Яворська Вікторія Володимирівна

доктор географічних наук, професор

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

географічні засади рекреаційно-туристичної діяльності; геодемографічні процеси Українського Причорномор’я; регіоналістика, теорія та методологія географічних досліджень; міждисциплінарні дослідження в туризмології

Дисципліни, що викладаються:

 • Туризмологія
 • Організація туризму
 • Демографічна та етнічна географія світу
 • Основи суспільної географії

Науково-методична, організаційна та інші види робіт 

 • заступник голови галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з галузі знань 24 Сфера обслуговування
 • експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з галузі знань 10 Природничі науки
 • гарант освітньо-професійної програми за ОКР Магістр спеціальності 242 "Туризм"
 • член спеціалізованої вченої ради К.64.051.23 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна по захисту кандидатських дисертацій за спеціаль-ністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія
 • Голова редколегії Вісника Одеського національного університету. Серія: Географічні науки та геологічні науки
 • член редколегії Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки
 • Голова журі Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з географії
 • старший інструктор Українського центру оцінювання якості освіти (Одеський регіон)
 • член організаційного комітету щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій "Теорія, практика та іновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії" (м. Умань)
 • член організаційного комітету щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій "Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (м. Кропивницький)

Посилання на наукові публікації:

Список наукових робіт:

Опубліковано понад 140 публікацій, з них 95 наукових та 25 навчально-методичного характеру.

Монографії та навчальні посібники

 1. Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції) / Безуглий В.В., Костащук І.І., Яворська В.В. Дніпро: ЛІРА, 2021. - 528 с.
 2. Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська. – Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – 332 с.
 3. Яворська В. В. Методологічні засади географії. Підручник / В. В. Яворська, О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 352 с.
 4. Яворська В. В. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля. Навч. посіб. / В. В. Яворська, О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко. - Херсон: Гельветика, 2018. – 348 с.
 5. Яворська В. В. Основи екологічного туризму: навч. посіб. / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць. - Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2018. - 232 с.
 6. Яворська В. В. Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності Українського Причорномор'я: Монографія / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 290 с.
 7. Топчієв О. Г. Регіоналістика / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська// Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 370 с.
 8. Топчієв О. Г. Геодемографія: регіональний демографічний розвиток України [монографія]  /О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, Н. В. Дімова// -  Одеса: ВМВ, 2014. – 244 с.
 9. Яворська В. В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні [монографія] / Вікторія Володимирівна Яворська. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 384 с.
 10. Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми [монографія] / Вікторія Володимирівна Яворська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 1. Modern Demographic Processes in Ukraine, Factors of Influence / Yavorska V., Sych V., Hevko I., Shorobura I., Dolynska O. // SHS Web of Conferences. IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021). Vol. 100, 2021.  doi.org (Web of Science)
 2. Яворська В. В. Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор'я / К. В. Коломієць, В.В. Яворська, В. А. Сич // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2017. - Том 25, №2. -- С. 73-80. doi: 10.15421/111721 (Web of Science)
 3. Yavorska V. V. Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region / V. V. Yavorska, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets, A. M. Shashero // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 26. doi: 10.15421/11182301 (Web of Science)
 4. Яворская В. В. Малые города Украинского Причерноморья: генетическая типология / А. А. Анохин, В. В. Яворська // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 7. 2014. Вып. 1. – С. 146-156. (Web of Science).
 5. Yavorska V. V. Periodization of the studies of territorial organization of recreation and tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27 № 3. - С. 520-528. doi: 10.15421/111876 (Web of Science).
 6. Yavorska V. V. Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27. № 2. - С. 377-385. doi:10.15421/111862 (Web of Science).
 7. Yavorska V. V. The main components of the formation of recreational and tourism activity / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27. № 1. - С. 148-155. doi: 10.15421/111840 (Web of Science).
 8. Yavorska V. V. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2019. - Том 28 (3). - С. 591-599. doi: 10.15421/111956. (Web of Science)

