Кафедра політології

Завідувач кафедрою політології професор Попков Василь Васильович

Кафедра політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова була створена в 1991 році, у зв'язку із введенням в університеті спеціальності "політологія". За цей період було підготовлено понад, ніж 800 професійних політологів, значна кількість котрих займає сьогодні відповідальні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, центральних і регіональних ЗМІ, дипломатичних представництвах України, закладах науки, та вищої освіти. 

Викладачі й співробітники кафедри

2 професори, 8 доцентів, 2 викладачі. Усі без винятку викладачі мають базову політичну, філософську, історичну освіти, що відповідає профілю дисциплін, які читаються ними. Викладачі кафедри є експертами регіональних та загальнонаціональних ЗМІ, мають досвід підготовки та проведення електоральних кампаній різного рівня.

Список членів кафедри політології

Спеціальність

0-52«Політологія»
Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр.

Діяльність кафедри зосереджена на двох напрямках: викладанні політології як навчальної дисципліни на всіх факультетах для всіх спеціальностей і підготовці професійних політологів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра.

Випускники кафедри політології отримують диплом європейського зразка, який дає підстави для практичної, науково-дослідної й педагогічної діяльності в державних і громадських організаціях та установах, органах місцевого самоврядування, політичних партіях, засобах масової інформації, наукових центрах соціально-політичного профілю, навчальних закладах III й IV рівня акредитації.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів PHD за спеціальністю: 052 - “Політологія” За період роботи кафедри політології захищена 31 дисертація кандидата політичних наук, 1 дисертація доктора політичних наук, 1 дисертація доктора філософських наук.

На високому науковому рівні викладаються професійно-орієнтовані курси

 • історія політичних вчень
 • загальна теорія політики
 • історія і теорія політичних партій
 • державне управління та місцеве самоврядування
 • політична культура і ідеологія
 • цивілізація як середовище політогенезу
 • політична глоблістика
 • етнополітологія
 • технологія політичного процесу
 • політична антропологія
 • прикладна політологія
 • політичне прогнозування
 • політична модернізація та транзитивні процеси
 • політичні еліти і політичне лідерство тощо.

Студенти відділення політології проходять виробничу практику в органах державної виконавчої влади, муніципальних та регіональних органах самоврядування.

Наукова діяльність кафедри зосереджена на розробці проблем

«Політична діяльність у демократичному суспільстві»; «Національне питання на півдні України: політологічний аспект»; «Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства».

В межах ФМВПС кафедра політології щорічно проводить Міжнародну наукову конференцію "Соціально-політична реальність: локальний, регіональний і глобальний виміри".

Колектив кафедри разом із Академією управління при Президенті України брав участь у підготовці тритомної праці "Багатонаціональний Одеський край" / т. I - "Етнополітична модернізація", т. II - "Етнополітична стратифікація" і т. III - "Етнополітична мобілізація".

У 2020 р. було успішно завершено комплексне кафедральне дослідження «Дослідження політичної реальності в контексті нелінійної соціокультурної динаміки" (Номер державної реєстрації НДР 0116U006604), за підсумками якого була опублікована кафедральна колективна монографія «Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХІ столітті» / [ред. кол.: В.В. Попков (наук. керівн.), Є.С.Огаренко, Н.Є. Степанова, О.Ю.Хорошилов]. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. - 15,81 д.а.

3.11.2021 завідувач кафедрою політології професор Попков В.В. прийняв участь в Міжнародної он-лайн конференції (КНР, Пекин, CASS ) SOCIAL DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF NATIONAL GOVERNANCE OF CHINA. Тема доповіді: The Global Significance of China’s Modernization

Контактна інформація

Телефон: (0482) 68-43-73 – кафедра політології
web-site: politolog.onu.edu.ua 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top