Вступне слово

Дорогі друзі!

Я рада вітати Вас на веб-сайті кафедри конституційного права та правосуддя.

Кафедра конституційного права та правосуддя в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова була створена в 2002 році на базі кафедри адміністративного права і управління та кафедри кримінально-правових дисциплін і судово-правоохоронних органів згідно з рішенням Вченої Ради університету та на підставі наказу Ректора університету.

Кафедра конституційного права та правосуддя стала логічним продовженням державницько-правових традицій в ОНУ імені І.І.Мечникова, оскільки з самого початку заснування Рішельєвського ліцею, а потім Імператорського Новоросійського університету кафедра державного права та державно-правових дисциплін була обов’язковою складовою його структури.

Професорсько-викладацький склад кафедри залучається до найбільш важливих питань державного життя країни, законотворчої роботи, конституційного процесу, що надає змогу теоретичні здобутки кожного викладача перекласти в практичну площину та безпосередньо впливати на державотворчі процесі в країні.

Особливо слід відмітити комунікативність викладацького складу кафедри, завдяки чому окремі викладачі та вся кафедра є учасниками багатьох міжнародних заходів та проектів, які проводяться як в межах університету, так і за ними.

На цьому Веб-сайті Ви знайдете інформацію про кафедру конституційного права та правосуддя, познайомитесь з професорсько-викладацьким складом кафедри, науковою діяльністю викладачів та аспірантів, основними досягненнями в навчально-методичній та науково-організаційній роботі.

Бажаю всім наснаги, стремління до нових знань та навиків, задоволення від обраної професійної діяльності!

З повагою,
завідувач кафедри конституційного права та правосуддя
доктор юридичних наук, професор Корчевна Любов Олександрівна.

Кафедра конституційного права та правосуддя

epf const leader
 
Завідуюча кафедрою - доктор юридичних наук, професор 

Корчевна Любов Олександрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі конституційного права та правосуддя працюють:

2 доктора юридичних наук, професора:

 • д.ю.н., проф. Корчевна Л.О.
 • д.ю.н., проф. Прієшкіна О.В.

8 кандидатів юридичних наук, доцентів:

 • к.ю.н., доц. Ромашкін С.В.
 • к.ю.н., доц. Кузнєцова З.В.
 • к.ю.н., доц. Садовська О.М.
 • к.ю.н., доц. Ільєва Н.В.
 • к.ю.н., доц. Саракуца М.О.
 • к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю.
 • к.ю.н., доц. Пілюк С.В.
 • к.ю.н., доц. Левенець А.В.

1 старший лаборант:

 • Буковська М.Є.

1 лаборант:

 • лаб. Корчевна Є.Г.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Конституційне право України (ч. загальна),
 • Конституційне право України (ч. особлива),
 • Конституційне право зарубіжних країн,
 • Організація судових та правоохоронних органів,
 • Муніципальне право України,
 • Основи права Європейського Союзу,
 • Адвокатура в Україні,
 • Нотаріат в Україні,
 • Європейське право,
 • Порівняльне правознавство,
 • Міжнародний захист прав людини,
 • Основи конституційного права.

Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «право» проходить у рамках освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

Наукова та науково-організаційна діяльність

Викладачі кафедри приймають активну участь в наукових заходах факультету та університету, здійснюють дослідження в межах затвердженої науково-дослідної теми кафедри «Сучасний конституціоналізм в процесі становлення та розвитку української державності» (2018-2022 р.р.), результати яких відображені в публікаціях у наукових журналах та збірниках.

Кафедра виступала основним організатором та співорганізатором щорічних міжнародних та університетських конференції, а з 2017 року спільно з кафедрою кримінального права, кримінального процесу та криміналістики проводить дистанційну всеукраїнську конференцію неа тему «Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та в світі», за результатами якої публікується збірник тез таматеріалів конференції.

