Коломієць Катерина Василівна

кандидат географічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної та соціальної географії і туризму

Коломоец К.В

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

 • методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону;
 • територіальна організація регіону Українського Причорномор'я;
 • рекреаційно-туристична діяльність у формуванні систем розселення;
 • туристичне проектування регіону на основі екотуристичного каркасу території.

Дисципліни, що викладаються:

 • Екологічний туризм
 • Маркетинг в туризмі
 • Етнографічний туризм
 • Сільський і зелений туризм
 • Геоглобалістика

Науково-методична, організаційна та інші види робіт:

 • відповідальний секретар Вісника Одеського національного університету; Серія Географічні та геологічні науки
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм»
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм»

Список наукових робіт:

Опубліковано понад 60 публікацій, в т.ч. за останні роки:

Навчально-методична література:

 1. Основи екологічного туризму: навч. посіб. 2-е видання, доповнене / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць. - Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. - 240 с.
 2. Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності Українського Причорномор'я: Монографія / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 290 с.
 3. Методичні рекомендації до  підготовки  та  захисту  дипломної  роботи зі спеціаль-ності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» / О.Г. То-пчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 68 с.
 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечни-кова, 2019. – 72 с.
 5. Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 59 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 1. Features of territorial organization of population resettlement of the coastal zone of the Ukrainian Black Sea Region / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, K. V. Kolomiyets, І. М. Shorobura // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (4). - С. 747-756. doi: 10.15421/111970 (Web of Science)
 2. Features of application of information technologies in modern tourism / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (3). - С. 591-599. doi: 10.15421/111956 (Web of Science)
 3. Periodization of the studies of territorial organization of recreation and tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2018. - Том 27 № 3. - С. 520-528. doi: 10.15421/111876 (Web of Science)
 4. Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27. № 2. - С. 377-385. doi:10.15421/111862 (Web of Science)
 5. The main components of the formation of recreational and tourism activity / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 27. № 1. - С. 148-155. doi: 10.15421/111840 (Web of Science)
 6. Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region / V. V. Yavorska, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets, A. M. Shashero // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 26. № 1. - С. 219-226. doi: 10.15421/11182301 (Web of Science)
 7. Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор'я / К. В. Коломієць, В.В. Яворська, В. А. Сич // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2017. - Том 25 (2). - С. 73-80. doi: 10.15421/111721 (Web of Science)

Основні наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36)
 2. Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, А. М. Шашеро, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2019. – Том 24. Вип. 1. - С. 130-142. DOI: 10.18524/2303-9914.2019.1(34).169717
 3. Транс'європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів / К. В. Коломієць, В. А. Сич // Географія та туризм. Науковий збірник. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2017 р. – Вип. 40. - С. 18-28
 4. Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону Українського Причорномор'я / В. В. Яворська, К. В. Коломієць, В. А. Сич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2017. - Вип. 7. - С. 248-253
 5. Features of the territorial planning of the sea coаstal zone  /  V. Yavorska, A. Shashero, K. Kolomiyets, O. Nikolayeva // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - Вип. 23 (2). - С. 14-19.
 6. Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2017. – Том 22, Вип. 2. - С. 90-103
 7. Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні. / К. В. Коломієць // Географія та туризм. Науковий збірник. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2016 р. – Вип. 36 . – с. 180-191.
 8. Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор'я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації. / К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2016. – Том 21. Вип. 1(28). - C. 126-142
 9. Social and geographical postulates of the formation of a new administrative-territorial structure of Ukraine / V. Yavorska, K. Kolomiyets // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - Вип. 20(1). - с. 7-11
 10. Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення / В. Яворська, К. Коломієць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія. - Тернопіль, 2015. - Вип. 1. - С. 78-86
 11. Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип. 2. – C. 121-132
 12. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор'я / В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2015. – Том 20. Вип. 4. - С. 129-143
 13. Establishment of regional policy in Ukraine / V. Yavorska, V. Sych, K. Kolomiyets, // Часопис соціально-економічної географії. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - Вип. 19(2). - С. 45-49

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

 1. Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програма: виклики, можливості та варіанти впровадження" (Одеса, 25-26 червня 2020 р.). - (СЕРТИФІКАТ, обсяг - 45 год (1,5 кредити ЄКТС))
 2. Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 3. VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ №233/20; обсяг -30 год (1 кредит ЄКТС))
 4. Обласний семінар-практикум «Методика організації та проведення суддівства, критерії оцінювання краєзнавчо-дослідницьких робіт учасників Всеукраїнської краєзнавчої експедиції "Моя Батьківщина - Україна"» (Одеса, 12-14 листопада, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ)
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 30-31 жовтня, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ + Грамота за практичну значимість наукових результатів)
 6. Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки" (Тернопіль, 7-8 травня, 2019 р.).
 7. V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ)
 8. The international research and practical conference "The development of nature sciences: problems and solutions" (Brno, the Czech Republic, April 27-28, 2018) (СЕРТИФІКАТ)
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму» (Львів, 10-11 травня 2018 р.)
 10. IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2018 р.) (СЕРТИФІКАТ)
 11. The 2nd International conference on Eurasian scientific development (Vienn, Austria, 2-nd December, 2017) (СЕРТИФІКАТ)
 12. Simpozion Ştiinţific Internaţional "Reformele economice în sectorul agroalimentar şi impactul lor asupra  dezvoltării  economiei naţionale" (Chişinău, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 08-09 octombrie 2015)

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Міжнародне науково-практичне стажування "Особливості застосування інформаційних технологій в закладах сфери послуг", червень,  2019 р. (Україна-Туреччина, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування;  
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства (свідоцтво про стажування, 2018 р.)
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра географії та менеджменту туризму (довідка про стажування, 2018 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top