Разові спеціалізовані вчені ради

Повідомлення про прийняття дисертації в спеціалізовану вчену раду 

ДФ 41.051.033

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.033, створена Наказом МОН України від 28.12.2021 р. №1446, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Калініченка Олександра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації:  «Українська школа підводного мореплавства ХІХ – початку ХХ ст.: формування, діяльність, персоналії»

Науковий керівник:  Вінцковський Тарас Степанович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Анотація Калініченка О.О.

ДФ 41.051.030

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.030, створена Наказом МОН України від 02.12.2021 р. № 1296, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сліпенюка Василя Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Конституційне право особи на використання в судочинстві рідної мови або мови, якою вона володіє».

Науковий керівник: Кармазіна Катерина Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Сліпенюка В.В.

ДФ 41.051.032

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.032, створена Наказом МОН України  № 1296 від 02.12.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Заболотної Олени Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія.

Тема дисертації: «Психологічна структура здатності до цілепокладання на різних етапах самореалізації»

Науковий керівник: Кіреєва З.О., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Заболотна О.С.

ДФ 41.051.031

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.031, створена Наказом МОН України  № 1296 від 02.12.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Михайленко-Зото Олени Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 - Філологія

Тема дисертації: «Російська паронімія в лінгвокультурологічному аспекті»

Науковий керівник: Степанов Євгеній Миколайович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та слов’янського мовознавства

Анотація Михайленко-Зото О.О.

ДФ 41.051.029

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.029, створена Наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Дубового Віталія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – Хімія.

Тема дисертації: «Нові аналітичні форми на основі комплексів Cu(II) з деякими похідними 6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в аналізі»

Науковий керівник: Снігур Денис Васильович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Дубового В.П.

ДФ 41.051.027

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.027, створена Наказом МОН України від 10.11.2021 р. № 1214, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кравченка Костянтина Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Процесуальний порядок апеляційного оскарження  в адміністративному судочинстві»

Науковий керівник: Гаран Ольга Володимирівна, доктор  юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Кравченка К.В.

ДФ 41.051.026

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.026, створена Наказом МОН України від 10.11.2021 р. №1214, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Лобанової Марії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-історичної спільноти Трипілля-Кукутені»

Науковий керівник: Кіосак Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Анотація Лобанової М. А.

ДФ 41.051.025

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.025, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сіваченко Інни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія

Тема дисертації: «Просодичні особливості мовлення коментаторів спортивних програм (інструментально-фонетичне дослідження)»

Науковий керівник: Григорян Н. Р., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Сіваченко І. В.

ДФ 41.051.024

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.024, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Кулібаби Марії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія.

Тема дисертації: «Прагмалінгвістична специфіка українського метеодискурсу»

Науковий керівник: Романченко А. П., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Кулібаба М. О.

ДФ 41.051.023

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.023, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бубнова Дениса Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія

Тема дисертації: «Особливості мовленнєвої поведінки ірландців в ситуації двомовності»

Науковий керівник: Григорян Н. Р., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Бубнов Д. В.

ДФ 41.051.022

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.022, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Алексєєвої Наталі Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія

Тема дисертації: «Особливості функціонування англомовних гіпонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі»

Науковий керівник: Карпенко О.Ю., завідувач кафедри граматики англійської мови, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Алексєєва Н. М.

ДФ 41.051.021

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.021, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Юраша Євгена Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Одеський комітет піклувального товариства про в’язниці: формування, склад, діяльність»

Науковий керівник: Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Анотація Юраш Є. О.

ДФ 41.051.020

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.020, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Амеліної Оксани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Здобичництво українського козацтва ХVI – XVIII: виникнення, зміст, трансформація»

Науковий керівник: Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Анотація Амеліна О. С.

ДФ 41.051.019

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.019, створена Наказом МОН України № 1136 від 26.10.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Булат Наталії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Доменні імена в системі об’єктів права інтелектуальної власності»

Науковий керівник: Валах Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Булат Н. М.

ДФ 41.051.018

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.018, створена Наказом МОН України № 1136 від 26.10.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Барбалата Дмитра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – Хімія.

Тема дисертації: «Синтез і хіміко-аналітичні характеристики нових похідних 6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в комбінованих спектрофотометричних методах аналізу»

Науковий керівник: Снігур Д.В., кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Барбалат Д. О.

ДФ 41.051.017

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.017, створена Наказом МОН України № 1136 від 26.10.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стельмаха Сергія Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – Хімія.

Тема дисертації: «Аналіз та прогнозування властивостей молекулярних нанооб’єктів методами хемоінформатики»

Науковий керівник: Кузьмін В.Є., член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України

Анотація Стельмах С. І.

ДФ 41.051.016

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.016, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бучко Ольги Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – Хімія.