Викладачі кафедри систематично підвищують свій професійний рівень та кваліфікацію, в тому числі і за кордоном, про що отримують відповідні свідоцтва та посвідчення.

Досить плідною є робота викладачів щодо підготовки та друку наукових, навчальних та навчально-методичних видань, яких загалом налічується більше 30. Окремо слід відмітити як колективну працю всього викладацького складу кафедри навчальний посібник «Судебные и правоохранительные органы Украины», який був неодноразово перероблений та перевиданий, останнє видання 2011 року: Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие, изд.4-е, доп. и перераб. (Гриф МОН). – Х.: Одиссей, 2011. – 320 с.

Також в 2017 році за результатами виконання п’ятирічної науково-дослідної теми кафедри було опубліковано колективну монографію: Імплементація міжнародних стандартів у сфері дотримання і захисту прав людини в правову систему України : кол. моногр. / за ред. д.ю.н., проф. Л.О. Корчевної, к.ю.н., доц. З. В. Кузнєцової – Одеса : Фенікс, 2017. – 218 с.

Окремо слід виділити індивідуальні монографічні дослідження викладачів кафедри:

 • Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства. Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 360 с.;
 • Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. (Гриф МОН) - 336 c.;
 • Прієшкіна О.В. Місцева демократія в Україні: інститути та організаційно-правові форми реалізації. Монографія. – О.: Фенікс, 2005. – 248 с.;
 • Кузнєцова З.В. Управління рекламною діяльністю в Україні: організаційно-правовий аспект. Монографія. – О.: Наука і техніка, 2005. – 172 с.;
 • Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку. Монографія. – О., 2008. – 280 с.

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

На кафедрі систематично проводяться засідання наукового гуртка з конституційного права зарубіжних країн та європейського права (під керівництвом доц. Садовської О. М.), наукового гуртка з найбільш проблемних практичних питань діяльності органів нотаріату (під керівництвом доц. Ільєвої Н.В.), а також наукового гуртка з адвокатури (під керівництвом доц. Кармазіної К.Ю.).

Окрема робота проводиться викладачами з організації та керівництва студентськими роботами, які виконуються ними для участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях та які публікуються у відповідних наукових збірниках, в тому числі – організовується окрема секція під час проведення щорічної студентської конференції на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проектів, організованих в межах програми Еразмус Мундус, членом якої ОНУ імені І.І. Мечникова є з 2010 року. Так, доц. Кузнєцова З.В. була учасником міжнародного проекту «Формування інноваційної культури в українських університетах» (2010-2013), організованого в рамках TEMPUS. Доц. Садовська О.М. була учасником міжнародного проекту EUNEG «Право Європейської політики сусідства та «якісного» державного управління», організованого TEMPUS в 2012-2015 роках. Результати дослідження відображені в навчальному посібнику «Special Features of Migration Policy: Problems, Searches, Solutions - Особенности миграционной политики: Проблемы, поиски, решения», надрукованому Комратським державним університетом в 2015 році під колективним авторством, до складу якого також входить доц. Садовська О.М.

Доц. Саракуца М.О. протягом 2010-2013 років приймала участь в міжнародній англомовній програмі (Open Society Institute) для викладачів різних країн ReSET (Regional seminar for excellence in teaching “The EU as an emerging European security actor: Exploring theoretical paradigms”).

Доц. Кармазіна К.Ю. у 2014- 2015 р.р. взяла участь у двох етапах міжнародного дослідження «Процесуальні гарантії затриманих осіб» (яке проводилось в Грузії, Молдові та Україні). На етапі польового дослідження в м. Одесі в проекті також взяла участь викл. Левенець А.В.

В 2015 р. доц. Кармазіна К.Ю. в межах проекту «Дистанційне навчання адвокатів правам людини», організованого Європейським гуманітарним університетом (м. Вільнюс, Литва), відвідала з навчальним візитом Європейський суд з прав людини, Раду Європи, Комітет міністрів Ради Європи, Комісара РЄ з прав людини, ПАРЄ, Венеціанську комісію, Європейський комітет з попередження тортур і нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання.

