Кафедра політології

Зав. кафедрою політології професор Попков Василь Васильович

Кафедра політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова була створена в 1991 році, у зв'язку із введенням в університеті спеціальності "політологія". За цей період було понад, ніж 680 професійних політологів. Студенти кафедри політології посідали I (2001/2 рр.) та II (2003/4 рр.) місця у Всеукраїнській студентські олімпіаді з політології.

 

Викладачі й співробітники кафедри

4 професори, 8 доцентів, 4 викладачі. Усі без винятку викладачі мають базову політичну, філософську, історичну освіти, що відповідає профілю дисциплін, які читаються ними. Викладачі кафедри є експертами регіональних та загальнонаціональних ЗМІ (телеканали АТВ, ГЛАС, Академія), мають досвід підготовки та проведення електоральних кампаній різного рівня.

Спеціальність

030104 «Політологія»
Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня
Бакалавр, спеціаліст, магістр

Діяльність кафедри зосереджена на двох напрямках:  викладанні політології як навчальної дисципліни на всіх факультетах для всіх спеціальностей і підготовці професійних політологів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

Випускники кафедри політології отримують диплом європейського зразка, який дає підстави для практичної, науково-дослідної й педагогічної діяльності в державних і громадських організаціях й установах, органах місцевого самоврядування, політичних партіях, засобах масової інформації, наукових центрах соціально-політичного профілю, навчальних закладах III й IV рівня акредитації.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями: 23.00.01 «Теорія і історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути і політичні процеси» та 23.00.03 «Політична культура і ідеологія». За період роботи кафедри політології захищена 31 дисертація кандидата політичних наук, 1 дисертація доктора політичних наук, 1 дисертація доктора філософських наук.

На високому науковому рівні викладаються професійно-орієнтовані курси

 • історія політичних вчень
 • загальна теорія політики
 • історія і теорія політичних партій
 • державне управління та місцеве самоврядування
 • політична культура і ідеологія
 • етнополітологія
 • технологія політичного процесу
 • політична антропологія
 • прикладна політологія
 • цивілізація як середовище політогенезу
 • політичне прогнозування
 • політична модернізація та транзитивні процеси
 • політичні еліти і політичне лідерство тощо.

Студенти відділення політології проходять виробничу практику в органах державної виконавчої влади, муніципальних та регіональних органах самоврядування тощо. З метою поглиблення практичної підготовки фахівців в сфері політичної науки на базі кафедри діє «Політологічний клуб ОНУ» 

Наукова діяльність кафедри зосереджена на розробці проблем

«Політична діяльність у демократичному суспільстві»; «Національне питання на півдні України: політологічний аспект»; «Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства».

В межах Інституту соціальних наук кафедра політології щорічно проводить Міжнародну наукову конференцію "Соціально-політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри".

Колектив кафедри разом із центром по вивченню міжнаціональних відносин Російської Академії наук і Академією управління при Президенті України взяв участь у підготовці тритомної праці "Багатонаціональний Одеський край" / т. I - "Етнополітична модернізація", т. II - "Етнополітична стратифікація" і т. III - "Етнополітична мобілізація", виданої в Москві.

Контактна інформація

тел.: (0482) 68-43-73 – кафедра політології
web-site: http://politolog.onu.edu.ua/ 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top