Нефедова Ніна Євгенівна

кандидат географічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної та соціальної географії і туризму

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

 • рекреаційно-туристичне господарство;
 • регіональна суспільна географія;
 • екологічні аспекти функціонування промисловості і транспорту.

Дисципліни, що викладаються: 

 • Рекреалогія,
 • Географія туризму,
 • Логістика в туризмі,
 • Рекреаційна географія з основами туристичного маркетингу,
 • Географія АПК 

Науково-методична, організаційна та інші види робіт:

 • заступник декана з проведення навчальних та виробничих практик студентів географічного відділення ГГФ
 • секретар кафедри економічної та соціальної географії і туризму

Список наукових робіт: 

Опубліковано понад 110 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 20 монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема за останні роки:

Монографії та навчальні посібники

 1. Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития. / А.Г. Топчиев (руководитель), Н.П. Михайлова,  А.Э. Молодецкий,  Н.Е. Нефедова, А.И. Полоса и др. – Одесса: Маяк, 1991. – 312 с.
 2. Одесса: город – агломерация – портово-промышленный комплекс /Авт. коллектив:         А.Г. Топчиев (руководитель), А.И. Полоса, А.Э. Молодецкий и др. – Одесса: АО БАХВА, 1994. – 360 с.
 3. Нефедова Н.Є. Регіональний водогосподарський комплекс: теорія, методика і практика суспільно-географічних досліджень: Монографія. - Одеса: Астропринт, 2007. -  240  с.
 4. Топчиев А.Г. Направления полицентрического развития Одесской агломерации / А.Г. Топчиев, Н.Е. Нефедова, В.В. Яворская // Изменения городского пространства в Украине Монография. / Под ред.. Л.Г. Руденко. – К: Реферат, 2013. – С. 81-93 
 5. Нефедова Н.Е. Проблемы и перспективы формирования транспортно-логистических сетей и систем: общественно-географический аспект. // Современное общество и его пространственное осмысление: география человеческого развития (Case Studies): Монография. [под ред. И.В. Гукаловой]. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – с. 67-83
 6. Топчиев А.Г. Планирование территории пригородной зоны большого приморского города: проблемы методологии // А.Г Топчиев, Н.В. Димова, Н.Е. Нефедова, А.Н. Шашеро,  В. В. Яворская // Города и люди: актуальные проблемы урбанистики: Монография; [под ред. И.В. Гукаловой]. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015.  – с. 49-96                   
 7. Географія Одещини Навч. посібник /Під заг. ред. проф. О.Г. Топчієва. – Одеса: Астропринт, 1998. – 88 с.
 8. Одеський регіон: природа, населення, господарство. Навч. посібник /Під заг. ред. проф. О.Г.Топчієва. - Одеса: Астропринт, 2003. – 184 с.
 9. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства:  навч. посібник /Одес. нац.. ун-т ім. І.І. Мечникова; авт. колектив: О.Г. Топчієв [керівник], І.І. Кондратюк, В.В. Яворська [та ін.] – Одеса: Астропринт, 2012. –  336 с.
 10. Нефедова Н.Є. Транспортно-логістичні мережі та системи: навч. посібник / Н.Е. Нефедова – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 160 с.
 11. Нефедова Н.Є. Географія туризму: навчально-методичний посібник /  Н.Є. Нефедова, В.В. Яворська,  С.Б. Куделіна – Одеса: «ФОП Бондаренко», 2018. – 160 с. 
 12. Географія та історія світових релігій: навч.-метод. посібник / Н.П. Михайлова,  В.В. Яворська, О.Ю. Єрастова, Н.Є. Нефедова, А.М. Шашеро. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 156 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН та до переліку наукових фахових видань України

 1. Вітчизняна географія у контексті становлення української державності / О. Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова, В. В. Яворська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. - 2014. - Т. 19, вип. 4  (23) - С. 136-147.
 2. Нефедова Н.Є., Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону. /Н.Є. Нефедова, В.В. Яворська, Н.П. Михайлова // Географія та туризм: Наук.  збірник. /Ред.кол.: Я.Б.Олійник (відп.ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015 – Вип.32 – С.54-66
 3. Нефедова Н.Є. Рекреаційний комплекс Одеси: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Н.Є. Нефедова, В.В.  Яворська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Географія. – Вип. 724-725. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014 –  С. 204-210
 4. Нефедова Н.Є. Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем / Н.Є. Нефедова // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Том 19, випуск 3 (22), 2014. – Одеса, 2014. –  С. 107-113 
 5. Нефедова Н.Є. Територіальні водогосподарські системи та водогосподарські проблеми Одеси // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – Вип.11(2) – 2011 - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 107-110

Підвищення кваліфікації (стажування):

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра країнознавства та туризму (посвідчення про стажування, 2018 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top