В 2016 році доц. Саракуца М.О. та доц. Кармазіна К.Ю. взяли участь в проекті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», який досі триває та результатом якого є отримання сертифікатів, що підтверджують можливість викладати дисципліни англійською мовою.

У вересні-жовтні 2016 року доц. Кармазіна К.Ю. в межах програми Еразмус Мундус: Мобільність для інновацій та розвитку відвідала університет Деусто (м.Більбао, Іспанія) та університет Аристотеля (м.Салоніки, Греція).

 

Ільєва Наталія Василівна


Посада: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та правосуддя

Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта

 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «Правознавство» (2002 р.), юрист-спеціаліст з відзнакою.
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «Правознавство» (2003 р.), магістр права з відзнакою.

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук з 2011 року. Дисертацію захистила 25 лютого 2011 року за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» за темою: «Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади».

Вчене звання

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України № 1503 від 22 грудня 2014 року було присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного права та правосуддя.

Сфера наукових інтересів

Державне регулювання нотаріальної діяльності; державний та громадський контроль за нотаріальною діяльністю; взаємодія державних та недержавних органів із суб'єктами нотаріальної діяльності, особливості правового статусу нотаріусів та інших суб’єктів нотаріальної діяльності.

Дисципліни, що викладаються

Викладає лекційні курси для студентів 4 та 5 курсів, спеціальності «Право» економіко-правового факультету з навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні», є науковим керівником магістрів та аспірантів. Під керівництвом Ільєвої Н.В. з 2007 року щорічно проводиться факультатив з дисципліни «Нотаріат в Україні» за темами: «Іпотечний, спадковий, шлюбний та інші договори в нотаріальній практиці», «Реформування органів нотаріату в Україні та зарубіжних країнах», «Особливості оформлення нотаріальних дій за кордоном» та ін. Постійно підвищує кваліфікацію в державних та приватних нотаріальних конторах м. Одеса. З 2005 року виконує функції та обов’язки куратора студентів денного навчання, спеціальності «Правознавство», економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Інша професійна діяльність

Ільєва Н.В. обрана Головою профспілкової організації економіко-правового факультету ОНУ, є членом Президії профспілкової організації ОНУ, членом Профкому ОНУ імені І. І. Мечникова, членом комісії по організації культурно-просвітницької роботи та відпочинку працівників.
Ільєва Н.В. працює відповідальним секретарем наукового фахового видання «Правова держава» (індексація наукометричними базами даних: Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat, Citefactor, eLIBRARY.RU та ін.).
Приймала участь у круглому столі «Реформування нотаріату в Україні: перспективи та наслідки», який проводив Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, також у спеціальному засіданні Верховної Ради України, з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Є членом Спілки юристів України. Приймала участь у ексклюзивній практичній програмі Союзу юристів Одеської області сумісно з ОНУ імені І.І. Мечникова, яке проводилось з 02 грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, де було підготовлено спільно зі студентами зміни до Закону України «Про вищу освіту».

Наукові праці

Кармазіна Катерина Юріївна

karamazina min

Кандидатка юридичних наук, доцентка

Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В ОНУ імені І.І. Мечникова працює з 2005 року на посаді старшого викладача кафедри конституційного права та правосуддя, з 2012 року – на посаді доцента цієї ж кафедри.

ОСВІТА

 1. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2005 р.);
 2. Одеська національна юридична академія, спеціальність «Правознавство» (2003 р.);
 3. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002-2005 роки: навчання за програмою проекту TACIS «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони» за спеціалізацією
  «Європейське право»;
 4. Європейський гуманітарний університет (м. Вільнюс, Литва), 2014 – 2016 роки: навчання на проекті «Дистанційне навчання адвокатів правам людини» (реалізується в рамках програми Мережі Будинків з Прав Людини «Міжнародне право для захисту суспільних інтересів» спільно з УГСПЛ);
 5. Німецька адвокатська академія (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина), 2017 рік: навчання на курсі “Медіація для правників”, присвоєно кваліфікацію “Медіаторка”

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка (2011 р.). Спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Тема кандидатської дисертації: «Механізм взаємодії джерел континентального та загального права».

