Разові спеціалізовані вчені ради

Повідомлення про прийняття дисертації в спеціалізовану вчену раду

ДФ 41.051.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.001, створена Наказом МОН України від 21.10.2020 р. №1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Байрачної Оксани Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Тема дисертації: «Механізм функціональної підготовки управлінського персоналу в Україні»

Науковий керівник: Кузнєцов Е.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Баірачна О.К.

ДФ 41.051.002

Спеціалізована вчена рада створена Наказом МОН України Про створення спеціалізованої вченої ради від 21.10.2020 № 1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алексеєвської Галини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії (PhD). За спеціальністю 292 –міжнародні економічні відносини
Алексеєвська Галина Сергіївна, викладач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Тема дисертації «Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на економічний розвиток країн»
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.002 в Одеському національному

Науковий керівник: Якубовський С. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Алексеєвська Г. С.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top