Буяновський Андрій Олександрович

Старший викладач

Основні напрямки наукової діяльності:

- дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів Одеського регіону і України, 

- вивчення впливу зрошення низькомінералізованими водами рік Дунаю і Дністра  та водами підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості та продуктивність ґрунтів;

- дослідження генезису  ґрунтів регіону і  о. Зміїний та їх картографування.


Дисципліни, що викладаються: "Топографія", "Основи великомасштабного топографічного знімання", "Математичні та інформаційні методи в ґрунтознавстві", "Основи аерофототопографії", "Археологічна топографія", "Персональні комп'ютери в практиці ґрунтознавства, землекористування і землевпорядкування", "Топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні" та ін.

Здійснює керівництво топографічною навчальною практикою, а також керівництво курсовими та кваліфікаційними випускними роботами студентів кафедри.

Загальна кількість публікацій -18 .

Список обраних наукових робіт:

 1. Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Буяновський А.О. Ґрунти острова Зміїний: морфологія, літологія, засоленість // Вісн. Одес.нац.ун-ту. Сер. Екологія. -2005. - Т. 10. -  Вип. 4. – С.56-65.
 2. Тортик М.Й., Буяновський А.О. Особливості засолення чорноземів Задністров’я Одещини у постіригаційний період // Агрохімія і грунтознавство. Міжвід. темат. наук. збірник. Спец. випуск до VІI з’їзду УТГА. Книга друга. – Харків. – 2006. – С.300-302.
 3. Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Буяновський А.О. Умови формування та генетичні особливості ґрунтів острова Зміїний // Причорноморський екологічний бюлетень. Частина I. №3-4 (21-22) вересень-грудень 2006. – С.89-101.
 4. Я.М. Биланчин, П.И. Жанталай, Н.И. Тортик, В.И. Мединец, В.З. Пицык, А.А. Буяновский, Н.С. Яременко. Ландшафтно- и почвенно-геохимические особенности территории бассейна  Нижнего Днестра// Эколого-экономические проблемы Днестра: Зб. наук. статей. – Одеса: ІНВАЦ, 2006.–С.17-18.
 5. Буяновський А.О. Ґрунти острова Зміїний (первинне обстеження і картографування грунтового покриву) // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер.Географічні та геологічні науки. - 2008. – Т.13.- Вип.6.– С.28-34.
 6. Буяновський А.О. Кислотно-основна характеристика і склад поглинуто-обмінних основ грунтів острова Зміїний // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. - 2009. – Т.14.- Вип. 7.- С.246-251.
 7. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Свідерська І.В., Тортик М.Й. Біомаса степових фітоценозів та ґрунти різних геоморфогенно-гіпсометричних рівнів (зон) поверхні острова Зміїний // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. - 2009. – Т. 14.- Вип. 16.- С.31-41.
 8. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Морфогенетичні особливості чорноземних грунтів острова Зміїний // Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомч. наук. збірник.  Спец. випуск до VIII з’їзду УТГА (5 – 9 липня 2010 р., м. Житомир). – Кн. друга. – Житомир: Рута, 2010. – С. 8-10.
 9. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Свідерська І.В. Карта грунтів острова Зміїний // Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомч. наук. збірник.  Спец. випуск до VIII з’їзду УТГА (5 – 9 липня 2010 р., м. Житомир). – Кн. друга. – Житомир: Рута, 2010. – С. 10-12.
 10. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Картографування грунтового покриву і створення ґрунтової карти острова Зміїний  // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник.  Випуск 75. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», 2011. – С. 64-69.
 11. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Леонідова І.В., Орлик І.А. Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. - 2012. – Т. 17.- Вип. 2 (15).- С. 44-53.
 12. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Леонідова І.В., Орлик І.А. Примітивні ґрунти острова Зміїний // Вісн.Одес.нац.ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. - 2012. – Т. 17 .- Вип. 3 (16).- С. 72-79.
 13. Біланчин Я.М., Буяновський А.О. Біогеохімія ґрунтоутворення та ґрунти острова Зміїний // Україна : географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – К. : ВГЛ «Обрії», 2012. – Т. І. – с. 10-12.

Колективні монографії:

 1. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / [В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов та ін.] – Одеса : Астропринт, 2008. – 172 с.

Інші види роботи

Співпраця в рамках міжнародного проекту "Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра" (2006-2007 р.р.),  проекту MAREAS «Чорноморський регіональний науково-дослідний центр з вивчення та адаптації до глобальних кліматичних змін (Black Sea Joint Regional Research Centre for Mitigation and Adaptation to the Global Changes Impact)» (2013).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed19a537fe5515236379621590794835
title_5ed19a537ff5417805824931590794835
title_5ed19a538004f12964312281590794835
Top