Райхерт Констянтин Вільгельмович

raihert

 • Народився 29 листопада 1983 року в місті Одеса.
 • У 2001-2006 роках навчався за спеціальністю «філософія» на філософському факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • У 2006 році закінчив філософський факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
 • У 2006-2009 роках навчався за спеціальністю «діалектика і методологія пізнання» в аспірантурі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (наукові керівник: д.філос.н, проф. А. І. Уйомов).
 • У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.02 - «діалектика і методологія пізнання» на тему «Філософсько-методологічні підстави двоїстого системно-параметричного моделювання» (наукові керівники: д.філос.н, проф. А. І. Уйомов, до .філос.н., доц. А. В. Чайковський; офіційні опоненти: д.філос.н, проф. А. Ю. Цофнас, к.філос.н., доц. Л. Л. Леоненко).

Наукова та викладацька діяльність:

 • 2008-2012 - викладач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Курси: «Антична філософія», «Історія філософії (для культурологів)», «Логіка (для біологів)», «Основи аксіології», «Основи системних досліджень», «Системні аспекти філософського знання», «Сучасна зарубіжна філософія» (для заочників ), «Філософія (для біологів / математиків)»;
 • 2012-2015 - старший викладач кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Курси: «Антична філософія», «Вступ до спеціальності», «Логіка (для біологів)», «Основи аксіології», «Основи системних досліджень», «Системні аспекти філософського знання», «Соціальна філософія (для політологів)», «Філософія (для біологів) »;
 • З 2015 - доцент кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (нині - кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова). Курси: «Актуальні проблеми сучасної філософії», «Основи аксіології», «Основи системних досліджень», «Логіка (для біологів)», «Сучасна зарубіжна філософія», «Філософія (для біологів / геологів і географів / математиків)».
 • активний учасник «Системного семінару пам'яті Арнольда Цофнаса»;
 • керівник наукових робіт студентів філософського факультету: «Етика персонажів кінокоміксів 21 століття на прикладі суперзлодіїв» М. Сторожук; «Свідомість як мовний феномен» Д. Смирнової.

Наукові інтереси: історія античної філософії (переважно історія досократовскої філософії і класичної давньогрецької філософії), філософія мови і семіотика, філософія логіки, філософія соціально-гуманітарних наук, філософія коміксу і кіно.

Вибрані публікації:

