Філологічний факультет

Декан професор Черноіваненко Євген Михайлович

Декан професор Черноіваненко Євген Михайлович

Детальну інформацію про факультет можна отримати на факультетському сайті: philolog.onu.edu.ua

 
Телефон деканату – (048) 746-56-97
Електронна пошта деканатуЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Заступник декана з навчальної роботи – доц. Стрій Людмила Іванівна
тел. (0482) 746-65-77
 
Заступник декана з наукової роботи професор Мусій Валентина Борисівна
тел. (0482) 68-13-42
 
Заступник декана з питань зарубіжних зв’язків – доц. Мурадян Ірина Володимирівна
тел. (048) 776-22-77
 
Заступник декана з виховної роботи – ст. викладач Сеник Ганна Володимирівна
тел. (048) 746 65 77
 
Методист деканату – Кравецька Людмила Максимівна
тел. (048) 746-56-97
 
Методист заочного відділення – Рибіна Валентина Валентинівна
тел. (0482) 68-12-35
 

Кафедри філологічного факультету

Кафедра української мови

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Тетяна Юріївна Ковалевська
тел. (048) 776-14-80

Кафедра української літератури

Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Оксана Григорівна Шупта-В'язовська
тел. (0482) 63-62-68

Кафедра російської мови

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Євген Миколайович Степанов
тел. (048) 776-22-77

Кафедра світової літератури

Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Ніна Михайлівна Раковська
тел. (0482) 68-13-42

Кафедра теорії літератури та компаративістики

Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Наталя Костянтинівна Коробкова
тел. (0482) 63-07-96

Кафедра загального та слов’янського мовознавства

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Олена Андріївна Войцева
Тел. (048) 776-04-42

Кафедра прикладної лінгвістики

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики – професор, доктор філологічних наук Кондратенко Наталя Василівна
тел. (0482) 68-05-62

Кафедра болгарської філології

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Колесник Валентина Олександрівна
 

Ступінь вищої освіти:

 Українська мова і література

  •  035 «Філологія» – бакалавр
  •  035.01 «Філологія» – магістр

Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література

  •  035 «Філологія» – бакалавр
  • 035.03 «Філологія» - магістр

Слов’янські мови та літератури (переклад включно): болгарська мова і література

  • 035 «Філологія» – бакалавр
  • 035.03 «Філологія» - магістр

Прикладна лінгвістика

  • 035 «Філологія» – бакалавр
  •  035.10 «Філологія» – магістр

Історія факультету

Історико-філологічний факультет, разом з юридичним та фізико-математичним, – найстаріший підрозділ заснованого у 1865 р. Новоросійського (Одеського) університету. Першим його деканом був видатний філолог-славіст В. І. Григорович (1815-1876). До революції тут працювали такі відомі вчені, як Ф. І. Успенський, А. М. Деревицький, О. О. Кочубинський, В. М. Мочульський, Д. М. Овсянико-Куликовський.
 
Після ліквідації університетів факультет стає частиною Інституту народної освіти. У середині 30-х рр. університети відновлюються. Друге народження факультету (тепер вже суто як філологічного) відбулося у 1937 р. Першим деканом новоствореного факультету став відомий літературознавець і фольклорист професор Р. М. Волков. З початком війни факультет у складі університету було евакуювало до міста Майкоп, а звідти – до міста Байрам-Алі, де продовжував готувати фахівців. У 1944 р. факультет повернувся до Одеси.
 
Протягом майже шести десятиліть на факультеті існували дві спеціальності – «українська мова та література» і «російська мова та література». Тут працювали й продовжують працювати такі відомі вчені, як Н. І. Букатевич, С. П. Бевзенко, Л. М. Лосєва, А. А. Москаленко, Г. А. В’язовський, І. М. Дузь, М. О. Левченко, А. О. Слюсар, В. В. Фащенко, А. К. Смольська, Ю. О. Карпенко, Н. М. Шляхова, ін. Друга половина 90-х років стала періодом ліцензування нових спеціальностей: "Болгарська мова та література", "Прикладна лінгвістика", "Видавнича справа та редагування", "Журналістика". За час свого існування факультет підготував майже 40 тисяч фахівців, серед яких багато відомих педагогів, вчених, журналістів, письменників.

 Викладацький склад факультету:

на восьми кафедрах факультету працюють понад 75 викладачів, з них 9 докторів наук і майже 50 кандидатів наук.
 

 Підготовка викладацьких кадрів

Щороку за рекомендаціями кафедр і Ради факультету кращі випускники  вступають до аспірантури. Прийом здійснюється за такими спеціальностями, як українська мова, українська література, слов’янські мови, російська мова, російська література, порівняльне літературознавство, структурна, прикладна та математична лінгвістика, теорія літератури. При факультеті працюють спеціалізовані вчені ради, які проводять захисти докторських дисертацій за спеціальністю «українська мова» та кандидатських дисертацій за спеціальностями «українська література», «російська література». За низкою спеціальностей при факультеті працює докторантура.
З 2012 по 2014 роки викладачами факультету було захищено 7 кандидатських та 3 докторських дисертації.

