Красєха Єрофей Никифорович

Тел. 0482-68-45-19
е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні напрямки наукової діяльності:

 • теоретичні проблеми ґрунтознавства та географії ґрунтів;
 • методологічні та методичні проблеми картографування ґрунтів з використанням методів по вивченню структури ґрунтового покриву, дистанційних методів та ландшафтного підходу;
 • теорія та практика зрошуваного землеробства на півдні України;
 • дослідження історії заселення та освоєння степової зони України, проблем збереження біологічного різноманіття та його охорони;
 • проблеми екологічної етики та охорони живих організмів, філософія взаємовідносин людини і природи.

 
Дисципліни, що викладаються: «Біогеографія з основами екології», «Біогеографія України», «Екологічна етика», «Біосферна етика», «Степи України: історія заселення та освоєння», «Історія відтворювального господарства», «Проблеми охорони живих організмів».
Здійснює керівництво асистентською практикою магістрів, а також керівництво курсовими, кваліфікаційними (бакалавра,  спеціаліста, магістра) та дисертаційними роботами, виступає опонентом докторських і кандидатських дисертацій.
Загальна кількість публікацій -104 .


Список обраних наукових робіт(монографії):

 • Красеха Е.Н., Корсунова Т.М. Почвы подтайги срединного региона Сибири. - Красноярск: Изд-во Красноярск.ун-та, 1985. - 152 с.
 • Корсунов В.М., Ведрова Э.Ф., Красеха Е.Н. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири. - Новосибирск: Наука, 1988. - 167 с.
 • Корсунов В.М., Красеха Е.Н. Пространственная организация поч­венного покрова. - Новосибирск: Наука, 1990. -  200 с.
 • Позняк С.П.,  Красєха Є.Н. Грунтово-географічні дослідження. Понятійно-термінологічний словник. - Одеса-Львів: 1999. – 96 с.
 • Корсунов В.М., Красеха Е.Н., Ральдин Б.Б. Методология почвенных эколого-географических исследований и картография почв. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2002. – 231 с.
 • Позняк С.П.,  Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 498 с.
 • Позняк С.П. Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення:– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франко, 2007. – 400 с.
 • Корсунов В.М. Красєха Є.Н. Педосфера Земли. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН,  2010. - 475 с.
 • Корсунов В.М. Красєха Є.Н. Педосфера Земли. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН,  2010. - 475 с. – Интернет ресурс:

http://igaeb.bol.ru/doc/monographies/pedosphera2010/


Колективні монографії:

 • Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] /Є.А.Черкез, Я.М.Біланчин, Є.Н.Красєха та ін. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.: [8] л. іл.

Навчально-методична література:

 • Красеха Е.Н. Количественные методы в почвоведении. - Одесса, 1983. - 108 с.
 • Красеха Е.Н. Полевая диагностика почв. - Одесса, 1986. - 47 с.
 • Методические рекомендации по контролю состояния орошаемых черноземов /И.Н.Гоголев, Р.А.Баер, М.И.Гоголев, Я.М.Биланчин, Е.Н.Красеха и др.; Под ред.И.Н.Гоголева. - М., 1989. - 47 с.
 • Красеха Е.Н. Контрольные вопросы по биогеографии. Одесса: Изд-во ОГУ, 1988. 20 с.       
 • Красєха Є.Н. Біогеографія з основами екології. Тексти лекцій. Частина 1. Біосфера і кругообіг в ній речовин. Одеса: Вид-во «Маяк», 2000. - 24 с.
 • Красєха Є.Н. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник/ Електронна версія  - Одеса, 2011. – 350 с.
 • Красєха Є.Н. Флористичний та фауністичний мінімум. Методичні вказівки з «Біогеографії з основами екології» / Електронна версія. – Одеса, 2005. – 35 с.
 • Красєха Є. Н. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. – Одеса: Вид-во «Астропрінт», 2012. – 560 с.

Статті в закордонних  (в т.ч. наукометричних (per-reviewed)) виданнях:

 • Корсунов В.М., Красеха Е.Н., Горбачев В.Н. Основные этапы формирования педосферы Земли. В кн.: Материалы научной сессии по фундаментальному почвоведению (30 ноября – 2 декабря 2004 г.). – М.: МАКС Пресс, 2004. С.71-72.
 • Красеха Е.Н. Деградация почв как неизбежный процесс их антропогенной эволюции. В кн.: Материалы научной сессии по фундаментальному почвоведению (30 ноября – 2 декабря 2004 г.). – М.: МАКС Пресс, 2004. С.73-74.
 • Красеха Е.Н. Деградационные направления эволюции черноземов при их освоении в богарном и орошаемом режимах / Материалы V съезда Всеросийского общества почвоведов им. В.В.Докучаева: Сохраним почвы России (18-23 августа 2008 г., Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону, 2008. – С.291.
 • Корсунов В.М., Корсунова Т.М., Красеха Е.Н. Почвоведение в образовательном процессе университета / Материалы V съезда Всероссийского общества почвоведов им. В.В.Докучаева: Сохраним почвы России (18-23 августа 2008 г., Ростов на Дону). – Ростов-на-Дону, 2008. – С.513.

Інші види діяльності

Дійсний член Українського географічного товариства; голова Одеського відділення Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків України, член Президії УТГА; член Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій при геолого-географічному факультеті ОНУ, член Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій при біологічному факультеті ОНУ.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2e2a5da9bf620556506821596861021
title_5f2e2a5da9d0e12588008241596861021
title_5f2e2a5da9e107531777551596861021
Top