Основні наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Features of communication in the hospitality industry in the context of globalization / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Sych V. A., Timchuk S. V., Tereschuk N. V. // Віс-ник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 1(38) 2021. 135-146
 2. Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 173-183
 3. Напрями систематизації рекреаційних благ / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 2 (37). – С. 199-212. DOI:10.18524/2303-9914.2020.2(37).216571
 4. Yavorska V. Establishment of regional policy in Ukraine / V. Yavorska, V. Sych, K. Kolomiyets, // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - Вип. 19(2). - С. 45-49. (Фаховий)
 5. Яворська В. В. Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект / В. В. Ніколаєва О. І. Шулевський С. О. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2015. - Вип. 2. - С. 37-45(Фаховий)
 6. Яворська В. В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор'я / В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип. 4. - С. 129-143. (Фаховий)
 7. Яворська В. В. Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення / В. Яворська, К. Коломієць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія. - Тернопіль, 2015. - Вип. 1. - С. 78-86. (Фаховий)
 8. Яворська В. В.Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону / Н. Є. Нефедова, В. В. Яворська, Н. П. Михайлова // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 32. - С. 54-66 (Фаховий)
 9. Яворська В. В. Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2016. - Вип. 5. - С. 128-134. (Фаховий)
 10. Yavorskaya V. V. Солнечноэнергетические ресурсы Одесской области и методика их оценки / V. V. Yavorskaya, D. A. Svetlichnaya // Journal of Education, Health and Sport. – Vol. 6, №10. – 2016. – P. 68-78.
 11. Яворська В. В. Географічні складові предметної області рекреаційно–туристичної діяльності / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. - 2016. - Т. 21, Вип. 2. - С. 171-181. (Фаховий)
 12. Яворська В. В. Регіоналізація життєдіяльності населення: методологічні та методичні аспекти / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2016. - Вип. 4. - С. 61-68 (Фаховий)
 13. Яворська В. В. Вплив історико-географічного чинника на формування систематики розселення / В. В. Яворська, Ю. С. Мирончук, О. І. Лабунська // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2016. - Вип. 34. - С. 153-158 (Фаховий)
 14. Yavorska V. Geographic information system of evaluation and management of regional natural-resources potential / V. Yavorska, D. Svitlychna // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 20(1). – 2016. – С. 64-68. (Фаховий)
 15. Yavorska V. Social and geographical postulates of the formation of a new administrative-territorial structure of Ukraine / V. Yavorska, K. Kolomiyets // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - Вип. 20(1). - с. 7-11. (Фаховий)
 16. Яворська В. В. Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська // Український географічний журнал. - 2017. - № 3. - С. 64-70 (Фаховий)
 17. Yavorska V. Features of the territorial planning of the sea costal zone /  Yavorska, A. Shashero, K. Kolomiyets, O. Nikolayeva  // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - Вип. 23(2). - с.  14-19. (Фаховий)
 18. Яворська В В. Сучасні методологічні трансформації та нові підходи у визначенні предметної області географії: концепція довкілля / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2017. - Вип. 7. - С. 102-109.
 19. Яворська В В. Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону / Коломієць К. В., Яворська В. В., Сич В. А. // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2017. – Том 22, Вип. 2 - с. 90-103. (Фаховий)
 20. Яворська В В. Методологічні засади і принципи систематики територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності регіону / В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – Vol. 7, №7. – P. 1150-1164 (Фаховий)
 21. Яворська В В. Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону Українського Причорномор'я / В. В. Яворська, К. В. Коломієць, В. А. Сич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2017. - Вип. 7. - с. 248-254. (Фаховий)
 22. Яворська В. В. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля. Навч. посіб. / В. В. Яворська, О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко. - Херсон: Гельветика, 2018. – 348 с. (Фаховий)
 23. Яворська В. В. Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти / М. Адобовська, В. Яворська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - № 1. - С. 10-15. (Фаховий)
 24. Яворська В. В. Територіальна організація суспільства - стрижень становлення екологічного імперативу географії / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. А. Сич, В. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2019. - Вип. 11. - С. 73-80 (фаховий)
 25. Яворська В. В. Екологічний імператив у концепціях соціально-економічного розвитку і його географічні складові /О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська, О. О. Долинська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2019. – Том 24, Вип. 2. - С. 96-112. DOI: 10.18524/2303-9914.2019.2(35).183734 (фаховий)
 26. Яворська В. В. Концепція рекреаційного середовища регіону та її понятійно –термінологічне структурування / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 157-172. (фаховий)
 27. Яворська В. Система географічних наук: вітчизняний досвід в умовах сучасної предметної трансформації / О. Топчієв, Д. Мальчикова, В. Сич, І. Пилипенко, В. Яворська // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2020. – Вип. 83. - С. 4-11. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.83.4-11 (фаховий)
 28. Yavorska V. Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 173-183. (фаховий)