 Наукові школи

Факультет широко відомий науковими школами професорів В.В.Фащенка, Г.А.В’язовського, Ю.О.Карпенка, А.А.Слюсаря. Нині науковою школою керує доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  теорії літератури і компаративістики Н.М.Шляхова.

Наукові видання факультету

Небагато факультетів навіть відомих столичних університетів можуть рівнятися за кількістю наукових видань  з філологічним факультетом ОНУ. Тут готують до друку 9 наукових часописів і збірників лінгвістичного та літературознавчого профілю. Всі вони мають статус фахових видань ВАК України, майже всі добре відомі у філологічних колах не лише України, але й країн близького та далекого зарубіжжя.

Це такі видання

 -         Проблеми сучасного літературознавства
 -         Записки з загальної лінгвістики
 -         Слов’янський збірник
 -         Записки з ономастики
 -         Записки з українського мовознавства
 -         Мова
 -         Докса
 -         Вісник Одеського національного університету. Серія: літературознавство
 -         Вісник Одеського національного університету: серія мовознавство
 
 Студентські наукові праці публікуються у збірниках «Філологічні студії» (перший випуск видано у 2010р., 2-й – 2011, 3-й – 2012, 4-й – 2013, 5-й – 2014).

Наукові публікації

 У 2012-14 рр. викладачами кафедр факультету видано 14 монографій, 70 підручників, навчальних та методичних посібників, серед них:
 
1. Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. – Одеса: Фенікс, 2012. – 137 с.
2. Кондратенко Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням: юридичний дискурс. – Одеса: ОДУВС, 2012. – 144 с. (гриф МОН).
3. Бондар О.І., Бондаренко І.П. Японське лінгвокраїнознавство: навчальний посібник. – Київ, 2012. – 653 с.
4. Войцева О.А., Бучацька Т.Г. Польська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. – Чернівці: Букрек, 2013.- 224 с. (гриф МОН).
5. Гукова Л.Н. Синтаксис русского языка в таблицах и схемах: пособие для учителя. – Одесса: Астропринт, 2013. 0 168 с. (гриф МОН).
6. Історична граматика української мови: навчальний посібник / Бондар О.І., Романченко А.П., Сеник Г.В., Сікорська О.О. – Одеса: ОНУ, 2013. -  172 с.
7. Колесник В.О. Посібник з болгарської діалектології: для студентів-болгаристів.- Одеса: Дані, 2013.-  220 с. (гриф МОН).
8. Яковенко Л.І. Конспект лекцій з дисципліни «Лексикологія польської мови». – Одеса: Астропринт, 2013. – 176 с.
9. Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри світової літератури / відп. ред. Н.М.Раковська. – Одеса: Астропринт, 2013. – 340 с.
10. Войцева О.А., Бучацька Т.Г. Польська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. – Чернівці: Букрек, 2014. – 240 с. (гриф МОН).
11. Саєнко В.П. Сучасна українська література: програма курсу, практичні заняття, вибрані лекції. Компендіум. – Одеса: Астропринт, 2014. – 315 с.

Наукові конференції

 Факультет систематично організує та проводить різноманітні за профілем, масштабом і статусом наукові конференції. Лише протягом 2014-го року факультет організував і провів такі наукові заходи:
 
У рамках Всеукраїнського фестивалю науки (15 – 19 травня 2014 р.):
 
1. Науково-теоретичний семінар кафедри світової літератури та Пушкінської комісії Одеського Будинку вчених «Внесок науковців кафедри світової літератури у сучасну пушкіністику» (на базі Одеського Будинку вчених).
2. Круглий стіл «Українська мова в дослідженнях одеських лінгвістів: інтеграція підходів» (організатор – кафедра української мови).
3. Міжнародна Кирило-Мефодієвська студентська конференція на базі Болгарського центру культури в Одесі (організатор – кафедра болгарської філології).
4. Міжвузівський науковий семінар «Актуальные проблемы современной лингворусистики» (організатор – кафедра російської мови).
 
Всеукраїнська наукова конференція «IV Карпенківські  читання» 6-7 листопада 2014 р., присвячена пам'яті доктора філологічних наук, професора, засновника Одеської наукової ономастичної школи, члена-кореспондента Національної академії наук України Юрія Олександровича Карпенка, організована кафедрою загального і слов’янського мовознавства.
Всеукраїнська наукова конференція «Мова Тараса Шевченка в контексті наукової парадигми ХХІ століття», організована кафедрою української мови  ОНУ імені І.І. Мечникова спільно з НУ «Одеська юридична академія» 20 березня.
ІІ Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»  23–24 жовтня, організована кафедрою прикладної лінгвістики.
Науковий круглий стіл «Художніcть як літературознавчий феномен», організований кафедрою теорії літератури та компаративістики
Наукові читання, присвячені пам’яті професора А.О. Слюсаря (17 листопада, Одеський Будинок вчених), організовані кафедрою світової літератури
Міжнародна наукова конференція-семінар «Сучасна російська та українська драма в інтермедіальному просторі  ХХІ ст.» – Жешув (Польща) 28 – 29 квітня 2014 р. (організатор – кафедра української літератури)
Міжнародна наукова конференція-семінар «Сучасна російська та українська драма в інтермедіальному просторі ХХІ ст.» – Одеса, 1 – 2 червня 2014 р. (організатор – кафедра української літератури)
 