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Звання доцента кафедри конституційного права та правосуддя (2015 р.)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Права людини та міжнародні й національні механізми їх захисту, безоплатна правова (правнича) допомога та організація її надання, організація та діяльність судових та правоохоронних органів, конституційне право, порівняльне правознавство, захист прав правозахисників, медіація, інновації у вищій освіті, андрагогіка.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

“Порівняльне правознавство”, “Основи конституційного права”, “Захист прав людини в Європейському Суді з прав людини”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Організація судових та правоохоронних органів”, “Порівняльне конституційне право”

ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Індивідуальна адвокатська діяльність. Медіаторка. Заступниця голови Комітету з конституційного правосуддя та прав людини Ради адвокатів Одеської області; членкиня Ради адвокатів Одеської області. Керівниця Одеського відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу». Викладання в Одеському регіональному відділенні Національної школи суддів України. Тренерка-модераторка для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Членкиня видавничої ради професійного видання «Вісник Одеської адвокатури». Керівниця наукового гуртка “Адвокатура в Україні” та до 31.12.2018 року співкерівниця наукового гуртка з актуальних проблем конституційного, європейського права та правосуддя при кафедрі конституційного права та правосуддя Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Викладання в статусі гостьового професора в Університеті Деусто (Країна Басків, Королівство Іспанія) та Університеті імені Аристотеля міста Салоніки (Грецька Республіка)

ПРОФІЛЬ В ГУГЛ АКАДЕМІЇ

Корчевна Любов Олександрівна


epf const leader

Завідуюча кафедрою конституційного права та правосуддя

Ел. адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Освіта

 • Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, геолого-географічний факультет, спеціальність «викладач фізичної географії» (1986 р.).
 • Одеський державний університеті імені І.І. Мечникова, Юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація – юрист (1997 р.)

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, м. Київ, (2006 р.). Тема докторської дисертації: «Проблема різноджерельного права (дослід порівняльного правознавства)», спеціальність 12.00.01 – теорія держави і права, історія політичних і правових вчень.
Кандидат юридичних наук, Університет внутрішніх справ, м. Харків (1998 р.). Тема кандидатської дисертації: «Відшкодування моральної шкоди за цивільним законодавством України», спеціальність 12.00.03 – цивільне право, цивільний процес і міжнародне право.

Вчене звання

Звання професора кафедри конституційного права та правосуддя (2015 р.).
Звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін, судових та правоохоронних органів (2001 р.).

Сфера наукових інтересів

Порівняльно-правові дослідження, конвергенція сучасних правових систем, проблема різноджерельного права України, специфіка західного та східного права, співвідношення права та держави, моралі та права, проблеми праворозуміння та правореалізації.

Дисципліни, що викладаються

Порівняльне правознавство (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Право», Організація судових та правоохоронних органів (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»).

Інша професійна діяльність

Член редколегії наукового фахового видання «Правова держава» та фахового науково-теоретичного журналу «Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія «Правознавство».
Член спеціалізованої вченої ради К 26.130.03 ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК».

Наукові праці

 

Кузнєцова Зоя Вікторівна

 
 
Доцент кафедри конституційного права та правосуддя

Ел. адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 1992 рік спеціальність - 02.02.00 «теорія соціально-політичних відносин», присвоєно кваліфікацію: політолог-викладач соціально - політичних дисциплін вищих та середніх навчальних закладах.

Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ (2003 р.). Тема кандидатської дисертації: «Управління рекламною діяльністю в Україні: організаційно-правовий аспект»

Вчене звання: Доцент кафедри конституційного права та правосуддя (2013 р.)