 • Райхерт К. В. Анализ критики А. В. Лебедева термина «досократики» // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. – 2012. – Т.6. – №2. – С. 434–449.
 • Райхерт К. В. Андрэ Лакс: «досократики» как термин историографии античной философии // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. – Том 7. – 2013. – Выпуск 2. – С. 374–384.
 • Райхерт К. В. Анти-апологетизм и начало современной историологии философии // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / ред. Я.В. Шрамко. – Вип. 14. – Кривий Ріг, 2013. – С. 3–12.
 • Райхерт К. В. Артикуляция соционима «отаку» // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – № 10. – С. 110–114.
 • Райхерт К. В. Версии происхождения слова «философия» // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / ред. Я.В. Шрамко. – Вип. 16. – Кривий Ріг, 2015. – С. 3–13.
 • Райхерт К. Гіпотеза мови мислення Дж. Фодора й епістемічна логіка // Схід. – 2016. – № 3 (143). – С. 88–93.
 • Райхерт К. В. «Досократовская философия» Иоганна Августа Эберхарда // Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – 2012. – №1(XXVI). – C. 110–120.
 • Райхерт К. В. Исходные понятия анализа прагматики логики // Сборник научных трудов SWORLD. – T. 21. – № 3(36). – Иваново: Маркова АД, 2014. – C. 52–59.
 • Райхерт К. В. К вопросу об архэ Анаксимандра: Аристотель как источник сведений об Анаксимандре // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / ред. Я.В. Шрамко. – Вип. 15. – Кривий Ріг, 2014. – С. 17–26.
 • Райхерт К. В. Критический обзор концепции символической креативности П. Уиллиса // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 6. – С. 132–136.
 • Райхерт К. В. Коммуникативное намерение фильма «Запрещённый приём» Зака Снайдера // Zbior raportow naukowych “Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku”. (30.12.2013 – 31.12.2013) – Czesc 6. – Zakopane: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2013. – S. 107–118.
 • Райхерт К. В. Концептуальная тропология // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 7. – С. 126–129.
 • Райхерт К. В. Концептуальная эпистемологическая модель анализа прагматики логики // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – 2015. – №1. – С. 117–125.
 • Райхерт К. В. Концепция изменения фоновых практик Ч. Спиносы, Ф. Флореса и Х. Дрейфуса и её версии // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. – № 4 (13). – С. 102–110.
 • Райхерт К. В. Культура как символическое бессмертие // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 5. – С. 181–184.
 • Райхерт К. В. Культурная индустрия отаку // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 4. – С. 110–114.
 • Райхерт К. В. Л. фон Берталанфи и параметрическая общая теория систем А. И. Уёмова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2013. – №6(3). – С. 145–149.
 • Райхерт К. В. Логическая критика языка и критика логического языка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Історія. Філософія. Політологія. – 2015. – №9. – С. 80–85.
 • Райхерт К. В. Логический и семиотический квадрат. Изоморфизм // Δοξα (Докса): збірник наукових праць з філософії та філології. – Випуск 15. – Універсальні виміри культури (на пошану професора Олександра Кирилюка з нагоди 60-річчя). – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – С. 231–238.
 • Райхерт К. В. Модели знака Ч. С. Пирса и Ф. де Соссюра как системы и принцип дополнительности двойственных системных описаний // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2012. – №3(53). – С. 101–107.
 • Райхерт К. В. Монти Пайтон и атрибутивная аналогия // Δοξα (Докса): збірник наукових праць з філософії та філології. – Вип. 16. – Феномен сміху та сміхова культура. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – С. 263–269.
 • Райхерт К. В. Научный эмпиризм Чарльза Уильяма Морриса // Analytica. – 2012. – № 6. – С. 5–17.
 • Райхерт К. В. О значимости концепта в параметрической общей теории систем // Параметрическая общая теория систем и её применения: Сборник трудов, посвящённый 80-летию профессора А. И. Уёмова / под общ. ред. А. Ю. Цофнаса. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 71–79.
 • Райхерт К. В. О понятии «техно-анимизм» // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 3. – С. 106–110.
 • Райхерт К. В. Пауль Верхувен: Робот-полицейский как американский Иисус Христос будущего // Актуальні проблеми філософії та соціо Райхерт К. В. Реконструкція критики проекту загальної теорії систем Л. фон Берталанфі з боку Ч. В. Мориса // Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 68–75.логії. – 2016. – № 13. – С. 60–63.
 • Райхерт К. В. Символическая функция текста (на примере японского анимационного фильма «Унесённые призраками») // Zbior raportow naukowych “Science – od teorii do praktyki” (29.03.2013 – 31.03.2013). – Czesc 2. – Sopot: SP.zo.o. Diamond trading tour, 2013. – S. 105–114.
 • Райхерт К. В. Философские вопросы Филипа Киндреда Дика // Virtus. – 2014. – № 1. – C. 45–49.
 • Райхерт К. В. «Let me see you stripped»: критика современной западной культуры в песне Depeche Mode и Rammstein // Zbior raportow naukowych “Aktualne problemy w wspolczesnej nauki” (28.06.2013 – 30.06.2013). – Czesc 7. – Warszawa: SP.zo.o. Diamond trading tour, 2013. – S. 26–31.
 • Райхерт К. В. Superhero studies как автономная научная дисциплина // Молодий вчений. – 2016. – № 10-1. – С. 101–105.
 • Райхерт К. В. Tenjou tenge, Elfen Lied и Inuyasha: Ролан Барт смотрит аниме // Вісник Одеського національного університету. Серія Філософія. – 2010. – № 15. – С. 104–114.
 • Райхерт К. В. The Social Criticism of Australian Roadkill Culture in George Miller’s “Mad Max’ Series // Δοξα (Докса): збірник наукових праць з філософії та філології. – Випуск 24. – Герменевтика тексту та герменевтика долі. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. – С. 237–245.
 • Відповідальний редактор збірника наукових праць «Уйомовські читання I-IV» (Уёмовские чтения I-IV (2013–2016): материалы Научных чтений памяти Авенира Уёмова / Философский факультет ОНУ им. И. И. Мечникова. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 310 с.)

Контактные данные:

телефон: (038)0661621521
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2ec989d86101222736451596901769
title_5f2ec989d871021053701741596901769
title_5f2ec989d880a14337891461596901769
Top