Тема дисертації: «Гомо- та гетерометалічні цитратогерманати (станати) різних типів. Синтез, структура і властивості»

Науковий керівник: Марцинко Олена Едуардівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Бучко О. В.

ДФ 41.051.015

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.015, створена Наказом МОН України № 1099 від 13.10.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Єрмакової Аліси Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія.

Тема дисертації: «Сексуальне благополуччя як фактор успішності особистості в бізнесі»

Науковий керівник: Чернявська Т.П., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Єрмакова А.С.

ДФ 41.051.014

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.014, створена Наказом МОН України №859 від 27.07.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гудімової Алісар Халєдівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія.

Тема дисертації: «Поведінкові патерни користувачів соціальних мереж як умова їх психологічного благополуччя»

Науковий керівник: Псядло Е.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної та клінічної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Гудімова А.Х.

ДФ 41.051.013

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.013, створена Наказом МОН України від 02.07.2021 р. № 765, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Курандо Катерини В’ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Захист прав та законних інтересів іноземних осіб у господарському процесі України»

Науковий керівник: Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І .І. Мечникова.Анотація Курандо К. В.

ДФ 41.051.012

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.012, створена Наказом МОН України від 24.05.2021 р. №566, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коч Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень: теоретико-прикладні засади»

Науковий керівник: Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.Анотація Коч О.В.

ДФ 41.051.011

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.011, створена Наказом МОН України від 13.04.2021 р. №414, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколаєвої Дарії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Тема дисертації: «Близькосхідна політика Турецької Республіки: концептуальне забезпечення та практична реалізація»

Науковий керівник: Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Ніколаєвої Д.О.

ДФ 41.051.010

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.010, створена Наказом МОН України від 13.04.2021 р. №414, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Геби Ганни Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Тема дисертації: «Дезінтеграційні процеси в ЄС: політичні та безпекові виміри»

Науковий керівник: Глебов Сергій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Геби Г.І

ДФ 41.051.009

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.009, створена Наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бойко Ольги Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія.

Тема дисертації: «Реалізація категорії інтертекстуальності в художньому дискурсі фентезі»

Науковий керівник: Кондратенко Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики

Анотація Бойко О.О

ДФ 41.051.008

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.008, створена Наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пашаєвої Ксенії Фаіківни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Тема дисертації: «Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу»

Науковий керівник: Брусиловська О. І., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Пашаєва К.Ф

ДФ 41.051.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.007, створена Наказом МОН України від 20.01.2021р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Соломенко Анастасії Геннадіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія.

Тема дисертації: «Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів»

Науковий керівник: Балабай Руслана Михайлівна, доктор фiзико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики ії навчання, Криворізький державний педагогічний університет.

Анотація Соломенко А. Г

ДФ 41.051.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.006, створена Наказом МОН України від 20.01.2021 р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дрожжиної Анастасії Вадимівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 – Математика.

Тема дисертації: «Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку»

Науковий керівник: Євтухов В’ячеслав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології.

Анотація Дрожжиної А.В

ДФ 41.051.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.005, створена Наказом МОН України від 20.01.2021 р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долгочуба Валентина Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Практики реконструкції та способи репрезентації традиційної культури в Україні на початку ХХІ століття»

Науковий керівник: Петрова Н. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І.Мечникова

Анотація Долгочуба В. А

ДФ 41.051.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.004, створена Наказом МОН України від 04.12.2020 р. №1502, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Водька Владислава Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Ідейно-політична боротьба в церкві Римської Сирії 30-40-х рр. V ст.»
Науковий керівник: Радзиховська О.О., кандидат історичних наук, доцент.

Анотація Водько В.І.

ДФ 41.051.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.003, створена Наказом МОН України від 09.11.2020 р. № 1391, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Варбанець Тетяни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія.

Тема дисертації: «Онімний складник електронного дискурсу комп’ютерних ігор»

Науковий керівник: Карпенко О.Ю., завідувач кафедри граматики англійської мови, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Варбанец Т. В.

ДФ 41.051.002

Спеціалізована вчена рада створена Наказом МОН України Про створення спеціалізованої вченої ради від 21.10.2020 № 1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алексеєвської Галини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії (PhD). За спеціальністю 292 –міжнародні економічні відносини
Алексеєвська Галина Сергіївна, викладач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Тема дисертації «Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на економічний розвиток країн»
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.002 в Одеському національному

Науковий керівник: Якубовський С. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Алексеєвська Г. С.

ДФ 41.051.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.001, створена Наказом МОН України від 21.10.2020 р. №1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Байрачної Оксани Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Тема дисертації: «Механізм функціональної підготовки управлінського персоналу в Україні»

Науковий керівник: Кузнєцов Е.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Баірачна О.К.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top