Молодецький Анатолій Емільович

Тел. 0487 - 26 -73 -23

Основні напрямки наукової діяльності:

 • рекреаційно-туристичне господарство;
 • раціональне природокористування;
 • охорона матеріальних об’єктів культурної спадщини;
 • регіональна суспільна географія;
 • екологічні аспекти функціонування промисловості і транспорту.

Дисципліни, що викладаються: «Соціально-економічна географія України», «Територіально-виробничі комплекси», «Теоретичні основи рекреаційної географії, «Географія світової культурної спадщини».
Загальна кількість публікацій – 154.

Список обраних наукових робіт:

 • Молодецкий А.Э. Рекреационно-туристические ресурсы Украинского Придунавья / А.Э. Молодецкий, Л.Д. Васильева // Культура народов Причерноморья. - Симф., 2009. - № 176. - С. 144-145. - Библиогр.: 2 назв.
 • Молодецький А.Е. Історичні особливості використання ландшафтних комплексів причорноморського міста (на матеріалах Іллічівська) / А.Е. Молодецький, Л.О. Царук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: зб. наук. пр. - Чернівці, 2009. - Вип. 459: Географія. - С. 62-64.
 • Молодецкий А.Э. Концептуальные направления развития рекреационно-туристического комплекса Украинского Причерноморья / А.Э. Молодецкий, Л.Д. Васильева // Культура народов Причерноморья. - Симф., 2009. - № 176. - С. 141-143. - Библиогр.: 5 назв.
 • Молодецький А.Е.Ландшафтні ресу4рси рекреаційних систем степової Бессарабії / А.Е. Молодецький, Л.Д. Васильєва // Вісн. ОНУ. - 2009. - Т. 14, вип. 16 : Географічні та геологічні науки. - С. 103-109. - Бібліогр. : 6 назв.
 • Рекреаційно - туристичні та краєзнавчі дослідження кафедри географії України / А.Е.Молодецький, Т.Д.Борисевич, М.Л.Орлова, Л.Д.Васильєва // Вісн. ОНУ. - 2010. Т.15, вип. 5: Географічні та геологічні науки: присвячується 75 -й річниці від року заснування геолого - географічного факультету. С. 124 - 131. - Бібліограф.: 32 назви.
 • Молодецкий А.Э. Дворцово-парковые ансамбли как культурные туристические ландшафты / А.Э.Молодецкий, Т.Д.Борисевич, Л.Д.Васильева // Учен. зап. ТНУ. Сер. "География". - 2010. -Т.23, № 3. С. 245 247.
 • Молодецкий А.Э. Современные особенности круизного туризма в Украинском Причерноморье / А.Э.Молодецкий, С.Ю.Верстюк // Вісн. ОНУ. - 2010. -Т.15, вип 10: Географічні та геологічні науки. С. 152-157. Бібліогр.: 12 назв.

Навчально-методична література:

 • Молодецький А.Е. Соціально-економічна географія України: кваліфікаційний мінімум географічних назв. – Одеса: «ТЕС», 2000. – 86 с.

Участь у міжнародних проектах:

 • Проблеми раціонального використання ресурсів Тилігульського природно-історичного комплексу // Проект SEPS 184. «Застосування принципів Комплексного управління береговою смугою для оптимізації довгострокового економічного розвитку зони Тилігульського лиману» (Україна – Велика Британія 2003-2004).
 • Проблеми раціонального природокористування в басейні Дністра // «Інтегроване управління природними ресурсами транскордонного басейну Дністра» - проект OSCE/UNECE (Україна – Молдова 2005 – 2006).
 • Розроблення пропозиції туристично-екскурсійних маршрутів відвідувачам фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» // Спільний проект Міністерства культури і туризму України та Міністерства культури, туризму і спорту Республіки Польща UKR – POL 2012 (Україна – Польща 2008 – 2009).
 • Ландшафтна концепція та її використання у туризмі // Білатеральний ландшафт: туристичне використання (Україна – Польща, Сімферополь, ТНУ – Сілезький університет UKR – POL 2010).
 • Культурна спадщина у мультиконфесійних регіонах // Проект UNICOFES – 2013, Ierusalem, Ізраіль – 2013).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0e814824d4a15022760601594786120
title_5f0e814824e4916156788221594786120
title_5f0e814824f444986438311594786120
Top