Разові спеціалізовані вчені ради

Повідомлення про прийняття дисертації в спеціалізовану вчену раду

ДФ 41.051.014

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.014, створена Наказом МОН України №859 від 27.07.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гудімової Алісар Халєдівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія.

Тема дисертації: «Поведінкові патерни користувачів соціальних мереж як умова їх психологічного благополуччя»

Науковий керівник: Псядло Е.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної та клінічної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Гудімова А.Х.

ДФ 41.051.013

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.013, створена Наказом МОН України від 02.07.2021 р. № 765, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Курандо Катерини В’ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Захист прав та законних інтересів іноземних осіб у господарському процесі України»

Науковий керівник: Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І .І. Мечникова.Анотація Курандо К. В.

ДФ 41.051.012

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.012, створена Наказом МОН України від 24.05.2021 р. №566, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коч Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право.

Тема дисертації: «Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень: теоретико-прикладні засади»

Науковий керівник: Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.Анотація Коч О.В.

ДФ 41.051.011

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.011, створена Наказом МОН України від 13.04.2021 р. №414, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ніколаєвої Дарії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Тема дисертації: «Близькосхідна політика Турецької Республіки: концептуальне забезпечення та практична реалізація»

Науковий керівник: Коваль Ігор Миколайович, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Ніколаєвої Д.О.

ДФ 41.051.010

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.010, створена Наказом МОН України від 13.04.2021 р. №414, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Геби Ганни Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Тема дисертації: «Дезінтеграційні процеси в ЄС: політичні та безпекові виміри»

Науковий керівник: Глебов Сергій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Анотація Геби Г.І

ДФ 41.051.009

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.009, створена Наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бойко Ольги Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія.

Тема дисертації: «Реалізація категорії інтертекстуальності в художньому дискурсі фентезі»

Науковий керівник: Кондратенко Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики

Анотація Бойко О.О

ДФ 41.051.008

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.008, створена Наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пашаєвої Ксенії Фаіківни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Тема дисертації: «Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу»

Науковий керівник: Брусиловська О. І., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Пашаєва К.Ф

ДФ 41.051.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.007, створена Наказом МОН України від 20.01.2021р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Соломенко Анастасії Геннадіївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія.

Тема дисертації: «Функціоналізація двовимірних напівпровідникових матеріалів»

Науковий керівник: Балабай Руслана Михайлівна, доктор фiзико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та методики ії навчання, Криворізький державний педагогічний університет.

Анотація Соломенко А. Г

ДФ 41.051.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.006, створена Наказом МОН України від 20.01.2021 р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дрожжиної Анастасії Вадимівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 – Математика.

Тема дисертації: «Асимптотична поведінка розв’язків нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку»

Науковий керівник: Євтухов В’ячеслав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології.

Анотація Дрожжиної А.В

ДФ 41.051.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.005, створена Наказом МОН України від 20.01.2021 р. №72, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долгочуба Валентина Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Практики реконструкції та способи репрезентації традиційної культури в Україні на початку ХХІ століття»

Науковий керівник: Петрова Н. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І.Мечникова

Анотація Долгочуба В. А

ДФ 41.051.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.004, створена Наказом МОН України від 04.12.2020 р. №1502, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Водька Владислава Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 – Історія та археологія.

Тема дисертації: «Ідейно-політична боротьба в церкві Римської Сирії 30-40-х рр. V ст.»
Науковий керівник: Радзиховська О.О., кандидат історичних наук, доцент.

Анотація Водько В.І.

ДФ 41.051.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.003, створена Наказом МОН України від 09.11.2020 р. № 1391, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Варбанець Тетяни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія.

Тема дисертації: «Онімний складник електронного дискурсу комп’ютерних ігор»

Науковий керівник: Карпенко О.Ю., завідувач кафедри граматики англійської мови, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Варбанец Т. В.

ДФ 41.051.002

Спеціалізована вчена рада створена Наказом МОН України Про створення спеціалізованої вченої ради від 21.10.2020 № 1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алексеєвської Галини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії (PhD). За спеціальністю 292 –міжнародні економічні відносини
Алексеєвська Галина Сергіївна, викладач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Тема дисертації «Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на економічний розвиток країн»
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.002 в Одеському національному

Науковий керівник: Якубовський С. О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Анотація Алексеєвська Г. С.

ДФ 41.051.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.001, створена Наказом МОН України від 21.10.2020 р. №1287, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Байрачної Оксани Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Тема дисертації: «Механізм функціональної підготовки управлінського персоналу в Україні»

Науковий керівник: Кузнєцов Е.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Анотація Баірачна О.К.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top