Сфера наукових інтересів: Права людини, виборчі системи та виборче право, проблеми реалізації, дотримання та охорони Конституції України

Дисципліни, що викладаються

Конституційне право України (ч. загальна та ч. особлива для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»), Конституційне право України (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»), Актуальні проблеми конституційного та муніципального права (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Інша професійна діяльність

Член редколегії наукового фахового видання «Правова держава», заступник завідувача кафедри конституційного права та правосуддя з наукової роботи

Наукові праці

Google Scholar

Левенець Анжела Вікторівна

 
 
Доцент кафедри конституційного права та правосуддя

Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Освіта: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет, спеціальність «Правознавство» (2007 р.)

Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017 р. Тема дисертації: «Муніципально-правовий статус іноземців в Україні»

Вчене звання

Сфера наукових інтересів

Проблеми конституційного та муніципального права, муніципальний статус іноземців як членів територіальної громади, міжнародні стандарти в галузі муніципально-правового статусу людини та їх імплементація в національне законодавство, права людини, міжнародний механізм захисту прав людини.

Дисципліни, що викладаються

Конституційне право України (загальна та особлива частини для студентів спеціальності «Право»), Конституційне право України (для студентів спеціальності «Менеджмент ЗЕД»), Міжнародний захист прав людини.

Інша професійна діяльність: Член навчально-методичної комісії економіко-правового факультету, секретар кафедри конституційного права та правосуддя. 

Наукові праці

 

Пілюк Суліко Валеріївна

Доцент кафедри конституційного права та правосуддя
 
Ел. адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
Освіта: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «правознавство» (2001)
 
Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ (2013 р.) Тема кандидатської дисертації «Юрисдикція органів конституційної юстиції», спеціальність: 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
 
Вчене звання -
 
Сфера наукових інтересів: Євроінтеграційні процеси, компаративістика, правові системи сучасності, адвокатура, особливості адвокатської діяльності, правовий статус адвоката
 
Дисципліни, що викладаються: «Порівняльне правознавство», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адвокатура України»
 
Інша професійна діяльність: Адвокат, член Ради адвокатів Одеської області
 

Прієшкіна Ольга ВасилівнаПрофесор кафедри конституційного права та правосуддя

Ел. адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «правознавство» (1973 р.).
 
Науковий ступінь: 
 
Доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України (2009 р.). Тема докторської дисертації: «Конституційний лад України та його роль в становленні та розвитку місцевого самоврядування».
Кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (2003 р.). Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні України»
 
Вчене звання

Звання професора кафедри конституційного права та правосуддя (2012 р.).
Звання доцента кафедри конституційного права та правосуддя (2004 р.).

Сфера наукових інтересів

Місцеве самоврядування в Україні, форми безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні, децентралізація державної влади
 
Дисципліни, що викладаються

Муніципальне право України (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право», Актуальні проблеми конституційного та муніципального права (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності «Право»).
 
Інша професійна діяльність
 
Заслужений юрист України, член редколегії наукового фахового видання «Правова держава» та фахового науково-теоретичного журналу «Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія «Правознавство»
 

Ромашкін Сергій Володимирович


 
Доцент кафедри конституційного права та правосуддя

Ел. адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
Освіта: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «правознавство» (1995 р.)
 
Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ (2009 р.). Тема кандидатської дисертації: «Типи правопізнання».
 
Вчене звання: Доцент кафедри конституційного права та правосуддя (2016 р.)
 
Сфера наукових інтересів: Організація судових та правоохоронних органів, судова влада, судова реформа, судоустрій, організація прокурорської діяльності
 
Дисципліни, що викладаються: Організація судових та правоохоронних органів
 
Інша професійна діяльність: Адвокат, член Ради адвокатів Одеської області
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f28aefa0707e13765249251596501754
title_5f28aefa071871592197831596501754
title_5f28aefa0728e11579696921596501754
Top