор передмови В.М.Хмарський; відп. ред. М.О.Подрезова. Бібліогр. ред.: О.С.Мурашко, В.С.Кочмар; Одес. нац. ун-т імені І.І.Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса: «Одеський національний університет», 2011. – С.3-5.
 103.  Про Євгена Щепкіна – людину, вулицю та образ // Історик Євген Миколайович Щепкін (1860-1920): постать в контексті доби. Матеріали міжнар. наук. Конференції «IV Історіографічні читання», присвячені 150-й річниці з дня народження професора Є.М.Щепкіна (21-22 травня 2010 р.), м. Одеса. Одеськ. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, істор. фак. Відп. ред. В.М.Хмарський, наук. ред. Т.М.Попова. - Одеса: ТЕС, 2012. – С.15-19.
 104.  Передмова // Історія України у книжкових пам’ятках XVI-XVII ст.: з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ: зб. наук. праць / упоряд. О.В.Полевщикова, Є.В.Бережок, О.Л.Ляшенко; наук. ред. та автор передмови В.М.Хмарський, відп. ред. М.О.Подрезова; бібліогр. ред. О.С.Мурашко, В.С.Кочмар; ОНУ імені І.І.Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса: «Одеський національний університет», 2011. – С.3-5.
 105.  Новоросійський університет за перші 50 років (1865-1915): візія Михайла Попруженка // Південь України у вітчизняній історії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 листоп. 2012 р.): зб. наук. праць / ред. кол. : В.С.Дорофеєв (голов. ред.), Є.В.Клименко, А.В.Гришин та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С.20-24.
 106.  Ювілей, який не відсвяткували (до 150-річчя Новоросійського університету) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць IV Міжнар. наук. конф., 26-27 квітня 2013 р., Одеса. – Одеса, ВМВ, 2013. – С.38-385.
 107.  Проблема співвідношення історії та передісторії вищих навчальних закладів в Одесі // 150-річчя комерційної освіти в Одесі. Матеріали круглого столу, 12 грудня 2012 р., Одеса / Відп. ред. М.І.Зверяков. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – С.3-10.
Навчально-методичні видання
 1. Методичний посібник випускникам історичного факультету для написання дипломних робіт. – Одеса,1993. – 37 с. (У співавторстві).
 2. Методичний посібник випускникам історичного факультету для написання дипломних робіт. Видання друге. – Одеса, 1993. – 39 с. (У співавторстві).
 3.  Програма з історії України. Тематика та плани семінарських занять (для неспеціальних факультетів). – Одеса,1993. – 18 с. (У співавторстві).
 4. Робоча програма з історії України (для неспеціальних факультетів). –Одеса,1996. – 36 с. (У співавторстві).
 5.  Методичний посібник випускникам історичного факультету для написання дипломних робіт. Видання третє. – Одеса, 1999. – 40 с. (У співавторстві).
 6.  Методичні рекомендації до курсу “Історія України”. Для неспеціальних факультетів. – Одеса: Астропринт, 2003. – 38 с. (У співавторстві).
 7.  Методичні вказівки випускникам історичного факультету для оформлення дипломних робіт (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). – Одеса, 2005. – 21 с. (У співавторстві).
 8.  Історія України (для неспеціальних факультетів). Навчально-методичні рекомендації. – Одеса, 2005. – 29 с.
 9.  Програма курсу „Історія України” для студентів історичного факультету. – Одеса, 2006. – 35 с.
 10.  Програми професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності „Історія” (для спеціалізації „Історія України”). – Одеса, 2005. – 127 с.
 11. Методичні вказівки студентам історичного факультету з оформлення випускних робіт. – Одеса, 2011. – 28 с. (у співавторстві з О.В.Сминтиною)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f69017512da72091997771600717173
title_5f69017512ea617895966271600717173
title_5f69017512fa315945112841600717173
Top