Секундант Сергій Григорович

sekundant

д.філос.н., доцент

В 1978 р. закінчив філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «філософія», отримавши кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін», а в 1981 р. він закінчив аспірантуру кафедри історії зарубіжної філософії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. З 1982 р. працює в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова, спочатку на посаді викладача, ст. викладача, а з 1988 р. на посаді доцента. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Проблема обоснования научного знания в методической философии Гуго Динглера». З 1989 по 1992 р. був докторантом кафедри історії зарубіжної філософії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. У 2015 р. захистив докторську дисертацію «Нормативно-критичні підстави епістемології Ляйбніца».

Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.

Секундант Сергій Григорович, д.філос.н. на гуманітарних факультетах викладав курси «Філософія», «Логіка», «Історія філософії», на філософському факультеті викладає курси «Філософія Сходу», «Німецька класична філософія», «Проблеми індійської філософії», «Філософсько-методологічні проблеми історико-філософських досліджень», «Феноменологія Гусерля», «Сучасні концепції історії філософії»; «Теорія та практика аргументації» здійснює наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами студентів філософського факультету, а також аспірантів.

Наукова спеціалізація – історія філософії. Основними напрямками досліджень Секунданта С.Г. є історія філософської методології, логіки й епістемології, теорія аргументації, філософські та методологічні проблеми історії філософії. До сфери його головних інтересів входить також дослідження природи філософського та релігійного знання, становлення та специфіки давньоіндійської філософії та релігії, порівняльний аналіз філософської та релігійної традиції Сходу та Заходу.

Автор більш ніж 100 наукових публікацій, у т.ч. статті у фахових наукових виданнях України та Росії, має також публікації в іноземних виданнях англійською та німецькою мовами (Німеччина, Індія). Автор двох індивідуальних монографій: «Критика та метод. Проблема критичного методу в німецькій філософії XVII – XVIII ст. (Київ: Дух і літера. 2012); «Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основаниях» (Одесса: Печатный дом, 2013).

Співавтор підручнику для студентів вищих навчальних закладів «Релігієзнавство» за ред. П.К. Лобазова (Харків: Одисей, 2005), затвердженого Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Секундант С.Г. є членом редколегії двох фахових журналів «Епістемологія і філософія науки» (Росія) та «Sententiae» (Україна), а також щорічної збірки дослідників вайшнавізму «Вайшнавізм крізь століття».

Член Вченої ради філософського факультету, співорганізатор міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавізм крізь століття», керівник «Центру дослідження німецької філософії» при філософському факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова.

Лауреат національної премії з філософії 2016 р. (організатори – Інститут філософії НАН України імені Г. С. Сковороди, Український філософський фонд, Соціологічний центр імені Н. В. Паніної) в номінації імені Марії Злотіної «За кращу філософську монографію».

СПИСОК основних наукових і навчально-методичних праць доцента кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктора філософських наук Секунданта Сергія Григоровича

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2e1a228f00a16253987021596856866
title_5f2e1a228f16d19404989881596856866
title_5f2e1a228f2ce6150634641596856866
Top