Кафедра археології та етнології України

Кафедра археології та етнології України

доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою археології та етнології України

Завідувач кафедрою – доктор історичних наук,
професор Сминтина Олена Валентинівна

Кафедра археології та етнології України заснована у 1993 році. За час існування кафедри було випущено більше 600 студентів денної та заочної форми навчання, які спеціалізуються в галузі археології та етнології України й суміжних територій. На даний час кафедрою здійснюється підготовка студентів за двома спеціальностями: археологія та етнологія. При кафедрі працює аспірантура за цими спеціальностями.

Професорсько-викладацький склад

Усього на кафедрі працює 9 викладачів, у тому числі 4 доктори наук, професори, 1 доктор наук, доцент та 4 кандидати наук, доценти:

Навчально-методична робота

Для всіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра археології та етнології України, розроблені робочі навчальні програми, пакети індивідуальних завдань, модульних контрольних завдань, тестові завдання за вимогами кредитно-модульної системи (ECTS).

За час існування кафедри археології та етнології України її викладачами були розроблені та впроваджені у науковий процес більше 80 курсів для студентів історичного факультету та інших навчальних підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова.

Науково-дослідна робота

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри археології та етнології України є: 

 • теорія інвайронментальної історії та археології (проф. О.В. Сминтина);
 • археологічні дослідження пізньопалеолітичних і мезолітичних пам’яток (проф. О.В. Сминтина, доц. Д.В. Кіосак);
 • скіфо-сарматська й антична археологія (проф. О.М. Дзиговський);
 • археологія доби палеометалу та соціальні реконструкції в археології (проф. Іванова С.В.);
 • історія археологічної науки (проф. О.В. Сминтина);
 • дослідження матеріальної культури і побуту українців Південно-Східного Поділля й Добруджі (проф. В.Г. Кушнір, доц. Н.О. Петрова, доц. Г.М. Стоянова);
 • дослідження етноконфесійної своєрідності росіян-старовірів України, Румунії й Болгарії (доц. О.А. Прігарін);
 • дослідження етнокультури балканських етнічних спільностей (доц. А.В. Шабашов);
 • вивчення традиційної обрядовості різноетнічного населення Південно-Західної України.

Наукові теми

 • «Дослідження давньої історії Північно-Західного Причорномор’я: міждисциплінарний підхід» (2012-2016 рр.). Науковий керівник – д.і.н., проф. О.В. Сминтина.
 • «Локальна та регіональна специфіка традиційної культури українців Південно-Західної України» (2014-2018 рр.). Науковий керівник – д.і.н., проф. В.Г. Кушнір.
 • «Прояви етнічності у крос-культурних взаєминах населення Одещини» (2014-2018 рр.). Науковий керівник – д.і.н., доц. О.А. Прігарін. 

Більш детальна інформація на офіційному сайті кафедри археології та етнології України: http://ae.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top