Голубович Інна Володимирівна

д. філос. н., професор.

В 1989 році закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Історія». 1990-1995 роки – навчання в очній, а потім заочній аспірантурі на кафедрі філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію „Методологічні проблеми ситуаційного підходу та його застосування в сучасних гуманітарних дослідженнях”, спеціальність – соціальна філософія та філософія історії. З 1993 по 2005 рр. працювала на кафедрі філософії Одеського державного медичного університету на посадах – старший лаборант, викладач, старший викладач, доцент. В 2005 році поступила в докторантуру кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. В 2009 році захистила докторську дисертацію на тему „Біографія як соціокультурний феномен. Філософсько-методологічний аналіз”, спеціальність – соціальна філософія та філософія історії. З 2005 року працює на філософському факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова: до 2010 року – на посаді доцента, з 2010 року – на посаді професора кафедри філософії природничих факультетів.

Виконує обов’язки заступника декана філософського факультету з наукової роботи, є членом і заступником голови спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Діалектика і методологія пізнання”, „Соціальна філософія та філософія історії” в ОНУ імені І. І. Мечникова. Керівник науково-дослідного та просвітницького Центру імені Г. В. Флоровського. Член Південноукраїнського відділення Соціологічної Асоціації України, член правління громадського науково-просвітницького товариства „Одеська гуманітарна традиція”. Член редколегій наукових фахових журналів «Докса», «Актуальні проблеми духовності», «Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філософія. Політологія», «Актуальні проблеми філософії та соціології», міжнародний часопис "Evropský filozofický a historický diskurz" («Європейський філософський та історичний дискурс), який індексується в міжнародній науковометричній базі даних International Scientific Indexing.

Навчальні курси: філософія, релігієзнавство, соціологія, логіка, методологія гуманітарного знання, прикладна культурологія, методика викладання культурології, методика викладання філософії, теоретична біографістика, архівні студії в філософському дослідженні, феноменологія, проблеми сучасної антропології.

Участь в міжнародних проектах. В 1999 році була координатором виконання проекту „Регіональні комуналістські зв’язки за місцем проживання та їх роль в трансформуванні громадянського суспільства в Україні” (Програма Малих грантів Всесвітнього банку). В 2002 році брала участь у роботі Міжнародної філософської школи «Глобалізація і трансформація сучасного світу» (Інститут відкритого суспільства (Будапешт), Програма Фулбрайт, Український філософський фонд). У 2006 році брала участь в програмі Центрального Європейського університету “Thinking and Moving Forward: Action and Direction”. 2007-2010 роки – участь у Регіональному семінарі „Excellence in Teaching” (Higher Education Program of the Open Society Institute), який проводився в Центрі вивчення античної філософії та класичної традиції Новосибірського державного університету за програмою - “Teaching Classics: Fundamental Values in Changing World”(м. Новосибірськ, Росія). З 2010 року до цього часу – беру участь у Регіональному семінарі „Excellence in Teaching” (Higher Education Program of the Open Society Institute), який проводить Центр вивчення античної філософії та класичної традиції Новосибірського державного університету за програмою „TEXNH: Theoretical Foundation of Art, Sciences and Technology in the Greco-Roman World”. В 2011 році брала участь в семінарі “Testimonies and Teaching: New Sources and Methodologies for Jewish Studies and Visual History Archive” (Curriculum Resource Center. , Central European University). Участь у міжнародних проектах: «Пошук витоків. Історія багатонаціонального городу». Міжнародний науково-освітній семінар (Одеса – Штутгарт (Німеччина), Інститут «Haus der Heimat», травень – серпень 2012 р.); «Границі в Європі». Міжнародний науковий семінар «Jewish Experience and European Crises: Negotiating Jewish-European Borders in History, Literature and Art» (Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова – Університет Бергена, Норвегія за участю Посольства Норвегії в Україні, жовтень 2013 р.). Стажування в рамках Програми академічних обменів Фулбрайт в Україні (США, Нью-Йорк, Університет Нью-Йорка, 2013-2014 навчальний рік). Має сертифікат літній школи British Council “English for Univtrsities Project” (2016 р.).

СПИСОК основних наукових і навчально-методичних праць в.о. завідувача кафедри філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктора філософських наук, професора Голубович Інни Володимирівни

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top