- Спільно з університетом Бордо Монтень (Франція), Російським державним педагогічним університетом імені О.І.Герцена (Росія), Жешувським університетом (Польща) та Балтійською міжнародною академією (Латвія) 17 вересня було проведено ХVІІ Міжнародну наукову конференцію «Русистика і сучасність». Цього року її було присвячено 200-річчю від дня народження М.Ю. Лермонтова та 100-річчю з дня народження Ю.С. Маслова.
 
За ініціативи доцента кафедри української мови М.Л. Дружинець у Тирасполі пройшли такі наукові заходи:  
- Міжнародний студентський науковий семінар  «Значення української мови в сучасному полілінгвальному просторі України та  Придністров’я». – Тирасполь – Одеса, 2013 (12 листопада); 
- Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина Т.Г. Шевченка у контексті світової культури» до 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка, Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо. – Бельци, 2014 (28 березня); 
- Міжнародний науковий  круглий стіл «Т. Шевченко: Світова слава генія». – Тирасполь – Одеса, 2014 (5 травня). З подякою за участь в роботі круглого столу декана філологічного факультету, професора Черноіваненка Є.М., завідувача кафедри теорії літератури та компаративістики, професора Шляхової Н.М., завідувача кафедри української мови, професора Ковалевської Т.Ю., а також доцента цієї ж кафедри Дружинець М.Л., завідувача кафедри української літератури, доцента В’язовської О.Г. до керівництва факультету звернувся ректор ПГУ ім. Т.Г. Шевченка С.І. Беріл.  
- ІІ міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація : проблеми та перспективи». – Одеса, Львів, Тираспіль, 2014 (25 – 27 вересня).
 
В останні роки факультет дедалі частіше проводить студентські наукові конференції всеукраїнського масштабу. Особливо слід відзначити конференції «Українська мова: історія та сучасність», «Кирило-Мефодіївська конференція», щорічна студентська звітна наукова конференція. Значна частина студентів виголошує свої доповіді іноземними мовами.

 Партнерські зв’язки

У підготовці філологів-болгаристів факультет здійснює плідну співпрацю з університетами Софії та Великого Тирнова. На факультеті вже 12 років постійно працюють лектори з Болгарії, останні 5 років – польський лектор.
Філологічний факультет підтримує активні й плідні наукові зв’язки з університетами Москви та Санкт-Петербургу (Росія), Регензбурга (Німеччина), Жешува, Любліна (Польща), Сегеда, Ніредьхази (Угорщина), Софії, Великого Тирнова, Пловдива (Болгарія), Оломоуца (Чехія), Прешова (Словаччина) та ін.

 Спеціалізації

Студенти філологічних спеціальностей факультету мають можливість поглибленого вивчення англійської, німецької, польської мови або сербсько-хорватської (за вибором студента) з правом викладання зазначеної мови після закінчення навчання. Вивченню польської та болгарської мов сприяє наявність добре обладнаних сучасною навчальною технікою кабінетів полоністики та болгаристики.

Культурне та спортивне життя

Студенти факультету часто відвідують театри та музеї міста. Частими гостями факультету є відомі письменники і поети. Так, останнім часом з студентами та викладачами  філологічного факультету зустрічалися Іван Драч, Юрій Андрухович, Тарас Федюк, Григорій Гусейнов та багато інших відомих майстрів пера. На факультеті працює літературна студія. Щороку у грудні студенти готують концертну програму «Слов’янське Різдво», в якій представлено різдвяні традиції та звичаї різних слов’янських народів. У цьому заході зазвичай беруть участь представники національно-культурних товариств Одеси, працівники Генеральних консульств Болгарії та Польщі.
 
Серед наших студентів чимало спортсменів. Студентка Ганна Фарладанська була членом збірної команди України з настільного тенісу на Всесвітній універсіаді в Китаї й посіла 5-те місце.
 
Аспірант Сергій Остапенко посів 1-ше місце на Всесвітньому танцювальному конкурсі зі степу в Німеччині. Наші студенти беруть участь у підготовці Всеукраїнських фестивалів «Молодь за здоровий образ життя» та «З дитиною в серці». У 2012 та 2013 роках наші студенти були переможцями конкурсу «Міс та Містер Довершеність ОНУ». На факультеті постійно проходить акція «Допоможи солдатам АТО».
 
День факультету ми зазвичай проводимо в перші дні квітня.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c906ee8e8f2e4061926301552969448
title_5c906ee8e904c5451209851552969448
title_5c906ee8e917a11410789881552969448
title_5c906ee8e92932995916731552969448
Top