Разові спеціалізовані вчені ради

Повідомлення про прийняття дисертації в спеціалізовану вчену раду

ДФ 41.051.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.001, створена Наказом МОН України від 21.10.2020 р. №1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Байрачної Оксани Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Тема дисертації: «Механізм функціональної підготовки управлінського персоналу в Україні»

Науковий керівник: Кузнєцов Е.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Баірачна О.К.

ДФ 41.051.002

Спеціалізована вчена рада створена Наказом МОН України Про створення спеціалізованої вченої ради від 21.10.2020 № 1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алексеєвської Галини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії (PhD). За спеціальністю 292 –міжнародні економічні відносини
Алексеєвська Галина Сергіївна, викладач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Тема дисертації «Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на економічний розвиток країн»
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.002 в Одеському національному

Науковий керівник: Якубовський С. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Алексеєвська Г. С.

ДФ 41.051.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.003, створена Наказом МОН України від 09.11.2020 р. № 1391, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Варбанець Тетяни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія.

Тема дисертації: «Онімний складник електронного дискурсу комп’ютерних ігор»

Науковий керівник: Карпенко О.Ю., завідувач кафедри граматики англійської мови, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Варбанец Т. В.

ДФ 41.051.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.004, створена Наказом МОН України від 04.12.2020 р. №1502, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Водька Владислава Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Ідейно-політична боротьба в церкві Римської Сирії 30-40-х рр. V ст.»
Науковий керівник: Радзиховська О.О., кандидат історичних наук, доцент.

Анотація Водько В.І.

ДФ 41.051.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.005, створена Наказом МОН України від 20.01.2021 р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долгочуба Валентина Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Практики реконструкції та способи репрезентації традиційної культури в Україні на початку ХХІ століття»

Науковий керівник: Петрова Н. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І.Мечникова

Анотація Долгочуба В. А

ДФ 41.051.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.006, створена Наказом МОН України від 20.01.2021 р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дрожжиної Анастасії Вадимівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 – Математика.

Тема дисертації: «Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку»

Науковий керівник: Євтухов В’ячеслав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології.

Анотація Дрожжиної А.В

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top