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах: 

 • 2020 р. - Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (м. Одеса, 25-26 червня 2020 р.) (Сертифікат, 1,5 кредит ЄКТС)
 • 2020 р. - Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 • 2020 р. - VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ №233/20; 1 кредит ЄКТС)
 • 2019 р. - Україно-британський форум "Досконалість викладання і навчання у вищий школі" (4 грудня 2019 р., Київ)
 • 2019 р. - ХІІІ конференція випускників польських стипендіальних програм "Polsko–Ukraińska współpraca naukowa w ramach XIII Zjazd Absolwentów Polskich Programów Stypendialnych. Wprowadzenie międzysektorowych programów edukacyjnych do procesu oświatowy. (13-14 grudnia 2019)".
 • 2019 р. - Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 30-31 жовтня, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ + Грамота за практичну значимість наукових результатів)
 • 2019 р. - V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2019 р.)
 • 2019 р. - VIII міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" (Херсон, 3-4 жовтня, 2019 р.)
 • 2019 р. - Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки" (Тернопіль, 7-8 травня, 2019 р.).
 • 2018 р. - IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2018 р.)
 • 2016 р. - Starptautiskā konference "Demographic Challenges and Urban Development in Post-socialist Countries" (Rīga, Latvijas Universitāte, 5-7.12. 2016)
 • 2015 р. - Міжнародна науково-практична конференція "Дунайські наукові читання: Європейський вимір і регіональний контекст" (Ізмаїл, 15-17 жовтня 2015 р.)
 • 2015 р. - VI Міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук  шляхів  вирішення (Херсон, 8-9 жовтня 2015 р)

Підвищення кваліфікації (стажування):

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування (Україна-Узбекістан-Латвія, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування, "Міжнародна науково-дослідна та освітня діяльність як складова частина функціонування університетів нового покоління", 20.04.2021 р.;
 2. Міжнародне науково-практичне стажування "Особливості застосування інформаційних технологій в закладах сфери послуг", червень, 2019 р. (Україна-Туреччина, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування;
 3. Участь у проекті "Іноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету" (Варшава-Краків-Київ, Х.2019 - VII.2020 р.). Загальний обсяг 120 навч. год. (диплом №4350/VII.2020)
 4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра географії та менеджменту туризму, довідка про стажування № 02/15-1235 (2018 р.)
 5. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, свідоцтво про стажування №1063. (2018 р.)
 6. Міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) за темою «Розвиток екологічного туризму в країнах Європейського Союзу», м. Варшава, Польща – Сертифікат про проходження міжнародного стажування ES16012 (2016 р.)
 7. Академічне товариство Михайла Балудянського 15.08.2016.-21.08.2016 м.Кошице (Словаччина). Тема «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів». За Наказом ОНУ імені І. І. Мечникова № 3147-18 від 06.12.16р

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top