Тригуб Валентина Іванівна

Доцент, кандидат географічних наук

Основні напрямки наукової діяльності:

- еколого-геохімічні дослідження фтору в ґрунтах північно-західного Причорномор'я,  вивчення впливу зрошення та хімічної меліорації на властивості чорноземів південних, екологія землекористування;

- медико-географічні дослідження фтору в системі "природне середовище-людина"

- дослідження історії розвитку ґрунтознавства на півдні України, зокрема в Одеському університеті.

Дисципліни, що викладаються: "Хімія ґрунтів", "Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки", "Вчення про ґрунтоутворювальні процеси", "Основи природоохоронного та земельного права в Україні" та ін.

Здійснює керівництво зональною маршрутною грунтознавчо-географічною та педагогічною (в. ч. асистентською магістрів) практиками. Здійснює також керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами.
 

Загальна кількість публікацій - 53.

Список обраних наукових робіт:

 1. Тригуб В. І. Сучасні процеси міграції й акумуляції фтору в агроландшафтах  масивів зрошення.//Вісн. Одеського нац. університету. Сер. Географічні та геологічні науки. - 2009. -Т. 14. -  Вип. 7.  – С. 362 - 368. 
 2. Професор Іван Гоголєв. // упоряд. С.Позняк, В.Тригуб; за ред. С.Позняка. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2009. - 586 с. ( Серія "Українські ґрунтознавці")..
 3. Тригуб В.І., Ігнат Я.І. Фтор у природних та стічних водах Південного Заходу України // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. . - 2011. -Т. 16. -  Вип.1. – С. 76 - 85.
 4. Тригуб В. І.  Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюванність населення карієсом і флюорозом зубів / В. І. Тригуб // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.  - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15). – С. 71 - 78.
 5. Тригуб В. І. Історичний аспект становлення та розвитку українського ґрунтознавства / В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.  - 2012. -Т. 17. -  Вип.3 (16).  – С. 80-89.

Колективні монографії:

 1. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты / И.Н. Гоголев, Р.А. Баер, Я.М. Биланчин и др. – Одесса, 1992. – 436 с.
 2. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість //За редакцією чл.-кор УААН д.с.-г.н. С.А.Балюка. – Харків: Антіква. – 2001. – 260 с.
 3. Тригуб В.І. Фтор у чорноземах Південного Заходу України /В. І. Тригуб, С. П. Позняк. Монографія. - Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 148 с.

Навчально-методична література:

 1. Біланчин Я. М. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт // Я. М. Біланчин,  П. І. Жанталай, М. Й Тортик, В. І.Тригуб. – Одеса: Фенікс, 2012. – 76 с.
 2. Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 130 с.
 3. Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/ В.І.Тригуб, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик. – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 57 с.

Статті в закордонних  (в т.ч. наукометричних (per-reviewed)) виданнях:

 1. Trigub B.I. Fluorine in system «Environment – Man» [in:] 28 Kongres Gleboznawczy:«Gleba – Czlowiek – Srodowisko». PTG – UMK Torun. – s.143.
 2. Тригуб В.И. Экология городских почв // Материалы международной научно – практической конференции, посвященной 80 – летию основания института (Минск, 5 – 8 июля, 2011 года). Минск, 2011, - с. 132 – 133.

Інші види роботи

Секретар Одеського відділення Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top