Cич Вітaлій Андрійович

Сич Віталій Андрійович

доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

 • проблеми структурування та систематики рекреаційно-туристичної діяльності;
 • особливості розвитку екотуризму на природоохоронних територіях;
 • напрями оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу території

Дисципліни, що викладаються:

 • Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну
 • Географія світової спадщини
 • Туризм на природоохоронних територіях
 • Природні туристичні ресурси світу
 • Спортивний туризм

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • член проектної групи з розробки Освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня за спеціальністю 106 «Географія»"
 • Голова науково-методичної комісії ГГФ
 • гарант освітньої програми "Туризмознавство" за ОКР Бакалавр спеціальності 242 "Туризм"
 • член редколегії Вісника Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки
 • член Вченої ради ГГФ
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм»

Список наукових робіт:

Опубліковано понад 90 публікацій, в т.ч. за останні роки:

Монографії та навчально-методична література:

 1. Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська. – Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – 332 с
 2. Основи екологічного туризму: навч. посіб. 2-е видання, доповнене / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць. - Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. - 240 с.
 3. Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності Українського Причорномор'я: Монографія / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 290 с.
 4. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціаль-ності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» / О.Г. То-пчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 68 с.
 5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечни-кова, 2019. – 72 с.
 6. Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 59 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 1. Modern Demographic Processes in Ukraine, Factors of Influence / Yavorska V., Sych V., Hevko I., Shorobura I., Dolynska O. // SHS Web of Conferences. IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021). Vol. 100, 2021.  doi.org (Web of Science)
 2. Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях / О. Г. Топчієв, В. А. Сич // Український географічний журнал. - 2020. - Вип. 2. - С. 65-72. doi: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.0 (Scopus)
 3. Features of territorial organization of population resettlement of the coastal zone of the Ukrainian Black Sea Region / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, K. V. Kolomiyets, І. М. Shorobura // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (4). - С. 747-756. doi: 10.15421/111970 (Web of Science)
 4. Features of application of information technologies in modern tourism / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (3). - С. 591-599. doi: 10.15421/111956 (Web of Science)
 5. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, А. М. Шашеро / Український географічний журнал. - 2019. - Вип. 2. - С. 41-48. doi: 10.15407/ugz2019.02.041 (Scopus)
 6. Periodization of the studies of territorial organization of recreation and tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2018. - Том 27 № 3. - С. 520-528. doi: 10.15421/111876 (Web of Science)
 7. Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27. № 2. - С. 377-385. doi:10.15421/111862 (Web of Science)
 8. The main components of the formation of recreational and tourism activity / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27. № 1. - С. 148-155. doi: 10.15421/111840 (Web of Science)
 9. Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region / V. V. Yavorska, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets, A. M. Shashero // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 26. № 1. - С. 219-226. doi: 10.15421/11182301 (Web of Science)
 10. Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор'я / К. В. Коломієць, В.В. Яворська, В. А. Сич // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2017. - Том 25 (2). - С. 73-80. doi: 10.15421/111721 (Web of Science)

Основні наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Features of communication in the hospitality industry in the context of globalization / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Sych V. A., Timchuk S. V., Tereschuk N. V. // Віс-ник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 1(38) 2021. 135-146
 2. Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 173-183
 3. Напрями систематизації рекреаційних благ / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 2 (37). – С. 199-212. DOI:10.18524/2303-9914.2020.2(37).216571
 4. Система географічних наук: вітчизняний досвід в умовах сучасної предметної трансформації / О. Топчієв, Д. Мальчикова, В. Сич, І. Пилипенко, В. Яворська // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2020. – Вип. 83. - С. 4-11.
 5. Концепція рекреаційного середовища регіону та її понятійно–термінологічне структурування / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 157-172.
 6. Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях / О. Г. Топчієв, В. А. Сич // Український географічний журнал. - 2020. - Вип. 2. - С. 65-72.
 7. Територіальна організація суспільства - стрижень становлення екологічного імперативу географії / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. А. Сич, В. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2019. - Вип. 11. - С. 73-80
 8. Екологічний імператив у концепціях соціально-економічного розвитку і його географічні складові / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська, О. О. Долинська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2019. – Том 24, Вип. 2. - С. 96-112.
 9. Екотуризм в межах священних природних місць / В. А. Сич // Географія та туризм. - № 50. - С. 168-177
 10. Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, А. М. Шашеро, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2019. – Том 24. Вип. 1. - С. 130-142.
 11. Концептуальні основи розвитку екологічного туризму / В. А. Сич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія, 2019. - № 1 (Вип. 46). - С. 173-182
 12. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, А. М. Шашеро / Український географічний журнал. - 2019. - Вип. 2. - С. 41-48. Транс'європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів / К. В. Коломієць, В. А. Сич // Географія та туризм. Науковий збірник. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2017 р. – Вип. 40. - С. 18-28
 13. Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону Українського Причорномор'я / В. В. Яворська, К. В. Коломієць, В. А. Сич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2017. - Вип. 7. - С. 248-253
 14. Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2017. – Том 22, Вип. 2. - С. 90-103

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах (за 2017-2020 рр.):

 1. Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 2. Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програма: виклики, можливості та варіанти впровадження" (Одеса, 25-26 червня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ, 1,5 кредити ЄКТС).
 3. VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ; 1 кредит ЄКТС)
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 30-31 жовтня, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ + Грамота за практичну значимість наукових результатів)
 5. VIII міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" (Херсон, 3-4 жовтня, 2019 р.) (сертифікат)
 6. Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду" (Київ, 30 травня, 2019 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» (Умань, 29-30 травня, 2019 р.).
 8. Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки" (Тернопіль, 7-8 травня, 2019 р.).
 9. V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2019 р.) (сертифікат)
 10. The international research and practical conference "The development of nature sciences: problems and solutions" (Brno, the Czech Republic, April 27-28, 2018) (сертифікат)
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму» (Львів, 10-11 травня 2018 р.)
 12. IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2018 р.) (сертифікат)
 13. The 2nd International conference on Eurasian scientific development (Vienn, Austria, 2-nd December, 2017) (сертифікат)

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Міжнародне науково-практичне стажування "Особливості застосування інформаційних технологій в закладах сфери послуг", червень,  2019 р. (Україна-Туреччина, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування;
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування (Україна-Узбекістан-Латвія, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування, "Міжнародна науково-дослідна та освітня діяльність як складова частина функціонування університетів нового покоління", 20.04.2021 р.; 
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра географії та менеджменту туризму (довідка про стажування, 2018 р.)
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства (свідоцтво про стажування, 2018 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top